Nyheter

Publisert 7. des. 2022 11:16

Å forme framtidas skole var Kirstis visjon. Selv omformet hun universitetets femårige lektorprogram. Det skriver kolleger ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet om Kirsti Lyngvær Engelien som døde den 15. november. 

Publisert 5. des. 2022 17:29

– Ikkje tru at dette ikkje vil koma hit, men ver på vakt og ver modig, for det einaste som kan redda akademisk fridom er at folk gjer det som er rett. Det er bodskapen frå den ungarske professoren Andrea Petö til dei tilsette på Universitetet i Oslo.

Portrett av en kvinne som står i ei gate
Publisert 29. nov. 2022 23:43

Fulltidsstudenter får 5400 kroner i økt støtte til studier. – Et solid løft for studentene, sier Arbeiderpartiet. Seier med bismak, kommenterer NSO-leder. – Et statsbudsjett som forverrer studenters helse, ifølge samskipnadsleder.

Publisert 28. nov. 2022 04:30

I Polen er dommarar blitt suspenderte og oppsagde fordi dei har kome fram til dommar som regjeringa har vore ueinig i. Nyleg var fleire av dei på UiO og fortalde korleis den utøvande makta sakte, men sikkert har tatt over den dømmande makta.

Publisert 24. nov. 2022 15:15

Avstanden mellom mennesker øker, tydeligvis. Det kan hjelpe å få banket inn budskapet fra en snart 80 år gammel bok. Nationaltheatret prøver å oppfylle dette målet sammen med UiO:Livsvitenskap.