Oktober

Publisert 30. okt. 2013 14:12

Nærmere halvparten av dagens ph.d.-kandidater må belage seg på å forlate akademia. For dem som må ut, kan det bety tap av prestisje og en følelse av å være mislykket. – Ikke så rart, mener Liv-Elisif Kalland i foreningen UiODoc.

Publisert 30. okt. 2013 13:53

Innstegsstillinger er trolig like om hjørnet. Samtidig er tidligere pådrivere i ferd med å miste troen på at stillingene kan bidra til tryggere karriereveier.

Publisert 30. okt. 2013 12:35

I mars ble Hovedavtalen satt til side da UiOs styre vedtok en omstridt, administrativ omorganisering. Nå ønsker NTL en lovpresisering for å hindre at det skjer igjen.

Publisert 30. okt. 2013 10:50

Forskningsrådet deler i dag ut en halv milliard kroner til laboratorier, databaser og utstyr. UiO er prosjektleder for tre forskningsmiljøer, som til sammen får 76,3 millioner kroner. Tekstlaboratoriet, som ledes av Janne Bondi Johannessen er ett av disse fagmiljøene.

Publisert 30. okt. 2013 08:58

– At mange aktører var involvert, gjorde det vanskeligere å gi god informasjon, hevder direktør ved Naturhistorisk museum Arne Bjørlykke

Publisert 25. okt. 2013 16:34

Sentraladministrasjonen (SA) får namnet UiO: Leiing og støtteeiningar (Ledelse og støtteenheter) frå nyttår. I kortversjon blir namnet LOS, opplyste universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe på eit allmøte for dei tilsette i SA i dag.

Publisert 24. okt. 2013 15:23

Vaktselskapet G4S har fått medhold fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i at UiO brøt lov om offentlige innkjøp da de stengte G4S ute fra en anbudsrunde om vakttjenester. Begrunnelsen var at selskapet ikke oppfylte UiOs etiske retningslinjer.

Publisert 24. okt. 2013 14:10

Universitetet i Bergen bryt lova i saka om den utestengde doktorgradsstipendiaten på Det medisinsk-odontologiske fakultetet. Han kan òg ha krav på erstatning, meiner jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Publisert 23. okt. 2013 12:09

– Det er eit brot på autonomien til universiteta om Kunnskapsdepartementet skal kunna gi enkeltmedlemer sparken frå eit universitetsstyre. Kraftsalva kjem frå UiO-rektor Ole Petter Ottersen, som reagerer negativt på dette forslaget til endring i Universitets- og høgskulelova.

Publisert 22. okt. 2013 10:42

Naturhistorisk museums forslag til rom- og funksjonsplan for et nytt utstillingsveksthus på Tøyen ble godt mottatt i Universitetsstyret. Universitetet prioriterer et nytt veksthus sammen med livsvitenskapsbygning i innspill til statsbudsjettet for 2015.

Publisert 21. okt. 2013 16:46

Apekvinna Julia Pastranas liv og død har vorte ein musikalsk dødsdans i Kulturkirken Jakob i Oslo. Som levande og død blei kvinna frå Mexico vist rundt som verdas styggaste kvinne før ho enda opp i ei kiste på UiO.

Publisert 21. okt. 2013 12:50

Før helga fekk medisinprofessor Jens Juul Holst frå Københavns Universitet utdelt Jahres store medisinske pris for banebrytande funn i forskinga på diabetes 2.

Publisert 21. okt. 2013 10:28

Arbeidet med å gje folk i Zimbabwe skriftspråk tufta på deira eigne talemål, har hatt god nytte av samarbeidet med Norsk Ordbok. Det har også hausta frukter av røynslene til Ivar Aasens ordboksarbeid for 150 år sidan.

Publisert 17. okt. 2013 10:15

Veglaboratoriet i Gaustadalleen 25 står i ruinar. Det må vika når Statsbygg ryddar plass til ein ny veg som skal gå til det framtidige senteret for livsvitskap.

Publisert 16. okt. 2013 14:13

Torbjørn Røe Isaksen (35)  reagerte svært positivt då Erna Solberg spurde han om han ville bli kunnskapsminister.– Eg blei veldig glad og tenkte at dette er eit veldig stort ansvar, og det blir både spennande og utfordrande, sa regjeringas yngste medlem etter at han hadde vore på sitt første statsråd hos kong Harald.

Publisert 16. okt. 2013 09:30

Høgres Torbjørn Røe Isaksen vil i formiddag overta som kunnskapsminister etter SVs Kristin Halvorsen, stadfesta påtrappande statsminister Erna Solberg i dag.

Publisert 15. okt. 2013 16:29

– På under ein månad klarte me å laga ein 50 minutt lang dokumentar om SV-fakultetets 50 år lange historie. Takka vere eige materiale supplert med NRK-innslag har me opptak av dei viktigaste hendingane, seier Arild Boman i Iped ved UiO.

Publisert 15. okt. 2013 13:26

Karolinska Institutet er i år det beste nordiske universitetet på to internasjonale rangeringar. – Me satsar ekstra pengar på dei forskargruppene som gjer det aller best, utan å skjera ned på løyvingane til dei andre, opplyser rektor Anders Hamsten til Uniforum.

Publisert 15. okt. 2013 09:24

Jusstudenten Sundeep Singh arbeider halvtid i Stortingets utredningsseksjon mens han skriver masteroppgave.

Publisert 14. okt. 2013 14:36

Studentene jubler, mens Forskerforbundet og Universitets- og høgskolerådet håper Solberg-regjeringen kan gjøre forslaget til statsbudsjett for 2014 bedre enn det som kommer fra Stoltenberg-regjeringen i dag.

Publisert 14. okt. 2013 12:26

– Eg skulle gjerne sett eit forskingsbudsjett med endå høgare ambisjonar. No håpar eg at den nye regjeringa klarer å gjera budsjettet endå betre før Stortinget skal handsama det, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen .

Publisert 14. okt. 2013 12:26

Den avtroppende regjeringen foreslår å bevilge til sammen 47 millioner kroner til prosjektering av et nytt anlegg for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Publisert 14. okt. 2013 11:09

 I 2014 vil regjeringa øyremerkje 50 millionar kroner til  unge forskarar. Regjeringa vil òg opprette 60 nye stipendiatstillingar.Den offentlege FoU-innsatsen utgjer 28,9 milliardar kroner i 2014.

Publisert 14. okt. 2013 10:34

1300 studentbustader skal få byggjestart i 2014 og studentane skal få utdanningsstøtte i 11 månader og ikkje berre i 10 månader i året. Det går fram av Stoltenberg-regjeringas forslag til statsbudsjett for 2014.

Publisert 10. okt. 2013 10:13

Nordisk institutt for sjørett ble etablert av Nordisk ministerråd i 1963. Forskningen har fulgt utviklingen i nordisk skipsfart, med en tett kobling til det praktiske liv.