Leserbrev fra 2009

Publisert 18. des. 2009 17:19

Etter at Kunnskapsdepartementet no har fått gjennomført ei kvalitetssikring av prosjektet nytt kulturhistorisk museum i Oslo, ser det ut til at statsråden har bestemt seg: Det blir inga flytting av vikingskipa til Sørenga, og det nye museet vil bli reist på Bygdøy. Slik utviklinga har vore, er dette ei fornuftig avgjerd, skriv Magnus Rindal, tidlegare leiar for Senter for studier i  vikingtid og nordisk mellomalder ved UiO.

Publisert 7. des. 2009 15:28

Det er grunn til å se nærmere på de politiske signaler for nybyggplanene for Kulturhistorisk museum (KHM).Aasland er i fusjonsmodus - hun har nettopp overført Veterinærhøyskolen fra UiO til Landsbrukshøyskolen på Ås. 

Publisert 2. des. 2009 12:24

Det må være interessant for allmennheten å få vite om det nye KHM – uavhengig av om det blir plassert i Bjørvika eller på Bygdøy – skal fortsette som et i all hovedsak arkeologisk museum med stor vekt på det nasjonale perspektivet, eller om det blir et museum som innholdsmessig passer betegnelsen kulturhistorisk museum, skriver Bjarne Rogan.  

Publisert 2. des. 2009 11:54

Det er ikke til å unngå at interne søkere alltid vil ha en viss fordel på sine egne institusjoner. Men søknadssystemet for de åpne doktorgradsstipendene på HF er så lite transparent at det er til hinder for internasjonale søkere, skriver Georg Kjøll.  

Publisert 2. des. 2009 11:46

Når ”kunst, vitenskap og etikk” skal møtes i en kunstutstilling, er det synd at resultatet blir formidling og sementering av rådende myter og fordommer. Det skriver Nils-Roll Hansen om utstillingen "Visions of purity", som nylig ble vist i Galleri Sverdrup.

Publisert 2. des. 2009 11:13

Oslo og Norge fortjener et museum som forvalter, formidler og forsker på kulturell variasjon, kreativitet og kompleksitet, og som evner å være synlig og aktuelt i det kulturelt sammensatte Norge. En forutsetning for dette er at virksomheten har et klart kommunisert globalt fokus, skriver Arne Perminow, Kjersti Larsen og Øivind Fuglerud ved Kulturhistorisk museum.

Publisert 19. nov. 2009 09:30

De få antropologer som hadde sin arbeidsplass ved det nye kulturhistoriske museum, så seg best tjent med å slutte seg til Bjørvika-planene. I disse planene inngikk også en forpliktelse til å ivareta et generelt og globalt kulturhistorisk perspektiv, skriver Arne Martin Klausen, professor emeritus i sosialantropologi.  

Publisert 10. nov. 2009 16:02

Gjenopprettelsen av et studium i nordisk språk og litteratur ved UiO vil bringe UiO på linje med andre norske universiteter. Nordiskstudenter ved UiO skal da ha igjen en plattform som er felles, skriver Torill Steinfeld, som er professor i nordisk og i norskdidaktikk (ILN).

Publisert 5. nov. 2009 11:39

Når klagenemndas leder Nils Erik Lie i Uniforum (nr. 12) får seg forelagt en anonymisert versjon av sine egne saker, så reagerer han som folk flest: Dette er selvfølgelig fusk! Problemet er bare at klagenemnda har en helt annen reaksjon i praksis: Sakene sendes tilbake til sensur.

Publisert 30. okt. 2009 14:50

Rektorlaget har eit innlegg i Uniforum 22. oktober der temaet er at kvalitetsomgrepet bør setjast under debatt. Innlegget kjem i ei tid UiO arbeider med ein ny strategiplan som skal gå fram til 2020. Men eg håpar strategiplanen er klarare enn innlegget i Uniforum, skriv Terje Lohndal.

Publisert 29. okt. 2009 14:21

Med utgangspunkt i adressen som uttrykkes i norske medier, vil jeg påstå at en UiOer er identisk med en som jobber på Blindern, skriver kommunikasjonsrådgiver Margareth Bentsen i dette innlegget.  

Publisert 29. okt. 2009 14:08

Innlegget fra Bjørn Hofmann i Uniforum nummer 12 er preget av misforståelser og malplassert sarkasme, og nødvendiggjør en klargjøring, skriver Nils Erik Lie, som leder Den sentrale klagenemnd ved UiO.

Publisert 29. okt. 2009 13:54

Den nye sjefens friske fraspark gjør inntrykk, og prorektor Inga Bostads mer nennsomme spill med utgangspunkt i dannelsesdebatten blir lagt merke til og er lett for oss andre å knytte an til, skriver Johan Nygaard.

Publisert 22. okt. 2009 18:02

Innføring av liberal arts er eit viktig tiltak for å skape nyttige kandidatar for samfunnet. Liberal arts er også eit av dei viktigaste karriereverktya for ein student i dag, same kva han eller ho siktar mot.  

Publisert 19. okt. 2009 11:29

Administrasjonen ved MN-fakultetet ønsker å begrense antall klonede emner. Det vil si emner som tilbys både som bachelor- og masteremne eller både master- og ph.d.-emne, uten forskjell i pensum og vurdering. I verste fall kan det føre til at både bachelor-, master- og ph.d.-graden blir smalere og mer firkanta, skriver matematikkstudent Ivar Staurseth.

Publisert 12. okt. 2009 14:32

Det er eit stort behov for fagfolk med mediekomptanse, og eit stort behov for fagfolk som kan formidle. Difor bør argument få støtte til å drive vidare, skriv Anne Viken, tidlegare redaktør og oppstartar av studenttidsskriftet.

Publisert 12. okt. 2009 13:48

Før Stortingsvalget ankom miljø- og utviklingsminister Erik Solheim UiO. Han kunne her forkynne vitenskapens triumf. Verden har nå fått et panel av forskere som skal bestemme jordas framtid!  

Publisert 9. okt. 2009 16:00

Den sentrale klagenemnd ved UiO har i senere tid fattet en del interessante vedtak, som gir grunnlag for enkle og konkrete råd for den som fusker ved høyere eksamener ved UiO, skriver Bjørn Hoffmann ved Seksjon for medisinsk etikk.

Publisert 15. sep. 2009 10:42

Osvold tar direkte feil. Også hos mange statlige, amerikanske universiteter er "klassisk dannelse" prioritert på lik linje med profesjonsrelatert utdannelse, skriver Joel Glover.

Publisert 14. sep. 2009 15:07

Det kreves i utgangspunktet en viss naiv idealisme for i det hele tatt å gidde å slåss mot drager, skriver Johan Nygaard, forfatter av essaysamlingen "Smertegrensen:Om paradigmer, språk og makt i politikken og vitenskapens verden", Futurum 2007.

 

Publisert 8. sep. 2009 09:39

Dannelsesutvalget har levert en rapport som fullstendig ser bort fra naturvitenskapenes rolle i allmenndannelsen, skrev professor Per Lilje i et tidligere leserbrev i Uniforum. ”Når Lilje i liten eller ingen grad finner dette synspunktet i vår rapport, beror det kanskje delvis på lesningen”, svarer medlem av Dannelsesutvalget, Roger Strand, i dette innlegget.