Debatt

Portrett av en mann med briller
Publisert 14. jan. 2022 15:54

Eriksen presenterer et slags idealbilde av den rasjonelle offentligheten som ledende institusjoner ikke engang prøver å etterstrebe. Dersom Eriksen hadde rett, hadde demokratiske samfunn med en fri presse løst de fleste av sine store problemer for lengst.

Portrett av en kvinne
Publisert 4. nov. 2021 13:34

 Nysgjerrig og vitebegjærlig som hun var, slo Pus seg aldri til ro ett sted i litteraturhistorien eller i ett forfatterskap. Det skriver venner og kolleger om  førsteamanuensis i fransk Solveig Schult Ulriksen som døde 14. september. 

En mann med skjegg står mot en vegg
Publisert 6. okt. 2021 04:30

Et Vitenskapens hus på Tullinløkka vil kunne bli et sammenbindende og sentralt element for det som etter hvert har vokst fram som en kunnskapens nord-sør akse i hovedstaden fra Karl Johan til OsloMet.