DEBATT: Man lager ikke gode forskningsmiljøer ved tvangssammenslåing

Forskningsbasert odontologi og mange fagmiljøer vil bli marginalisert i et storfakultet.

En mann sitter på et kontor og viser fram et papirdokument

HVOR BLIR DET AV? Hvorfor satser man ikke heller på de gode fagmiljøene i odontologi, og hvor blir det av det nye klinikkbygget på Gaustad som kan bringe odontologi nærmere forskningsmiljøene der? spør professor emeritus Bjørn Øgaard. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Bør Det odontologiske og medisinske fakultet ved UiO avvikles til fordel for et helsefakultet der også farmasi og psykologi inngår?

Dette forslaget fra nylig avgått dekan i odontologi, har fått noen av oss til å reagere i Uniforum (24.10.21).

Tanken er ikke ulogisk, men oppsiktsvekkende fordi det er godt kjent at verken medisin, og aller minst odontologi, har høstet noen fordeler der store helsefakulteter har blitt etablert. Odontologi har alle steder gått tapende ut av konkurransen om stipendiatstillinger og budsjetter. Mange av oss har vært opponenter ved doktorgrader ved helsefakulteter i andre land. Doktorandene har nesten uten unntak vært rike arabere som har kunnet finansiere utdanningen selv.

Og psykologene vil helt sikker ikke slukes av medisinerne, som aldri har vært greie mot fremmede

Forskningsrådets evaluering av medisinsk forskning for noen år siden, viste at de fleste fagmiljøene både i medisin og odontologi var små, og forskningen fragmentarisk. Men man lager ikke gode forskningsmiljøer ved tvangssammenslåing. Forskningsbasert odontologi og mange fagmiljøer vil bli marginalisert i et storfakultet.

Det er nok lite trolig at Med. vil overta odontologi med det kjempeunderskuddet som har bygd seg opp i forrige dekanperiode. MatNat vil sikkert ikke kvitte seg med farmasi nå som kjemi og farmasi skal inn i det nye Livsvitenskapsbygget på Gaustad. Og psykologine vil helt sikker ikke slukes av medisinerne, som aldri har vært greie mot fremmede.

Hvorfor satser man ikke heller på de gode fagmiljøene i odontologi, og hvor blir det av det nye klinikkbygget på Gaustad som kan bringe odontologi nærmere forskningsmiljøene der? Et eventuelt helsefakultet vil aldri kunne bli under samme tak uansett.

I stedet for å satse videre på faget, fryses nye stillinger til fordel for kommunikasjonsrådgivere og andre administrative oppfinnelser

Avdeling for kjeveortopedi ved Det odontologiske fakultet er verdens mest siterte i faget de siste 70 årene (Uniforum 22.10.18). To av forskerne er blant de fire mest siterte noensinne. Avdelingen bygde seg opp gjennom over 120 år til å bli en av de mest anerkjente i fagområdet.  I stedet for å satse videre på faget, fryses nye stillinger til fordel for kommunikasjonsrådgivere og andre administrative oppfinnelser.

Avdelingen hadde for noen år siden fem vitenskapelige ansatte og tilknyttet tre professor II stillinger. Nå er det to vitenskapelige igjen (en stilling er utlyst) med ansvar for å drive fakultetets mest omfattende spesialistutdanning, til å undervise og veilede masterstudenter, tannpleierstudenter, spesialistkandidater og doktorander.

Vi har selvsagt blitt imøtegått (Uniforum 25.10.21) med et gammelt retorisk knep om at vi er geriatriske og ikke følger med tiden. Derfor venter vi spent på hva dagens dekaner ved OD, Med, MatNat og SV har å si.

• Les de andre debattinnleggene om helsefakultet: 

DEBATT: Flott at debatt om helsefakultet skaper engasjement

DEBATT: Reagerer mot forslaget om helsefakultet: Oppsiktsvekkende

DEBATT: Tiden er moden for et helsefakultet på UiO

 

Emneord: Odontologi Av Bjørn Øgaard, professor emeritus, tidligere fagleder i kjeveortopedi og forskningsdekan ved Det odontologiske fakultet.
Publisert 27. okt. 2021 12:38 - Sist endra 8. nov. 2021 11:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere