2021

Portrett av en kvinne
Publisert 4. nov. 2021 13:34

 Nysgjerrig og vitebegjærlig som hun var, slo Pus seg aldri til ro ett sted i litteraturhistorien eller i ett forfatterskap. Det skriver venner og kolleger om  førsteamanuensis i fransk Solveig Schult Ulriksen som døde 14. september. 

En mann med skjegg står mot en vegg
Publisert 6. okt. 2021 04:30

Et Vitenskapens hus på Tullinløkka vil kunne bli et sammenbindende og sentralt element for det som etter hvert har vokst fram som en kunnskapens nord-sør akse i hovedstaden fra Karl Johan til OsloMet.