Leserbrev fra 2010

Publisert 15. des. 2010 16:12

Teologiens grunnleggende antagelse er at de religiøse kildene og den religiøse erkjennelse gir kunnskap som kan benyttes for å oppnå innsikt om virkeligheten. Dette er vesensforskjellig fra de sekulære vitenskapene. Teologien står derfor alene.

Publisert 9. des. 2010 12:59

Mens mange ledende forskningsnasjoner nå er i ferd med å revurdere sin styringspolitikk, fortsetter Universitetet i Oslo i et spor som ble lagt opp av Verdensbanken og internasjonale konsulentselskaper på 90-tallet.

Publisert 8. des. 2010 16:03

Benestads uttalelser kaster et klart lys over hans forhold til lojalitet, fantasi, fakta og fortrolighet.

Publisert 24. nov. 2010 11:08

Studiet av Gud er grunnleggende uvitenskapelig fordi empirien er fraværende. Derfor hører heller ikke utdanningen av trosforkynnere hjemme på en vitenskapelig institusjon.

Publisert 24. nov. 2010 10:29

Reaksjoner fra blant andre fagforeningsrepresentanter og fra kollegaer lokalt tyder på at det er lite engasjement og minimalt med positiv innstilling til prosjektet administrativ prioritering slik det er presentert i dag.

Publisert 24. nov. 2010 10:21

Få ville tatt til ordet for at studiet av kommunismens betydning best utføres av troende kommunister på et eget kommunistisk fakultet. Det er i realiteten dette dekan Trygve Wyller argumenterer for i sitt forsvar for teologien.

Publisert 22. nov. 2010 15:21

Den gongen sa me: Posten skal fram, Det går alltid eit tog, Sikkert som banken. Det einaste som er sikkert no for tida, er at alle må bruke Skjermen.

Publisert 18. nov. 2010 11:37

Nils Christian Stenseth ligner litt på julenissen. Både i det ytre, og – vil jeg tro – i universitetsledelsens og Kunnskapsdepartementets øyne. Men dessverre har han ikke julenissens epistemologiske fortrinn når det gjelder å gjette de unge håpefulles ønsker.

Publisert 18. nov. 2010 11:28

Både fagforeninger og ansatte ved UiO har erfaring med, og føler seg kompetente til, å delta aktivt i styringen av omorganiseringsprosjekter. Nå reduseres vi til diskusjonspartnere hvor ledelsen selv står helt fritt til å trekke de konklusjonene de ønsker. Dette er ikke medvirkning!

Publisert 18. nov. 2010 11:21

Styret i Bedriftsidrettslaget er av den mening at det er helsegevinst å få de ansatte til å drive aktivitet, både på dagtid og i fritiden. Vi er også av den oppfatning at det er av stor verdi for universitetet å ha et idrettslag.

Publisert 4. nov. 2010 10:03

Det vi behøver er en holdningsendring hvor trakassering av unge forskere (og alle andre ansatte) blir sosialt uakseptabelt. Vi må oppheve den stilltiende aksepten av maktmisbruk i akademia.

Publisert 3. nov. 2010 13:28

Hensikten med Nettverket for kvinnelige gruppelærere er å skape en faglig og sosial møteplass for kvinner med det til felles at de studerer og underviser et matematisk og mannsdominert fag.

Publisert 29. okt. 2010 12:34

Midlertidige stillinger er fleksibelt og bra for universitetet. Men hvor skal vi? Etter en liten evighet på universitetet er man blitt spesialisert. Litt for smal og spiss for næringslivet kanskje? Der er her jeg mener universitetet har sviktet som arbeidsgiver og utdanningsinstitusjon.

Publisert 26. okt. 2010 11:27

Homofili er forbudt i 80 land. Lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) blir undertrykket på campuser rundt om i verden. Derfor må LHBT-rettigheter inkluderes i arbeidet med internasjonalisering av høyere utdanning.  

Publisert 5. okt. 2010 16:17

Sitter studentene dine og sover på første rad, bør du kanskje søke hjelp hos dine kollegaer. Uten engasjement blant dem som underviser vil studiekvaliteten ved universitetet aldri bli bedre. Det er på tide at de vitenskapelig ansatte stopper opp og tar en titt på sine formidlingsmetoder.

Publisert 22. sep. 2010 14:37

Forskerforbundet har selvfølgelig ingen strategi for å fremme rekruttering gjennom å gå rettens vei. Men vi er avhengig av en arbeidsgiver som både oppfører seg skikkelig og som følger norsk lov.

Publisert 20. sep. 2010 15:28

Ved å omdøpe Administrasjonsbygningen til Lucy Smiths hus har universitetsledelsen etter min mening signalisert to betydningsfulle ting. Den første er at bygningen huser universitetets ledelse. Det er rektors hus. Universitesledelsen har ved dette navnevalget også signalisert at Universitetet i Oslo legger stor vekt på å videreføre ordningen med valgt rektor, skriver professor John Peter Collett som leder Forum for universitetshistorie. I ettermiddag skjer den offisielle omdøpingen av bygningen.

Publisert 8. sep. 2010 13:46

Dersom fagavdelingene i sentraladministrasjonen gis formelle styringsfullmakter overfor fakultetene, vil rammebetingelsene for den faglige ledelsen av fakultetene bli endret i betydelig grad. Fakultetene vil da formelt bli underordnet en voksende administrasjon.

Publisert 8. sep. 2010 13:36

Det løpet som Forskerforbundet nå legger opp til i forbindelse med midlertidige stillinger, vil uvegerlig ha til følge at rekrutteringssituasjonen for norske forskere blir vanskeligere, helt uavhengig av om forbundet har loven på sin side eller ikke.

Publisert 6. sep. 2010 14:49

Jeg har aldri mottatt så mange positive tilbakemeldinger på noe tidligere innlegg jeg har hatt om universitetspolitikk, og jeg har skrevet mange. Universitetsdirektørens reaksjon tyder derfor på at det er for langt ned fra 9. etasje til campus.

Publisert 6. sep. 2010 14:40

Stafseng skriver om styringsproblemene ved UiO uten å nevne begrepet mål- og resultatstyring en eneste gang. Men vi kan altså ikke forstå og beskrive de politiske og administrative rammebetingelsene for virksomheten ved UiO på en troverdig måte uten å gjøre oss fortrolige med begrepet mål- og resultatstyring. For det er dette vi diskuterer.