Nyheter

Publisert 12. des. 2019 11:14

Fire nye fagmiljøer får statusen Senter for fremragende utdanning. To av sentrene har UiO som vertsinstitusjon. Ytterligere ett har UiO som samarbeidspartner.

Seyran Ateş i en av de gamle UiO-bygningene i sentrum
Publisert 12. des. 2019 10:45

Seyran Ateş jobbet for muslimske kvinners menneskerettigheter som advokat og aktivist, før hun skapte sin egen moské hvor kvinner kunne ta styringa.

Sju personar sit rundt eit bord og underskriv ein samarbeidsavtale.
Publisert 11. des. 2019 18:21

UiO-rektor Svein Stølen og leiarar frå seks andre europeiske universitet har skrive under på at dei skal samarbeida om framtidas utdanningstilbod.

Fire kvinner står ved to bord og debatterer.
Publisert 11. des. 2019 11:28

Dei som har tatt heile utdanninga i utlandet, gjer det noko betre på arbeidsmarknaden enn dei som ikkje har vore på utvekslingsopphald. Men rådet frå leiaren av Grimstad-utvalet er at langt fleire må ta medisinutdanning i Noreg.

En mann står og foreleser og strekker armene mot kameraet
Publisert 10. des. 2019 12:57

De fem tildelingene går til medisin, SV-fakultetet, HF, teologi og Mat.nat.-fakultetet. Det er det beste resultatet UiO noen gang har fått i ERC Consolidator Grants. Carl Henrik Knutsen  (bildet) er en av de fem fra UiO som har fått tildelingene.

Publisert 10. des. 2019 11:31

Særlig om journalisten som intervjuer ham også er mann.

En mann står på en talerstol, mens det sitter to menn til venstre for ham.
Publisert 10. des. 2019 10:50

Ni milliarder kroner har så langt funnet veien fra Brussel til Norge i Horisont 2020-perioden, melder Forskningsrådet.

En gruppe studenter sitter mens læreren står i klasserommet
Publisert 9. des. 2019 15:50

De som vil forbedre mattekarakteren sin fra videregående skal få tilbud om et landsdekkende nettkurs. Universitetet i  Sørøst-Norge får 5 mill. kroner for å lage det.

Ei kvinne med raude briller ser mot kameraet
Publisert 6. des. 2019 19:09

Idil Eser risikerer mellom 7 1/2 og 15 år i tyrkisk fengsel. Amnesty Tyrkias tidlegare generalsekretær som no arbeider på UiO, er skuffa. –  Me har skaffa mange bevis som frikjenner oss.

En portrett av ei kvinne som har den ene hånda mot sitt venstre kinn.
Publisert 6. des. 2019 10:31

– Flate kutt er en feig og urettferdig måte å styre på. Arbeiderpartiet i posisjon kommer til å fjerne ABE-reformen i sin nåværende form, sier Nina Sandberg til Universitetsavisa.

To kvinner sit i kvar sin stol og samtalar i Gamle festsal
Publisert 6. des. 2019 01:00

Den kvinnelege imamen Seyran Ates frå Berlin fekk torsdag 5. desember overrekt Universitetet i Oslos menneskerettspris i Gamle festsal i Urbygningen.

Dekan Jørgen Magnus Sejersted på en talerstol med UiB-logo.
Publisert 5. des. 2019 11:38

Skuffende, for snever og uten reell betydning er karakteristikker to dekaner bruker om den foreslåtte beredskapsløsninga for utsatte humaniorafag.

Ein mann står mellom to elbilar
Publisert 4. des. 2019 16:27

Talet på flyreiser ved Universitetet i Oslo skal  ned  med  ti  prosent og bilparken skal bli  fossilfri  i  2020. Det er to av tinga  som vert sett i verk  etter at universitetsstyret  i går  vedtok eit utkast til tiltaksplan for  klimagassreduksjon.

Publisert 4. des. 2019 11:34

Hos PluriCourts og Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO sitter forskere og administrative ansatte sammen i åpent landskap. Hverken ledelsen ved Det juridiske fakultet eller Eiendomsavdelingen vil svare på hvorfor denne løsningen er valgt.

Alle medlemane i universitetsstyret sit rundt eit langbord i Professorboligen i sentrum
Publisert 4. des. 2019 08:45

Skal klimakrisa vera ein premiss i verksemda til UiO? Det var punktet det var mest debatt om då universitetsstyret diskuterte Strategi 2030 for opne dører i går.

Publisert 3. des. 2019 16:38

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen vil utrede om administrasjonen ved Det odontologiske- og Det medisinske fakultet kan slås sammen.

Publisert 3. des. 2019 15:07

Universitetsstyret vedtok i dag å tilby arkeologiprofessor Håkon Glørstad et nytt åremål som direktør for Kulturhistorisk museum.

Publisert 3. des. 2019 09:16

Strategi 2030  skal diskuterast for opne dører. Det vedtok universitetsstyret rett etter at møtet starta klokka 10.00 i dag. Først blir det diskusjon om klimagassutsleppa frå UiO. Det blir også avgjort kven som skal tilsetjast som direktør for Kulturhistorisk museum dei neste fire åra. 

Publisert 3. des. 2019 05:40

Medforfatterskap kan for første gang bli gjenstand for internrevisjon på UiO. – Spennende og spenstig, synes vitenskapsombud Knut W. Ruyter.

To menn står utanfor Svein Rosselands hus på Blindern
Publisert 2. des. 2019 18:11

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen ved UiO  synest det er ein dårleg idé å overføra bygningar og eigedom frå universiteta til Statsbygg. – Eit stort tilbakesteg, synest han.

Natalia Zubillaga i en trapp
Publisert 2. des. 2019 05:40

Høringen på Strategi 2030 resulterte i 60 innspill. Flertallet av UiOs fagforeninger lot imidlertid være å svare. NTL-leder Natalia Zubillaga tar selvkritikk.

Publisert 29. nov. 2019 12:22

Finaleheatet i rektorløpet har skrumpet ytterligere inn: Av de åpne søkerne er Anne Borg og Dag Rune Olsen alene om å bli med videre. I tillegg kommer én av de anonyme søkerne.

Medlemane i universitetsstyret er samla rundt møtetbordet i Professorboligen
Publisert 29. nov. 2019 04:30

Diskusjonen om Strategi 2030 og reduksjon av klimagassutsleppa til UiO er mellom dei viktigaste sakene som kjem opp på møtet i universitetsstyret 3. desember. Medan diskusjonen om klimagassutsleppa skal gå føre seg for opne dører, vil drøftinga om Strategi 2030 skje bak stengde dører.

Publisert 28. nov. 2019 15:20

De lyse og luftige lokalene bærer fortsatt litt preg av å være en byggeplass, men når studentene kommer i januar, skal alt være klart.

Publisert 27. nov. 2019 17:13

Planen om å innføra eit poengkort for å måla kva universitet som er best på berekraft, får ei kald skulder frå UiO-rektor Svein Stølen. Heller ikkje rektorane i Agder og Stavanger applauderer ideen.