April

Publisert 30. apr. 2013 16:52

Sju vitskaplege, åtte teknisk-administrative og to kandidatar for mellombels vitskaplege har meldt seg på i kampen om å bli valde inn i Universitetsstyret på Universitetet i Oslo.

Publisert 30. apr. 2013 15:38

UiO-ledelsen kan ikke imøtekomme fagforeningenes ønske om å utsette alt partssamarbeid frem til de mener tilliten er gjenopprettet. Mangel på fremdrift ville da gi unødige belastninger for sentraladministrasjonens medarbeidere, skriver rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i en mail til fagforeningene.

Publisert 30. apr. 2013 14:55

Som betingelse for å kunne gjenoppta samarbeidet om organisasjonsendringer i Sentraladministrasjonen, krevde fagforeningene at universitetsledelsen gikk ut med en melding. Her skulle ledelsen dementere en uttalelse i  Universitas og blant annet poengtere at den tar Hovedavtalen på alvor.

Publisert 29. apr. 2013 12:13

I 2015 skal det startes nye sentre for forskningsdrevet innovasjon. Det er klart etter at Forskningsrådets hovedstyre har besluttet at det skal utlyses penger til dette, står det på Forskningsrådets nettsider.

Publisert 26. apr. 2013 16:30

De tillitsvalgte utsetter alle møter med universitetsledelsen om omorganiseringen av sentraladministrasjonen inntil videre.

– Det betyr ikke at fagforeningene har brutt samarbeidet, understreket de hovedtillitsvalgte på et informasjonsmøte 26. april.

Publisert 25. apr. 2013 16:41

Kreftforskaren Harald Stenmark ved Radiumhospitalet og UiO får i dag Oslo universitetssykehus sin pris til ein framifrå forskar ved sjukehuset. Prisen er på 300 000 kroner.

Publisert 25. apr. 2013 15:15

Konsentrerte menn sitter bøyd over sjakkbrett i festlokalet til Det Norske Studentersamfund. Ikke alvorlige studenter, men deltakere i en nordisk turnering i sjakk som ble holdt i Kristiania 10.–22. august 1923.

Publisert 25. apr. 2013 14:39

Rektor Ole Petter Ottersen lovar ingen store endringar etter at han blei attvald som rektor ved UiO denne månaden. – No gjeld det å landa dei initiativa som me allereie har tatt, understrekar han.

Publisert 25. apr. 2013 13:58

På 1400-tallet ble det vanlig å dekorere norske kirker med importerte gjenstander. I ettertid er denne kirkekunsten blitt sett på som mindreverdig. Forskere fra UiO vil bringe kulturarven fra senmiddelalderen fram i lyset.

 

Publisert 24. apr. 2013 16:12

Dag Rune Olsen ble i dag valgt til rektor ved Universitetet i Bergen.  

Publisert 24. apr. 2013 15:57

– Som 18-åring blei eg fascinert av å høyra Kjetil Taskén fortelja om DNA-molekylet, og begynte å studera molekylærbiologi, fortel doktorkandidat Deeqa  Ahmed. No har ho og kollegaene hennar på Radiumhospitalet gjort funn som kan påvisa tjukktarmskreft langt tidlegare enn før.

Publisert 24. apr. 2013 15:50

Uoversiktlig informasjon og usikkerhet om reell medvirkning preger omorganiseringen av UiOs sentraladministrasjon, kommer det fram i en rapport.

  – Universitetsledelsen har ikke alltid lyktes like godt i å forklare hvordan den har tenkt, vedgår HR-direktør Anita Sandberg.

Publisert 24. apr. 2013 13:38

Kvinner får sjeldan professorat i historie på UiO. – Det har mest å gjera med fagkulturen, seier forskar Cathrine Egeland ved Arbeidsforskingsinstituttet.

Publisert 22. apr. 2013 11:25

Over 6000 barn og vaksne deltok på UiO-festivalen laurdag 20. april. – Me er  kjempenøgde med dette rekordbesøket, seier festivalsjef Gjøril Songvoll til Uniforum.

Publisert 22. apr. 2013 10:20

Med nesten tre søkjarar per studieplass ved Universitetet i Oslo, er det klart at det også i år blir kamp om plassane. Studentane må rekna med høge poenggrenser.

Publisert 18. apr. 2013 11:06

Vil Ole Petter Ottersen halda fram som UiOs rektor dei neste fire åra eller vil Torkil Vederhus ta innersvingen på den sitjande rektoren og overta rektorkjeda? Klokka 12.00 går fristen for å stemma ut, og klokka 13.00 blir valresultatet kunngjort.

Publisert 18. apr. 2013 10:29

Rektor Ole Petter Ottersen blir sitjande i fire år til etter at han fekk 71 prosent av stemmene under rektorvalet på UiO. Valresultatet blei kunngjort klokka 12.45 i dag. Motkandidat Torkil Vederhus fekk 29 prosent av stemmene.

Publisert 17. apr. 2013 13:27

Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken sa nei til meiningsmåling før rektorvalet i Bergen. – Eg ser ingen grunn til å ikkje ha det, seier professor Frank Aarebrot. I dag går startskotet for rektorvalet i Bergen. Kandidatar er Kuvvet Atakan og Dag Rune Olsen.

Publisert 16. apr. 2013 16:49

UiOs ansatte vil få bedre datatjenester og en e-postkvote som er nesten uendelig, men viktigst av alt; norsk forskning har fått et lagringsanlegg som gir nye muligheter.

Publisert 16. apr. 2013 16:32

Forskarar, poetar, popartistar og operastjerner inntar Universitetet i Oslo førstkomande laurdag når universitetet for andre gong arrangerer UiO-festivalen.

Publisert 15. apr. 2013 11:04

NTNU-student Ola Magnussen Rydje blir ny leiar for Norsk studentorganisasjon. Rektorkandidat Torkil Vederhus ved UiO var ein av to motkandidatar, men dei måtte begge sjå seg slått av Ola Magnussen Rydje.

Publisert 12. apr. 2013 14:46

Torsdag 18. april klokka 13.00 blir resultatet av rektorvalet ved UiO kunngjort. Då er det Harald Baldersheim , leiar for Det sentrale valstyret, som avslører om Ole Petter Ottersen eller Torkil Vederhus har vunne.

Publisert 10. apr. 2013 15:06

UiO har fordoblet nynorskprosenten på nettet, men universitetet har fortsatt et langt stykke igjen før kravet om 25 prosent nynorsk er oppfylt.

Publisert 9. apr. 2013 11:28

Mellom linjene i forskningsmeldingen ligger en lenge etterlyst erkjennelse fra regjeringen: Tellekantene fremmer ikke kvalitet.

Publisert 5. apr. 2013 10:41

2012 ble et rekordår for Universitetet i Oslo. Aldri før har forskning herfra resultert i flere patentsøknader og ideer.