Nordisk institutt for sjørett, en stødig nordisk 50-årsjubilant

Nordisk institutt for sjørett ble etablert av Nordisk ministerråd i 1963. Forskningen har fulgt utviklingen i nordisk skipsfart, med en tett kobling til det praktiske liv.

IKKE ET AKADEMISK TÅRN: – Vi samarbeider tett både med næringslivet og lovgiverne, understreker leder ved Nordisk institutt for sjørett Trine Lise Wilhelmsen .

Foto: Ola Sæther

– Opprettelsen av Nordisk institutt for sjørett hang sammen med en betydelig ekspansjon i nordisk skipsfart på 50- og 60-tallet, forteller instituttleder Trine Lise Wilhelmsen.

Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo ble etablert av Nordisk ministerråd i 1963 for å drive forskning og undervisning i sjørett. Bakgrunnen for at ministerrådet valgte en felles løsning, var en historisk tradisjon for felles nordiske sjølover.

Trine Lise Wilhelmsen omtaler disse lovene som svært spesielle.

– Vi har greid å implementere internasjonale konvensjoner på en nordisk måte, med fokus på balanserte og moderne løsninger.

Pådriver i lovgivningsarbeidet

Det som spesielt har kjennetegnet forskingen ved instituttet, er en tett kobling til det praktiske rettsliv.

– Vår tidligere instituttleder Sjur Brækhus og hans etterfølgere, professor emeritus Erling Selvig, professor emeritus Hans Jacob Bull og professor Erik Røsæg bygde opp et forskningsmiljø som har vært en pådriver i det nasjonale og internasjonale lovgivnings- og konvensjonsarbeidet, konstaterer den nåværende instituttlederen.

Forskningen gjenspeiler utviklingen i nordisk skipsfart, fra krisetilstand og utflagging på 70-tallet, outsourcing av tjenesteytelser på 80-tallet og omstrukturering til et felles nordisk sjøforsikringsmarked på 90-tallet.

Trine Lise Wilhelmsen trekker fram sikkerhet, forurensning, klima- og miljøutfordringer knyttet til skipsfart som problemstillinger som de siste årene har fått stadig større oppmerksomhet.

Nordisk institutt for sjørett har 45 ansatte og består av Avdeling for sjørett, Avdeling for petroleumsrett og Senter for europarett.

Instituttet tilbyr en egen master i sjørett, i tillegg til enkeltstående emner innenfor sjørett, petroleumsrett, generell transportrett og beslektede emner.

Internasjonal merkevare

Nordisk institutt for sjørett har etter hvert fått flere bein å stå på. I 1980 kom Avdeling for petroleumsrett, som i dag også arbeider med energirett. I 1989 ble Senter for europarett opprettet. I tillegg er kjerneområdet sjørett utvidet til også å omfatte andre transportformer.

Men selv om virksomheten er blitt utvidet, har instituttet valgt å beholde det opprinnelige navnet. Det handler, ifølge instituttlederen, om at Nordisk institutt for sjørett er blitt en internasjonal merkevare.

I høst er 50-årsjubileet blitt behørig feiret med festseminar og jubileumsbok sponset av instituttets mange samarbeidspartnere.

– Vi er glade og dypt rørt over den enorme dugnadsånden og givergleden hele Nordens skipsfart og petroleumsnæring har utvist, kommenterer Trine Lise Wilhelmsen.

 

 

 

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 10. okt. 2013 10:13 - Sist endret 10. okt. 2013 10:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere