Leserbrev fra 2012

Publisert 19. des. 2012 11:22

Med utgangspunkt i Fjordmans masteroppgave kommer Slaatta med en grunnleggende kritikk av et europeisk masterprogram som har fungert godt i 20 år. Vi har lest Slaattas fremstilling nøye og vil påpeke noen misforståelser og fagfeil.

Publisert 26. nov. 2012 16:17

UiO må se viktigheten av De Schreinerske Samlinger som et unikt forskningsmateriale fra vår fortid til å forstå nåtiden, skriver forskningsdekan Bjørn Øgaard ved Det odontologiske fakultet.

Publisert 15. nov. 2012 16:10

Problemet, fra kritiske professorers synspunkt, er at lederne bare kan handle uten å si noe, en kritiker uten posisjon må ytre seg offentlig for å nå fram, skriver tidligere professor Arnved Nedkvitne.

Publisert 13. nov. 2012 11:22

Da jeg på nettet skulle sjekke studentenes rettigheter under eksamen, fikk jeg en overraskelse. Universitetet selv kaller en skriftlig universitetseksamen for en skoleeksamen!

Publisert 7. nov. 2012 15:29

Store og små organisasjonsendringer uten bred forankring gjennom åpen diskusjon, medvirkning og konsekvensanalyse gir demotiverte ansatte.

Publisert 7. nov. 2012 15:22

For meg er ikke målsettingen med IHR et prosenttall, men at vi skal utvikle en effektiv og profesjonell administrasjon som gir økt handlingsrom for forskning og utdanning.

Publisert 7. nov. 2012 14:13

Å bryte tausheten er ubehagelig og kanskje risikabelt. Det kan lett oppfattes som utidig kritikk av en konkurrent. Men vi vil understreke at vår kritikk gjelder selve prosessen, ikke personer eller søkergrupper.

Publisert 29. okt. 2012 09:21

Parat vil at UiOs ambisjoner om å bli et grønt universitet lykkes og støtter derfor universitetets miljøarbeid.

Publisert 17. okt. 2012 14:43

Forrige uke var en innholdsrik uke for UiO. Uken startet med fremleggelsen av statsbudsjettet og endte med en UiO-festival til å bli klok av.

Publisert 17. okt. 2012 14:25

Den våte drømmen er en slags West Wing rundt rektoratet, et korps av briljante og høyt gasjerte UiO-paralleller til Sam Seaborn, som skriver mykpompøse taler for ledelsen og fører i pennen de mest halsbrekkende strategier i rektoratets ubeskjedne ånd: Et nos petimus astra.

Publisert 12. okt. 2012 12:51

At regjeringen ikke bryr seg om kunnskap og høyere utdannelse, vet vi etter syv års manglende satsning. At man i tillegg er villig til å la Tøyen seile sin egen sjø er mer overraskende.

Publisert 4. okt. 2012 13:36

Ingen i norsk debatt ser på hva som virkelig kreves for å være et internasjonalt toppuniversitet.

Publisert 12. sep. 2012 14:57

Store organisasjoner vil alltid ha utfordringer med skjærings- og gnisningspunkter. Spørsmålet er hvor omfattende problemene er og om en organisasjonsendring vil endre på dette.

Publisert 12. sep. 2012 14:42

I kompliserte tvistemålssaker som personalsaker ved UiO, har det liten hensikt å bruke domstolene. Det svekker ansattes rettssikkerhet.

Publisert 23. aug. 2012 11:13

Vi skal glede oss over framgangen, men også huske på metodeproblemene ved slike rangeringer, skriver rektoratet i en kommentar til den nylig publiserte Shanghai-rangeringen.

Publisert 6. aug. 2012 09:54

Vi respekterer LOs måte å gjennomføre sine forhandlinger for sine medlemmer, og forventer faktisk at LO også respekterer vår.  

Publisert 2. juli 2012 10:52

Arbeidet med opptak til masterstudier ved UiO evalueres i disse dager med tanke på økonomiske innsparinger. Administrative ledere er bedt om å antyde arbeidstakeres tidsbruk i utførelsen av deres arbeide. Med bakgrunn i usikre tidsmålinger vil sentralisering og oppstykking av arbeidsoppgaver være en høyst tvilsom vei å gå.

Publisert 1. juni 2012 23:53

I tariffoppgjøret forhandler LO og de andre arbeidstakernes organisasjoner med staten. Men med sin politikk plasserer Akademikerne seg som en motpart.

Publisert 24. mai 2012 13:40

Likevel - som et resultat av diskusjonen av forslaget har rektoratet kommet til at vi ikke ønsker å fremme en sak om innstramminger i studieprogresjonsreglene.

Publisert 20. apr. 2012 16:54

Vi i rektoratet vurderer det slik at en ordning med studentombud vil styrke den helhetlige, psykososiale oppfølgingen av studentene, skriver rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum.

Publisert 21. mars 2012 11:11

I Strategi 2020 skriver vi at vi skal ta et tydeligere ansvar for å møte de utfordringene verdenssamfunnet står overfor. Når det gjelder klima- og energiutfordringene, har vi allerede mye forskning som har forbindelseslinjer til disse.

Publisert 15. mars 2012 13:23

For å gjøre det klart med en gang: både jeg og andre tillitsvalgte ved PSI (Psykologisk institutt) er enige i at det er ønskelig med en jevnere kjønnsbalanse på profesjonsprogrammet.

Publisert 23. feb. 2012 13:02

Uniforum har satset stort og gitt et mangefasettert bilde av det pågående samarbeidsprosjektet mellom Azerbaijan University of Languages (AUL) og UiO. Det er en stor satsing – prosjektet er i gang på sjette året, visstnok UDs dyreste prosjekt i Aserbajdsjan. Nå er det på tide å se nærmere på våre erfaringer og bruke dem i en nødvendig debatt om veien videre for utdanningssamarbeid innen Eurasia.

Publisert 23. feb. 2012 11:44

I vårt jubileumsår 2011 var studiekvalitet UiO sin hovedprioritet. Flere ressurser enn før legges inn for å sikre studentene en god studiestart, god veiledning og god oppfølging.