Leserbrev fra 2013

Publisert 19. des. 2013 12:50

Når infrastrukturen fornyes og det hevdes at Exchange vurderes som den beste løsningen uansett hva slags epostprogramvare eller gruppevareklienter folk vil ha, har vi nå et eksempel som tyder på at prosessen kan være drevet ut ifra en annen forutsetning: at noen vil ha utbredt bruk av Outlook og de vil ha "hele pakken".

Publisert 19. des. 2013 12:40

Det er fristende å si at UiOs kommunikasjonsavdeling bevisst sørget for at årets rektorvalg ble mest mulig skjult. For kan noen huske et mer usynlig valg? Det ble sendt ut mindre informasjon om valget enn om UiOs årlige skidag.

Publisert 29. nov. 2013 11:33

Vi har blitt imponert av undervisere ved UiO som inkluderer studenter fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet i sine forelesninger, skriver Erik Pope og Ida Braaten i Grønt UiO.

Publisert 29. nov. 2013 09:55

Videreføring av de humboldtske universitetsidealer er den måten vi best kan hedre minnet om «tysklandsstudentene» og deres innsats mot det totalitære nazi-regime, skriver Bjørn Øgaard, odontologiprofessor og medlem av Buchenwaldforeningen.

Publisert 14. nov. 2013 13:19

Ved Det humanistiske fakultet (HF) finner vi noen av UiOs mest aktive kunnskapsformidlere, skriver studiedekan Gro Bjørnerud Mo .

Publisert 7. nov. 2013 10:55

Skal vi for alvor setje formidling på dagsordenen må universitetet satse på at studentar så vel som forskarar skal formidle. Det krev at fleire opprettar emne i formidling og vitskapsjournalistikk, skriv studentpolitikar og universitetsstyremedlem Eva Holthe Enoksen .

Publisert 20. okt. 2013 23:53

NTL er svært glad for at den rødgrønne regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 ikke satte av budsjettmidler til en permanent innføring av innstegstilling, skriver NTL-leder Ellen Dalen .

Publisert 9. okt. 2013 15:54

Det at den forskningsfaglige diskusjonen er begrenset til dem med penger i dag, gjør at nye meninger fra store deler av verdens vitenskapelige talenter holdes utenfor, skriver Mats Molland Haug , nestleder i SAIH.

Publisert 9. okt. 2013 15:50

Å la seg intervjue innebærer at en mister noe av kontrollen, men dersom en mener at en sak er viktig, er det vel verd det.

Publisert 26. aug. 2013 13:22

Hvem kunne egentlig ha forestilt seg at en offentlig helseinstitusjon i intern språkføring definerte «biomasse» som ventelistepasienter, da ulike institusjoner ble bedt om å rapportere om antall pasienter? spør Alv Jensen ved Sosialantropologisk institutt.

Publisert 26. aug. 2013 13:13

Det må utarbeides klare regler for bruken av Xpand i samarbeid med de ansattes organisasjoner, skriver driftstekniker Geir Mathiessen i Eiendomsavdelingen i dette innlegget.

Publisert 20. juni 2013 13:52

Selv om vi har Sivilombudsmannen, og Det medisinske fakultet har etablert et eget forskningsombud for saker om uredelighet, mener jeg det er sterkt behov for et uavhengig forskerombud med bredere mandat for hele universitetssektoren, og med spesiell innsikt i denne sektorens særegenheter og problemer, skriver medisinprofessor Johan F. Storm

Publisert 5. juni 2013 12:57

Her har det altså sittet noen mennesker hos systemleverandøren og fattet beslutning om at bankkontonumre skal bestå av maksimalt 18 tegn. Basta!, skriver førstekonsulent Ulf Berntsen i Regnskapsseksjonen.

Publisert 16. apr. 2013 10:12

Faren er at forskere uansett ikke våger å ytre seg åpent av frykt for å komme på kant med sine mektige sjefer, skriver medisinprofessor Johan F. Storm og professor i molekylærbiologi Kristian Gundersen .

Publisert 1. apr. 2013 17:03

Selvsagt har UiO et selvstendig ansvar for å redusere midlertidigheten. Men vi kan ikke komme bort fra at midlertidighet henger nøye sammen med sektorens finansieringsstruktur.

Publisert 20. mars 2013 21:01

Prosjektet Internt handlingsrom har som mål at en større andel av ressursene ved UiO skal brukes på forskning, undervisning og styrking av studiekvaliteten. Dette skal vi oppnå gjennom å forbedre rutiner, unngå dobbeltarbeid, samt å avklare roller og ansvar bedre.

Publisert 14. mars 2013 13:53

Perioder med arbeidsledighet medfører redusert inntekt, reduserte trygdeytelser og manglende pensjonsopptjening. Vi har medlemmer som har gått på midlertidige kontrakter i over 20 år, skriver Ingar Gundersen ved Kulturhistorisk museum.