Nyheter

En mann står ute og får gratulasjoner fra en kvinne
Publisert 27. feb. 2020 10:21

Forskningsrådet og Innovasjon Norge  skal samarbeide om å forberede og følge opp den norske deltagelsen i Horisont Europa. Det ble besluttet i dag.

Ein mann står på talarstolen og viser fram ein powerpointpresentasjon
Publisert 26. feb. 2020 18:18

Stortingsrepresentant Nina Sandberg (A ) forsøkte tre gonger å få forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim  til å svara på pålegget om å bruka Statsbygg som rådgjevar ved leige av bygg. Svaret kom i Stortingets spørjetime i dag,  men frå kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Publisert 26. feb. 2020 11:01

På Majorstua skole bruker lærere det det digitale verktøyet Samtavla til å trene elevene i argumentasjon, kildekritikk og muntlig dialog.

Publisert 26. feb. 2020 10:20

Eiendomsselskapet Ferd kjøper NRK-tomta på Marienlyst.  Men NRK har ennå ikke avklart hvor deres nye hovedkontor skal ligge.

Publisert 25. feb. 2020 15:47

Nestor i norsk hjerneforsking, medisinprofessor Per Andersen ved Universitetet i Oslo, er død, 90 år gammal.

Publisert 24. feb. 2020 15:01

Historieprofessor Erling Sandmo er død 56 år gammal. Inntil nyleg var han også fast representant i universitetsstyret.

To kvinner står på eit golv i eit sosiokognitivt laboratorium
Publisert 24. feb. 2020 04:30

Senteret for fleirspråklegheit (MultiLing) skulle akkurat til å tilsetja ein verdsleiande forskar i ei stilling i fleirspråklegheit då dei brått fekk ei kontramelding. Instituttet ville setja foten ned. – Dette kom som eit sjokk, seier senterleiar Elizabeth Lanza.

Publisert 21. feb. 2020 15:08

I går ble nedleggelsen av universitetsavisen På Høyden vedtatt i universitetsstyremøtet på Universitetet i Bergen.

Publisert 20. feb. 2020 16:30

Det amerikanske kunnskapsdepartementet beskylder Harvard og Yale for å ikke ha innrapportert hundrevis av millioner dollar fra utenlandske donorer i land som Russland og Kina. Nå har amerikansk KD innledet etterforskning.

Ein mann underviser barn i å laga meksikanske fantasidyr
Publisert 20. feb. 2020 12:53

Kunstnaren Oscar Becerra Mora er berømt for å laga fantasidyr frå Mexico. No i vinterferien held han kurs for barn i Kulturhistorisk museum på UiO.

Publisert 19. feb. 2020 17:33

Khrono-redaktør Tove Lie ønsker ikke lenger å drive På Høyden, universitetsavisen på Universitetet i Bergen(UiB). I morgen skal universitetsstyret ved UiB avgjøre om de vil gå med på reforhandling av avtalen.

Portrett av ein mann med briller
Publisert 19. feb. 2020 15:57

Staten gjorde ei samla innsparing på 291 milllionar kroner i ein tiårs-periode etter å ha inngått 13 nye leigeavtalar i 2018 med Statsbygg som rådgjevar. Det opplyser statssekretær Harald Furre (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ein mann sit ved eit bord med ein berbar PC framfor seg.
Publisert 19. feb. 2020 12:07

– Den einaste tydelege prioriteringa er vel knytt til berekraft og det grøne skiftet. Det seier tidlegare SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr om Strategi 2030.

Ein mann står framfor Niels Henrik Abels hus på Frederikkplassen på Blindern
Publisert 17. feb. 2020 16:41

UiO vert pålagt å bruka Statsbygg som rådgjevar når det leiger lokale for over 30 millionar kroner. Eigedomsdirektør John Skogen tykkjer pålegget er heilt unødvendig.

Ein mann står ute med eit tre med grøne blader i bakgrunnen
Publisert 14. feb. 2020 17:23

– Eg gir honnør til universitetsleiinga for at dei har fått med klima og berekraft i Strategi 2030. Det seier leiar for Studentparlamentet, Christen Andreas Orvin Wroldsen.

Universitetsstyret er samla rundt eit langt bord. På talarstolen står to utkast til overskrift for UiOs Strategi 2030
Publisert 14. feb. 2020 15:19

Strategi 2030 er vedtatt med overskrifta «Kunnskap-ansvar-engasjement. For ei berekraftig verd.» Det bestemte  eit samrøystes universitetsstyre i dag.

Publisert 14. feb. 2020 11:05

Kina-forsker Mette Halskov Hansen må avlyse og endre program på grunn av koronaviruset. Men endrede forutsetninger for arbeidet er en del av det å jobbe i Kina, mener hun.

Universitetsstyret ved  UiO er samla rundt eit langbord i Professorboligen
Publisert 14. feb. 2020 09:20

Etter over eitt år med diskusjonar, allmøte og seminar skal universitetsstyret i dag vedta Strategi 2030.  No handlar debatten om strategien skal vera med eller utan visjon.

Publisert 14. feb. 2020 05:40

Etter sju år i fakultetsledelsen går Solveig Kristensen for toppvervet på MN-fakultetet. Sammen med Bjørn Jamtveit vil hun videreføre dagens politikk.

Ein mann og ei kvinne står medan ei utgreiing blir presentert på powerpoint.
Publisert 13. feb. 2020 23:42

Ekstern styreleiar også der rektor er vald, fjerning av kjønnspoeng og lik vektlegging av alle tilsette under val.  Og innskjerping av bruken av mellombels vitskaplege tilsette. 

Publisert 13. feb. 2020 05:40

Midt oppi den økonomiske krisen i LOS, spanderer kommunikasjonsavdelingen hotellopphold i Oslo på 26 ansatte. Berit Kolberg Rossiné forklarer hvorfor.

Publisert 12. feb. 2020 17:40

Det kan bli krav om ekstern styreleiar også på dei universiteta som i dag har vald rektor. Det føreslår fleirtalet i utvalet som i morgon legg fram forslag til ny universitets- og høgskulelov, ifylgje nettavisa Khrono. 

Publisert 12. feb. 2020 13:53

Etter over eitt år med diskusjonar, allmøte, endringar og rundt 60 høyringsinnspel i fjor haust skal Strategi 2030 endeleg bankast gjennom denne veka.

Publisert 11. feb. 2020 11:51

Det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i IKT. – No er det berre å rigga opp fleire studieplassar, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim.

Ein mann står på ein talarstol i Universitetets aula
Publisert 10. feb. 2020 18:22

– Mange av svara på spørsmåla samfunnet har i dag ligg i livsvitskapen. Med desse orda opna UiO-rektor Svein Stølen i ettermiddag den femte livsvitskapskonferansen i Universitetets aula.