Ingen god løsning å gi tilleggspoeng til menn

For å gjøre det klart med en gang: både jeg og andre tillitsvalgte ved PSI (Psykologisk institutt) er enige i at det er ønskelig med en jevnere kjønnsbalanse på profesjonsprogrammet.

Vi stiller oss imidlertid kritiske til at tilleggspoeng er den eneste og beste løsningen på denne problemstillingen. Vi stiller oss også tvilende til om det faktisk er prøvd ut noen andre former for rekrutteringstiltak før man nå foreslår tiltaket med tilleggspoeng.

Det er flere grunner til at jeg som studentrepresentant for profesjonsstudentene stemte imot vedtaksforslaget om å gi to tilleggspoeng til alle mannlige søkere ved profesjonsprogrammet. For det første fikk jeg så kort forvarsel på at dette skulle vurderes som en vedtakssak, at jeg på forhånd ikke hadde mulighet til å gjøre en skikkelig undersøkelse blant studentene om deres stilling i saken. Det synes jeg er viktig i en såpass stor sak. Selv om jeg er tillitsvalgt, kan jeg ikke sitte og “føle på meg” hva flertallet av studentene mener i en så viktig sak. Det jeg kunne ta utgangspunkt i, var en undersøkelse som Fagutvalget ved instituttet gjorde for ca ett år siden, hvor et klart flertall av studentene var imot et slikt tiltak.

Selv om en arbeidskomité har jobbet med denne saken siden i fjor høst, har de valgt ikke å ta kontakt med noen av de tillitsvalgte studentene ved Psykologisk institutt for å diskutere saken. Studentrepresentanter høyere opp i UiO-systemet har derimot blitt inkludert i arbeidet, og disse har sånn sett snakket på våre vegne, men heller ikke de har informert oss eller spurt om hvordan studentene ved Psykologisk oppfatter saken. Hadde vi blitt tatt med i prosessen, ville kanskje både diskusjonen og utfallet sett litt annerledes ut enn det gjør i dag. I stedet kom denne vedtakssaken ganske brått på meg i januar, og jeg oppfattet det å fastsette et vedtak som forhastet.  

Gjennom de tillitsvalgte fra hvert kull har Fagutvalget i februar sendt ut mail til alle studenter på profesjonsprogrammet, hvor vi ber studentene på ny svare på hvordan de stiller seg til spørsmålet om tilleggspoeng, og hvilke forslag de har til andre tiltak som kan gjøres for å få en bedre kjønnsbalanse. Vi jobber fremdeles med å samle inn svarene fra denne undersøkelsen, og det blir spennende å se hva som er studentenes holdning til saken og hvilke forslag de kommer med. Vi som psykologistudenter ser som sagt problemstillingen i denne saken godt, og Fagutvalget ønsker gjerne å jobbe konstruktivt med ledelsen ved Psykologisk institutt og universitetsledelsen om hvordan kjønnsbalansen kan bedres.

Personlig savner jeg en bredere debatt i denne saken. Hvis vi først skal ha en debatt om homogeniteten i studentpopulasjonen ved profesjonsprogrammet, og hvilke opptaksregler som skal gjelde, så forstår ikke jeg hvorfor det ikke inkluderes spørsmål om andre grupper og viktige kompetanser. Det argumenteres for at det å være mann i seg selv er en kompetanse, men hvorfor tas det så lite til orde for den kompetansen som ligger i for eksempel å være fra en fremmedkulturell bakgrunn? Hvorvidt det opptakssystemet som i dag er gjeldende, faktisk gir en studentpopulasjon som resulterer i den psykologstanden som samfunnet trenger, kan diskuteres, men da må vi ta oss tid til en litt bredere debatt og ikke bare kjøre igjennom nærmest en hastesak om å gi tilleggspoeng til menn. 

 

Emneord: Psykologi, Studentforhold, SV-.fakultetet Av Berit Serina F. Sikveland. Styremedlem i instituttstyret ved Psykologisk institutt som representant for profesjonsstudentene
Publisert 15. mars 2012 13:23 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere