Nyheter

Publisert 27. sep. 2022 04:30

Etiopia skjøv vekk urfolkskunnskapen og erstattet den med vestlig utdanning. UiO-æresdoktor – og eks-statsråd i det borgerkrigsherjede landet – mener det der kan ligge både årsak og løsning på konflikten. 

Publisert 26. sep. 2022 16:23

I høst blir fontenen på Frederikkeplassen og Arkimedes basseng foran Sophus Lies auditorium rehabilitert.  Men hvor kommer egentlig navnet Arkimedes basseng fra?

Publisert 15. sep. 2022 18:56

– Noreg brukar årleg 250 millionar kroner i støtte til forskingssenteret CERN. Nokre personar seier at dette kostar for mykje. Sjølv seier eg at me ikkje har råd til å lata vera. Det sa statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel under opninga av Norsk senter for CERN-relatert forsking i formiddag.

Portett av en kvinne
Publisert 8. sep. 2022 14:52

35 prosent av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager, viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022.  Jeg er dessverre ikke overrasket, men jeg blir lei meg og synes det er frustrerende, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

Portrett av ein mann
Publisert 7. sep. 2022 15:40

60 millionar kroner meir enn budsjettert  vil miljøstraumen frå fjernvarmeanlegget til Fortum truleg kosta Universitetet i Oslo i 2022. Til saman ligg  UiO an til å gå 84 millionar over dei budsjetterte straumkostnadane for i år.

Tre menn og to kvinner i eit auditorium
Publisert 7. sep. 2022 01:00

Dekankandidatane Hanne Flinstad Harbo og Jens Petter Berg var einige om mykje då dei møtte kvarandre i den offisielle valduellen på Rikshospitalet måndag ettermiddag.  Men når det gjeld faren for at bygginga av livsvitskapsbygget kan gå utover andre faglege aktivetar på fakultetet, viste dei teikn til usemje.