DEBATT: Diskusjonen om helsefakultet er lite relevant nå

De fire fakultetene har i dag velfungerende samarbeid og nåværende fakultetsstruktur fungerer godt, skriver fire UiO-dekaner i dette svaret på tidligere OD-dekan Pål Barkvolls forslag om et eget helsefakultet. 

En kvinne står i et lokale for opplæring av odontologistudenter

IKKE RELEVANT: Odontologidekan Tiril Willumsen (bildet) og tre andre dekaner på UiO skriver at diskusjonen om et eget helsefakultet på UiO er lite relevant nå. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

Tidligere dekan ved Det odontologiske fakultet mener tiden er moden og ønsker en diskusjon om sammenslåing av medisin, odontologi, farmasi og psykologi i et helsefakultet på UiO.

Tanken om et helsefakultet har blitt fremmet tidligere. Under ledelse av Det medisinske fakultet ble temaet diskutert i et notat i forbindelse med arbeidet med UiOs strategi 2030. I sluttbehandlingen av strategien ble momentene fra notatet allikevel ikke inkludert i det endelige strategidokumentet. 

Fremtidens forskning og undervisning innen helsetjenester krever tverrfaglighet. Dette vurderes som viktig av alle de relevante fakultetene ved UiO, og det arbeides kontinuerlig for økt samarbeid på tvers av fakulteter.

De fire fakultetene har i dag velfungerende samarbeid og nåværende fakultetsstruktur fungerer godt. Diskusjonen om et helsefakultet anses derfor nå som lite relevant.

• Les alle innlegg om diskusjonen om et helsefakultet: 

DEBATT: Man lager ikke gode forskningsmiljøer ved tvangssammenslåing

DEBATT: Flott at debatt om helsefakultet skaper engasjement

DEBATT: Reagerer mot forslaget om helsefakultet: Oppsiktsvekkende

DEBATT: Tiden er moden for et helsefakultet på UiO

 

 

Emneord: Odontologi, SV-fakultetet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet Av Tiril Willumsen, dekan- Det odontologiske fakultet, Ivar Prydz Gladhaug, dekan - Det medisinske fakultet, Solveig Kristensen, dekan - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Anne Julie Semb, dekan- Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Publisert 28. okt. 2021 13:00 - Sist endra 8. nov. 2021 11:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere