April

Publisert 28. feb. 2013 15:07

Hva kjennetegner en god utdanning, og hvordan kan vi måle kvaliteten på utdanning? Hjelper det å være flink i matematikk, hvis du har dårlig selvtillit?

Publisert 28. feb. 2013 13:13

Tre nye sentre ved UiO og Oslo universitetssykehus støttes med 48 millioner av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Alle sentrene ligger ved Institutt for klinisk medisin.

Publisert 28. feb. 2013 13:11

Når fagforeningene på UiO arrangerer debattmøte om IHR på mandag, håper de medlemmene i Universitetsstyret sitter i salen. Tilliten til prosjektlederen for omorganiseringen på UiO er for høy, frykter de.        

Publisert 27. feb. 2013 12:31

Med litt over 70 % av stemmene ble Anne Husebekk valgt til ny rektor for det fusjonerte Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. 

Publisert 27. feb. 2013 10:59

- Svært hyggelig. Og noe å leve opp til, sier advokat og ytringsfrihetsaktivist, Jon Wessel-Aas i en pressemelding fra jusstudentenes Amnesty-gruppe.     

Publisert 26. feb. 2013 15:37

Universitetet i Oslo kjem på niandeplass i Europa og på andreplass i Norden av dei universiteta som er mest synlege på nettet. Cambridge-universitetet tar førsteplassen i Europa, medan Helsingfors universitet er best i Norden, viser den siste rangeringa til Webometrics.

Publisert 25. feb. 2013 15:39

– Tilbakemeldingene er veldig positive, beskriver universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe . Stikk i strid med kommentarer som har falt på fagforeningsmøter, opplever hun stor tilslutning til omorganiseringen IHR.

Publisert 25. feb. 2013 13:19

Knut Vollebæk overtar fra 20. august i år ledervervet i Taterutvalget fra Asbjørn Eide. Etter mye uro i utvalget bestemte Asbjørn Eide seg i fjor høst for å trekke seg som leder.  

Publisert 22. feb. 2013 16:22

Dansere fra Nasjonalballetten inntok Lunsj med kultur i Georg Sverdrups hus i dag.

Publisert 22. feb. 2013 15:38

Oljeforskar Helge Ryggvik på Senter for teknologi, innovasjon og kultur ved UiO melder Politiets Sikringsteneste (PST)  til  Stortingets kontrollutval. Ryggvik mistenkjer PST for å ha overvaka han og fagforeiningsleiar Terje Nustad under eit forskingsoppdrag i Colombia.

Publisert 22. feb. 2013 12:58

Lunch Beat Oslo slo an i Realfagsbiblioteket klokka 11 i formiddag. I ein time dansa 50 personar i foajeen som var gjort om til ein nattklubb midt på dagen.

Publisert 22. feb. 2013 10:10

Omorganiseringen av sentraladministrasjonen er like om hjørnet. Blant forslagene er en egen støtteenhet rundt universitetsledelsen og en mulig, ny avdeling for studie-, forsknings- og samfunnskontakt. De ansatte er frustrerte.

Publisert 21. feb. 2013 16:34

Kreftforsker Åslaug Helland ved UiO og Oslo universitetssykehus får 11 millioner kroner av Kreftforeningen for å etablere landets første senter for lungekreft.

Publisert 21. feb. 2013 15:11

Språkprofessor Jan Terje Faarlund er tildelt den svenske Gaud Rausing-prisen. – Eg er overraska, overvelda og glad for tildelinga, seier Faarlund i ein kommentar på nettsidene til Institutt for lingvistiske og nordiske studium.

Publisert 21. feb. 2013 13:51

Per Fugelli (69) er tildelt Fritt Ords pris for 2013 for å ha gitt ei stemme til kreftsjuke og dei som står ansikt til ansikt med døden. Per Fugelli er professor i sosialmedisin ved UiO.

Publisert 20. feb. 2013 16:54

Det gnistra til tider mellom rektor Ole Petter Ottersen og utfordraren Torkil Vederhus under den første rektorvaldebatten i går.

Publisert 20. feb. 2013 14:39

Over 300 lydhøyre studentar møtte opp då Noregs Banks toppsjef Øystein Olsen heldt ein ynskjereprise av årstalen sin på SV-fakultetet i formiddag.

Publisert 19. feb. 2013 14:14

Oppsagte Arnved Nedkvitne krever at Universitetsstyret tar stilling til hans rettigheter som pensjonert professor. Rektorkandidat og vara i styret Torkil Vederhus ser ingen grunn til å tvile på universitetets håndtering av saken til nå.  

Publisert 18. feb. 2013 15:30

Apekvinna Julia Pastrana blei i førre veke gravlagd i landsbyen ho kom ifrå i delstaten Sinaloa i Nord-Mexico. Journalist Silvia Isabel Gámez frå avisa Reforma var til stades under gravferda og har gitt Uniforum løyve til å vidareformidla eit utdrag av artikkelen til lesarane våre.

Publisert 18. feb. 2013 15:29

I dag ble det klart at årets rektorvalgkamp på UiO vil stå mellom professor og sittende rektor Ole Petter Ottersen og masterstudent Torkil Vederhus. Universitetet legger opp til én debatt i egen regi.

Publisert 15. feb. 2013 16:10

Et bygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi blir realisert ved Universitetet i Oslo. Det er klart etter at regjeringen i dag ga klarsignal til å starte skisseprosjektet.

Publisert 15. feb. 2013 15:37

– Eg gler meg til omvisinga i denne herlegdomen, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen då ho deltok i opninga av det nye tilbygget til Domus Medica på Gaustad i ettermiddag.

Publisert 14. feb. 2013 15:50

3000 kilometer under jordoverflata håpar geologiprofessor Trond Helge Torsvik ved UiO å finna svaret på kva som utløyste katastrofevulkanane for over 15 millionar år sidan. Den forskingsideen har gitt forskargruppa hans status som senter for framifrå forsking (SFF).

Publisert 14. feb. 2013 15:22

UiOs utstyr til videomøter er ofte ledig. Grønt UiO har ansatt to studenter for å hjelpe folk i gang.

Publisert 13. feb. 2013 15:44

Noreg kan gå glipp av nye oppfinningar fordi doktorkandidatar ikkje har tid til å kommersialisera funna sine. UiO og Inven2 håpar eit eige stipend vil gjera noko med dette.