KRONIKK: Vi bør ta vare på folk med akademiske ressurser, ikke sette dem opp mot hverandre

Det finnes mange former for kompetanse, og mange typer behov for kunnskap.

Eit portrett av ei kvinne

KOMPETANSE: Her er det investert i kompetanse som kommer landet til gode, skriver Uniforum-skribent Johanne Sundby. 

Foto: Ola Gamst Sæther

Det pågår en debatt om utenlandske versus norske forskere – der noen mener norske forskere har fortrinn som gjør dem mer egnet for jobber i vårt eget land. For meg er det en meget snever problemstilling. Det finnes mange former for kompetanse, og mange typer behov for kunnskap.

For eksempel bør det finnes mer kunnskap om levekårene og helsetilstanden til folk som lever under sub-optimale forhold. De fleste av disse lever i land der det ikke er mye forskerkompetanse. Vi, dvs. den norske staten og universitetene,  har – historisk sett – sett dette, og i flere tiår huset forskere fra det globale sør, slik at de bygger en kompetanse i forhold til de kunnskapsutfordringene som finnes.

Men våre studenter har reist hjem

I et program jeg har vært med på, har vi i femten år drevet målrettet kompetanseoppbygging i et lite land i Afrika. Selvsagt har det betydd at noen av disse har måttet jobbe og bo i Norge, og få midler som kanskje noen norske studenter sikler etter. Dette er en helt fersk oppsummering fra en av dem.

Oversikten er nokså detaljert, men fordi den faktisk dokumenterer at det er gjort et stykke arbeid, og at det har båret frukter, legger jeg den ved. Her er det investert i kompetanse som kommer landet til gode. Nå er det slik at verken Norads stipendprogram, kvoteprogrammet eller sommerskolen for tiden finansierer slik kompetansebygging i sør, og det finnes få andre muligheter for å få hjelp om du er fra de fattigste landene. Men våre studenter har reist hjem.

 

 

 

 

 

 

NAME

DEGREE

In Oslo

 

POSITIONS HELD in home country after graduation

 

Doctoral

Masters

Diploma

 

Abdou J

 

Regional Health Director, WHO Country Office, Kenya

Abdou Karim J

 

 

Program Officer

Anna J

 

 

Program Director, Now Retired

Baba J

 

 

Hospital Director

Baba N

 

Regional Director

Baboucarr J

 

 

Hospital Director, (LATE)

Ebba S

 

 

Regional Director of Health Services

Fadinding M

 

 

WHO Country Office, Nigeria

Fatou C

 

 

Program Officer

Fatou J (Doctor)

 

 

(Trying to get a phd stipend)

Fatou J (Midwife)

 

 

Program Officer

Haddy B

 

 

Head of Maternity

Halimatou J

 

 

National Coordinator PMTCT

Hassan N

 

 

Phd program in Progress

Kumba K

 

 

Lecturer, Nurse Training School

Lamin B

 

 

Program Officer

Mamady C

 

National Health Director, Hospital Director

Mbinki S

 

 

Program Officer

Momodou S

 

 

Principal Lecturer, Nurse Training School

Ngally S

 

Regional Health Director

Sainey S

 

 

Director of Research, MoH

Wandifa S

 

 

Hospital Director

TOTAL

3

12

11

 

 

Det tar på å leve slik i det uvisse

Det har likevel ikke vært lett å være utenlandsk forsker I Norge. Vi har en phd.-kandidat til, også fra Afrika. Han er opprinnelig fransktalende, men har lært seg engelsk. Han har levert en dr.grad til Universitetet i Oslo før sommeren. Det tok dem 12 uker (mot forventet behandlingstid på 4 utenom ferier) å behandle hans søknad om evaluering av avhandlingen, som har medført at han ikke kan disputere i 2021 og har måttet forlenge oppholdet sitt i Norge og ikke igangsette jobbsøknadsprosessen i sitt hjemland. Det tok også tatt lang tid å bli ferdig med selve studien, han fikk ikke levere en fransk-språklig avhandling, og landet han kommer fra er rammet av konflikt og uro og har ustabilt internett. Han har levert UDI en søknad om forlenget opphold her mens han venter på svar – som han ikke har fått svar på de 8 måneder som er gått. Det tar på å leve slik i det uvisse.

Vi har bedt flere instanser se på livssituasjonen hans, siden han blir bedt om å vente lenger enn vanlig, og ikke får svar på søknadene sine. Stipendet er for lengst ferdig, og han finansierer seg med en liten deltidsjobb, som OGSÅ er avhengig av at oppholdstillatelsene kommer i orden. Dette er en høyt utdannet person med legalt opphold og adekvat studieprogresjon. Han skal heller ikke bli i Norge. I hjemlandet venter kona på ham, de ønsker å stifte familie. Å reise hjem midlertidig har han ikke råd til. Å få forståelse for den pressede situasjonen er vanskelig.

Vi bør ta vare på folk med akademiske ressurser, ikke sette dem opp mot hverandre.

Emneord: Internasjonalisering, Globalisering, Medisin, Forskning Av Johanne Sundby, medisinprofessor, Universitetet i Oslo
Publisert 31. okt. 2021 12:21 - Sist endret 1. nov. 2021 10:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere