Juni

Publisert 27. juni 2013 11:13

I Norge ender kun 59 prosent av de som begynner på høyere utdanning med en bachelor- eller mastergrad. Det er ni prosent lavere enn gjennomsnittet for OECD-landene og svært dårlig sammenlignet med andre nordiske land, viser rapporten Education at Glance , som ble lagt fram denne uken.

Publisert 26. juni 2013 15:53

Universitetsstyret anbefaler å starte et nytt veksthusprosjekt på Tøyen. Hvorvidt dette innebærer en ny arkitektkonkurranse, tar styret ikke stilling til.

Publisert 25. juni 2013 16:10

70 prosent av alle tilsette og studentar reiser til UiO med kollektivtransport. 23 prosent av dei tilsette og 5 prosent av studentane brukar bil. Det er likevel dei som går eller syklar som er mest nøgde med arbeidsreisa.

Publisert 25. juni 2013 14:58

Universitetsledelsen anbefaler Kunnskapsdepartementet å skrinlegge prosjektet «Oase 60°Nord» og starte et nytt veksthusprosjekt. Nå ber universitetsdirektøren Universitetsstyret om å gi sin tilslutning til forslaget.

Publisert 24. juni 2013 13:01

Riften er stor om de to hyttene til Universitetet i Oslo på Hvaler. UiO-ansatte som aldri har benyttet ferdiestedet, har førsteprioritet i sommerferien.

Publisert 24. juni 2013 09:50

I dag åpner Den internasjonale sommerskolen ved Universitetet i Oslo,  for 67. gang. Det skjer i Universitetets aula kl. 19.00 i kveld.

Publisert 20. juni 2013 16:14

Psykologistudentar får driva med avansert hjerneforsking før dei er ferdig utdanna. – Eg er imponert over kor flinke dei er blitt, seier hjerneforskar Siri Leknes , som har inkludert studentar i forskinga si på mellom anna belønningssystema i hjernen.

Publisert 20. juni 2013 15:35

For første gong har sisteårskullet på medisinstudiet gjennomført ein kombinasjon av digital og praktisk eksamen. – Dette gjer det tryggare å sleppa dei ut som legar, seier leiar for eksamenskommisjonen Kristian Bjøro. Kulltillitsvald Elisabeth T. Ulseth gir også eksamensforma ståkarakter.

Publisert 20. juni 2013 15:12

Folk kjenner henne som den strenge dama som må fortelja kvifor Universitetet i Oslo lyt seia opp ein vanskeleg professor og som lovar å rydda opp i helsefarlege laboratorium. Uniforum har møtt turgåaren og krimelskaren Gunn-Elin Aa. Bjørneboe .

Publisert 19. juni 2013 14:31

Professor Atle Nesje ved Institutt for geoforskning ved Universitetet i Bergen anklages for å ha kopiert teksten til forskere ved Kulturhistorisk museum  ved Universietetet i Oslo og brukt det i en kronikk. Nesje beklager det som har skjedd.

Publisert 19. juni 2013 14:29

Flere institutter strammer inn på bruken av postdoktorer og midlertidige ansatte i undervisningen. Hensikten er å unngå at disse opparbeider fortrinnsrett til stillinger. Tidligere postdoktor Jagrati Jani-Bølstad etterlyser en debatt om postdoktorordningen. Hun får støtte fra blant andre professor Johanne Sundby.

Publisert 19. juni 2013 13:01

Arkitekt Stein Halvorsen reagerer sterkt på at UiOs rektor omtaler utstillingsveksthuset «Oase 60° nord» som utdatert.

– Skaden dette påfører vårt renommé, er uvurderlig.

Publisert 18. juni 2013 18:29

UiO skal bruka 100 millionar kroner til ulike naudsynte investeringar og 100 millionar på innkjøp av vitskapleg utstyr. Ein stor del av pengane skal brukast til vedlikehald og restaurering av bygningar, bestemte Universitetsstyret denne veka.

Publisert 18. juni 2013 00:10

NOKUT presenterte sin nye rapport om utviklingen innen høyere utdanning mandag. Ingen hadde enkle svar på dagens utfordringer, skriver Khrono, den uavhengige avisa ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert 17. juni 2013 16:10

Sentraladministrasjonen får ein heilt ny organisasjonsmodell. Det er klart etter at Universitetsstyret i dag samrøystes vedtok å leggja ned fem av dagens avdelingar og oppretta fem nye einingar med nye namn.

Publisert 17. juni 2013 15:06

Idar Kreutzer , Anne Aasheim og Anne-Marie Engel blir nye eksterne representantar i Universitetsstyret for Universitetet i Oslo frå 1. august. Kjetil Trædal Thorsen er gjenoppnemnt for ein ny periode.

Publisert 17. juni 2013 14:32

Jørn Braa, Kristin Braa og Sundeep Sahay ved Institutt for informatikk deler UiOs innovasjonspris for 2013 for å ha utviklet verdens beste helseinformasjonssystem. Medisinprofessor Pål Aukrust får forskingsprisen, pedagogikkprofessor Svein Sjøberg formidlingsprisen og kriminologiprofessor Liv Finstad får prisen for godt læringsmiljø, melder UiO.

Publisert 14. juni 2013 11:20

Kulturhistorisk museum skal holde fram med å være på Bygdøy, Tullinløkka og Økern. Men Nasjonalgalleriet kan også bli en del av museet. Det går regjeringen inn for.

Publisert 13. juni 2013 13:44

Lånekassen har størst framgang når både befolkningen og brukerne skal vurdere hvor fornøyde de er med en offentlig tjeneste. – Undersøkelsen viser at vi har tatt riktige valg, og vi er glad for at dette gir gevinster for kundene våre, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.

 

Publisert 12. juni 2013 10:39

Hjerneforskar Milena Penkowa skal ikkje sleppa unna med at det sannsynlege forskingsfusket hennar er forelda som politisak, om det er opp til Københavns Universitet, melder Universitetsavisen.

Publisert 7. juni 2013 15:23

Personalstøtte blir ei eiga eining etter omorganiseringa av Sentraladministrasjonen. Det er ei av dei viktigaste endringane fagforeiningane og universitetsleiinga no er blitt einige om.

Publisert 6. juni 2013 09:48

– Dette er vår felles båt. Oppgaven som venter på oss er av kosmopolitisk karakter, sa Bruno Latour da han mottok Holbergprisen onsdag.

Publisert 5. juni 2013 11:39

Å bidra til å reformere utdanningssystemet har vært en av målsettingene til det skandinaviske regionstudiet i Aserbajdsjan. Har prosjektet lyktes? Dette er et av temaene på en konferanse i Vitenskapsakademiet 7. juni.

Publisert 5. juni 2013 10:22

Rane Willerslev slutter som direktør for Kulturhistorisk museum ved UiO.  Den 31. juli blir hans siste arbeidsdag på museet. Familiehensyn gjør at han velger å gå tilbake til sin stilling som professor i sosialantropologi ved Aarhus Universitet i Danmark, melder UiO.

Publisert 5. juni 2013 09:51

En samlet Kirke-, undervisnings- og forskningskomité (KUF) på Stortinget støtter regjeringens forslag om en langtidsplan for forskning. Opposisjonen krever at regjeringen organiserer et eget forskningspolitisk råd, ledet av statsministeren.