Medansvar i implementeringsfasen er vesentlig

For meg er ikke målsettingen med IHR et prosenttall, men at vi skal utvikle en effektiv og profesjonell administrasjon som gir økt handlingsrom for forskning og utdanning.

Det er snart to år siden jeg skrev om internt handlingsrom i Uniforum. Arbeidet var i startgropen og mange arbeidstimer er nedlagt i prosjektet siden den gang. Selv har jeg bidratt med noen av arbeidstimene. Mange stiller spørsmål ved om det står galt til ved UiO at vi bør omorganisere av den grunn. UiO er etter min mening ingen organisasjon i krise. Hvorfor er jeg da for endring av hvordan vi arbeider, og om nødvendig også omorganisering? 

Det er tre viktige grunner for det, og alle er motivert i min egen arbeidshverdag, hvor jeg opplever:

  1. Mangel på tillit fra kollegaer høyere oppe i systemet
  2. Liten kultur for samhandling  
  3. Å ha stort ansvar, men lite myndighet.

Dessuten har jeg generelt problemer med å forstå hvem det er som egentlig bestemmer hva jeg skal gjøre.

Jeg tror at årsaken til mine opplevelser i stor grad kan forklares med svakhet i ledelse og styring over tid, og manglende evne til å gjøre noe med det. Svakhet i ledelse og styring, herunder tydelig fordeling av ansvar og myndighet, var noe som ble påpekt av Universitetsstyret så tidlig som i 2003 [1]. Det har de siste årene blitt en økt bevissthet og diskusjon knyttet til ledelse og styring ved universitetet. Det mener jeg er bra. 

I tillegg er jeg en generell tilhenger av ”small is beautiful” [2] og mener for øvrig at behovet for skreddersøm er helt vesentlig for ”prestasjoner i verdensklasse”.

Universitetsstyrets vedtak 23. oktober bringer oss ett skritt videre i IHR-prosessen, mot noe som jeg håper og tror vil bidra til konkret endring av min arbeidshverdag. Vi vet i dag ikke nok om hvilke endringer som bør gjøres, og situasjonen oppleves forståelig nok som utrygg av mange. Konsekvensanalyser har vært etterlyst, og gjennomføres nå. Klare prosedyrer for implementering av de endringer som skal vedtas fremover, er helt avgjørende for at de ansatte som berøres, skal føle seg trygge.

Vi må våge å si nei til en foreslått endring dersom svaret på spørsmålet ”Bidrar denne endringen til at vi løser oppgaven på en mer rasjonell måte?”, er nei.  Og svaret må alle vi som arbeider med det aktuelle området gi. For meg er ikke målsettingen med IHR et prosenttall, men at vi skal utvikle en effektiv og profesjonell administrasjon som gir økt handlingsrom for forskning og utdanning.

Det er ikke gitt at nærhetsmodellen, slik den i grove trekk er skissert, vil gi økt handlingsrom, men nærhet og eierskap lokalt gir gode forutsetninger for å tilpasse de administrative tjenestene til primæraktiviteten, og jeg tror det er et skritt i riktig retning.

Flere har påpekt at det ligger en utfordring i å skille drift og strategi. Det er jeg enig i, og jeg tror vi skal være varsomme med å skille personene som jobber med drift fra dem som jobber med strategi. Både de som skal utvikle og de som skal gjennomføre strategier, bør ha bakkekontakt.

Jeg mener også at det bør diskuteres om alle administrative fagområder bør organiseres etter samme modell. Er det hensiktsmessig å organisere studieadministrasjonen på samme måte som ØPA? Det vil en god konsekvensanalyse avdekke.

Tjenesteleveranser er et ord jeg ikke føler meg komfortabel med, og som jeg helst ser byttet ut med samhandlingsavtaler. Noen områder egner seg til stordrift og standardisering, eksempelvis lønn og arkiv, og bør derfor løses sentralt. Det vil også være områder hvor det er uhensiktsmessig at hver enhet innehar spisskompetanse. Juridisk kompetanse er for meg et iøynefallende område, og da knyttet til både arbeidsrett (OPA) og avtaleinngåelse (ØPA). 

En god implementeringsfase vil være avgjørende for om IHR-prosjektet skal lykkes med å nå sin målsetting om å gi økt handlingsrom til forskning og undervisning. God implementering innebærer at ansatte må gis medansvar i prosessen. [1] Universitetsstyret, 10.06.03, sak nr. 5

[2] Inspirert av E.F. Schumachers bok ”Small is beautiful – Study of Economics as If People Mattered” fra 1973

 

Emneord: IHR Av kontorsjef Astrid Waaler Kaas ved Kjemisk institutt
Publisert 7. nov. 2012 15:22 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere