Leserbrev fra 2008

Publisert 19. des. 2008 11:38

For å lykkes med nyrekrutteringen trengs både stipendiater og postdoktorer. Det er derfor positivt at UiO tilføres en del postdoktor-stillinger over neste års statsbudsjett. Men aller mest trengs lønnsmidler!

Publisert 17. des. 2008 10:12

Manglende kunnskap og svak statistisk forståelse gjør at Econs konklusjoner om at det er finansieringssystemet som har bidratt til økt studiepoengsproduksjon og publiseringsfrekvens, mangler faglig fundament.

Publisert 8. des. 2008 12:12

Juss-Buss sluttet i 2002 å hjelpe studentene med saker mot lærested. Det er altså ikke slik lenger at Juss-Buss hjelper studentene med saker mot institutt, fakultet eller annen administrasjon ved lærested. Dette må rettes opp, for Juss-Buss har en viktig rolle å spille i tillitsmannsarbeidet her ved Universitetet i Oslo.

Publisert 8. des. 2008 12:12

Roald Bengtson kommenterte 27.11.08 et intervju med en av oss i forrige utgave av Uniforum og en kronikk av oss i Aftenposten (10.11.08), begge knyttet til en artikkel vi nylig har publisert i tidsskriftet Nature (2008, 456, 93-97). Det eneste han, ifølge seg selv, ikke hadde lest, er selve Nature-artikkelen. Det er synd, for selv om det alltid er hyggelig å få kommentarer på vårt faglige arbeid, er det enda bedre når den som kommenterer faktisk har lest det vedkommende snakker om.