Leserbrev fra 2014

Publisert 18. des. 2014 15:24

Paradokset er at det stilles lavere språkkrav til leger fra EØS-området enn det som til nå har vært stilt til leger fra de fleste andre land i verden, skriver universitetslektor Tone Greve Gedde ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Publisert 18. des. 2014 15:16

Vest-Afrika har noen av de skjøreste helsesystemene i verden, og er av de fattigste. Å ikke støtte dem, kan føre til slike katastrofer som vi har sett i ebola-epidemien, skriver medisinprofessor Johanne Sundby i et åpent brev til Utenriksdepartementet.

Publisert 1. des. 2014 11:55

I denne saka blir det no meir og meir påfallande at styret ved UiO ikkje har noka meining om framtida for språksamlingane, som universitetet framleis har det nasjonale ansvaret for, skriv Magnus Rindal.

Publisert 7. nov. 2014 18:25

Prescott sier at jeg reagerer med stillhet som strategi. Dette er ikke riktig. Med den veldige pressestøy han lager er han selvfølgelig ikke i stand til å høre min stemme, skriver Jens Braarvig i sitt tilsvar til Christopher Prescotts tilsvar til innlegget fra Antin Fougner Rydning og Gunvor Mejdell.

Publisert 7. nov. 2014 11:38

Jeg er fortørnet over at en professor som har bidratt til å legitimere ødeleggelse og tyveri av krigsherjede lands kulturarv; som har fortiet og fordreid informasjon til offentligheten og som har gjort sitt ytterste for å stoppe ubehagelig forskning, stiller som dekankandidat, skriver Christopher Prescott i dette tilsvaret.

Publisert 7. nov. 2014 11:37

Angrepet kommer like etter at fristen for meningsutveksling om valget på fakultetets nettsider er gått ut, og valget faktisk er i gang, skriver professorene Antin Fougner Rydning (ILOS) og Gunvor Mejdell (IKOS).

Publisert 31. okt. 2014 16:24

I decided to write this in English, because if UiO wants to be an international university, it cannot rely on an apparently Norwegian-ingrained fear of dissent to avoid uproar. It has to accept and meet valid criticism from non-Nordic employees as well, Diana Santos writes in this letter to the editor.

Publisert 31. okt. 2014 11:10

Gambia og Sierra Leone er slettet som bistandsland, rett for nesa på oss.Regjeringa vil samle og fokusere bistanden eller noe sånt? spør medisinprofessor Johanne Sundby i dette leserinnlegget.

Publisert 29. okt. 2014 17:04

 Å vise at forandring er mulig, at man bryr seg om miljøet og at det finnes mye fin og ny forskning på temaet, er en måte å synligjøre at UiO faktisk er på vei til å bli en grønt universitet, skriver forfatterne av dette debattinnlegget.

Publisert 17. okt. 2014 14:28

Forskningsmiljøer ved HF har behov for gode IT-løsninger for forskning, og flere miljøer har høy kompetanse på deler av dette feltet, skriver forskningdekan Einar Lie ved HF i et svar til førsteamanuensis Christian-Emil Ore ved Enhet for digital dokumentasjon.

Publisert 13. okt. 2014 11:12

I stedet for å møte NFRs policy og løfte fram Digital humaniora, går HFs ledelse motsatt vei og skyver ansvaret over på instituttene gjennom bestiller-utførermodellen, skriver Christian-Emil Ore, som er faglig leder for Enhet for digital dokumentasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier på UiO.

Publisert 23. sep. 2014 11:58

I de tilfeller lønn påvirker arbeidsinnsatsen, er det fordi skjevheter og store forskjeller gir en opplevelse av urettferdighet. Da blir misnøyen stor og arbeidsmiljøet dårlig, skriver Ellen Dalen, som er  NTL-leder ved UiO.

Publisert 23. sep. 2014 11:50

Eit nordisk forskingsinstitutt ved UiO kan vera løysinga på korleis språksamlingane kan organiserast i framtida, skriv Magnus Rindal.

Publisert 17. sep. 2014 15:21

Kan tilgang på midler styre hva vi prioriterer å forske i? Er det klausuler i avtaler med finansieringskildene eller oppdragsgiverne?, spør Knut Kjeldstadli i et a propos til Svein Sjøbergs kritikk av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Publisert 9. sep. 2014 10:11

Det er altså ILS som hele tiden har hatt hånd om Pisa. De var med på å skape Pisa-sjokket, da norsk skole i 2001 fikk dommen "skoletaper", skriver Svein Sjøberg .

Publisert 9. sep. 2014 09:54

Strategi 2020 har relevante målsettinger, men de er for generelle og uprioriterte, skriver lederne for UiOs senter for fremragende forskning (SFF).

Publisert 3. sep. 2014 14:30

I stedet for å nedvurdere Sjøbergs innsats, burde ILS være stolt over å ha en kritisk venn og akademisk utfordrer i sin midte, skriver professor Birgit Brock-Utne.

Publisert 3. sep. 2014 11:56

Dersom alle ressurser knyttet til digitalisering av forskingsdata blir brukt på store infrastrukturprosjekter, vil vi ikke kunne støtte godt nok opp om behovene til enkeltforskere og mindre forskergrupper, skriver instituttleder Kristian E. Kristoffersen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier på UiO.

Publisert 2. sep. 2014 11:26

Det prinsipielt viktige ligger i at alle stillinger i 1972, var øremerket gjennom særskilte bevilgninger, faktisk var det meste av statsadministrasjonen regulert gjennom egne stillingsbudsjetter og aktivitetskrav. Slik er det ikke lenger, skriver forskningsdekan Einar Lie ved Det humanistiske fakultet.

Publisert 25. aug. 2014 14:08

Utnyttes den kompetanse vi kontorsjefer faktisk har, og som etterspørres når stillingene utlyses, på riktig måte? spør kontorsjef Astrid Waaler Kaas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning i dette innlegget.

Publisert 22. aug. 2014 16:40

Satsing på språksamlingane vil syta for at UiO kan oppretthalda og vidareutvikla posisjonen som den fremste forskingsinstitusjonen i verda for norsk språk, skriv hovudredaktør Oddrun Grønvik i Norsk Ordbok 2014

Publisert 20. juni 2014 15:46

Det bør legges inn en ny indikator som premierer uttelling fra ERC, skriver UiO-rektor Ole Petter Ottersen i dette innlegget.

Publisert 20. juni 2014 11:54

To forutsetninger er helt sentrale for en reell mulighet til å nå opp i kampen om lønnstrinnene: vær medlem av en fagforening og send inn krav om opprykk!

Publisert 17. juni 2014 09:51

UiO må ha bedre strategier for å beholde dem som får ERC-midler, skriver nettverket av SFF-ledere ved UiO

Publisert 13. juni 2014 13:52

Gunnhild Arntsen lurer på hva som vil skje om Universitetsstyret holder fast på prorektorvedtaket.