Studentombud kommer høsten 2012

Vi i rektoratet vurderer det slik at en ordning med studentombud vil styrke den helhetlige, psykososiale oppfølgingen av studentene, skriver rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum.

I følge et oppslag i Universitas (22. februar 2012) ble en ordning med studentombud første gang foreslått i 1958, av de to daværende studentene Gunvald Gussgard og Jon Gundersen. Forslaget førte ikke frem. Da det sittende rektoratet gikk til valg i 2009, var opprettelse av et studentombud en av sakene i valgprogrammet. Studentparlamentet har også fremmet ønske om et studentombud i sin ’Politisk plattform 2011’. En arbeidsgruppe ble satt ned for å utrede spørsmålet sent i 2011. Arbeidsgruppen har nå levert sin rapport, der de foreslår at det opprettes et studentombud.

I sin rapport trakk arbeidsgruppen frem at de underveis i arbeidet hadde fått beskrevet eksempler fra Studentparlamentet, studieveiledere på fakultetene og Studieavdelingen. Disse eksemplene understreker at det er en del vanskelige situasjoner der studentene har behov for en person eller instans som kan tale deres sak overfor et system som har mye mer makt enn studentene. Arbeidsgruppen la til grunn at det er behov for en ordning med en person/instans som kan støtte studentene når de har saker i forbindelse med studiesituasjonen.

Slik det er nå, så har studentene god psykososial oppfølging fra helsetjenesten i SiO dersom de har behov for det. Vi har også gode klageordninger for eksempel knyttet til eksamen. Men vi mangler en ordning som tilbyr studentene støtte til å følge opp sin sak i forhold til saksbehandling og rettigheter. Vi i rektoratet vurderer det slik at en ordning med studentombud vil styrke den helhetlige, psykososiale oppfølgingen av studentene.

I tråd med arbeidsgruppens forslag har vi nå fremmet et forslag om opprettelse av et studentombud. Studentombudet skal være et lavterskeltilbud til studentene, og studentene skal i utgangspunktet kunne henvende seg til studentombudet med alle typer saker.

Ombudet skal ikke være noe klageorgan med myndighet til å avgjøre saker, men skal være en instans som kan bistå studentene når de har saker som angår studiesituasjonen. Eksempler på slike saker er konflikter med ansatte ved UiO, konflikter med andre studenter, vanskeligheter i forhold til praksis, manglende tilrettelegging, diskriminering og lignende. Studentombudet skal i utgangspunktet kunne ta alle saker som angår studentenes studiesituasjon. Ombudet skal selv kunne velge hvilke saker det skal ta, og skal ikke kunne instrueres av noen. Ombudet skal være en uavhengig bistandsperson som hjelper studentene med å ivareta deres rettigheter.

Saken om studentombud skal behandles som en del av budsjettprosessen denne våren, og vi i rektoratet håper å få ordningen med studentombud på plass allerede høsten 2012.

Emneord: Studentsaker, Arbeidsforhold Av rektor Ole Petter Ottersen, prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum.
Publisert 20. apr. 2012 16:54 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere