Et nytt steg inn i midlertidigheten

NTL er svært glad for at den rødgrønne regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 ikke satte av budsjettmidler til en permanent innføring av innstegstilling, skriver NTL-leder Ellen Dalen .

NTL har i tidligere høringer og uttalelser vært skeptiske til å etablere innstegsstillinger ved universiteter og høgskoler. Denne stillingen vil føre til økt midlertidighet, og ikke mindre. Vi vil utfordre både rektor Ole Petter Ottersen, som gikk til valg på å redusere midlertidigheten og de andre fagforeningene ved UiO om å støtte NTLs krav om at innstegstilling må bli utredet nærmere før den innføres i universitets- og høgskolesektoren.

Bakgrunnen for at denne saken kommer opp nå, er at Kunnskapsdepartementet har sendt ut en høring om endring i universitets- og høgskoleloven. I høringen blir institusjonene bedt om å kommentere ulike alternative forslag knyttet til ansettelse på innstegsvilkår.

NTL anerkjenner at noen fagområder har større utfordring med rekruttering enn andre. Vi deler forventningen til at institusjonene skal kunne lage langsiktige rekrutteringsstrategier som gir økt forutsigbarhet for både institusjonene og forskerkandidatene. NTL vil understreke at forutsigbarhet er spesielt viktig for rekruttering av kvinner.

Det største hinderet for forutsigbarhet er etter vår mening den utbredte bruken av midlertidige stillinger i akademia. Innstegsordningen vil ikke endre på dette, tvert i mot vil det bidra til et smalere arbeidsmarked for det store flertallet av potensielle kandidater. Rekrutteringsutfordringen kan kun løses med faste stillinger.

Innføring av innstegsstillinger vil gi en noe større forutsigbarhet for de mest ettertraktede kandidatene og for institusjonene. De 2300 midlertidige vitenskapelige ansatte som jobber i sektoren i dag og øvrige kandidater, vil få tilsvarende færre faste stillinger å søke på. NTL etterlyser en redegjørelse for forholdet mellom innstegsstillinger og annet lovverk, herunder kvalifiseringsprinsippet.

NTL er skeptiske til at det opprettes flere særordninger for de vitenskapelige ansatte som er med på å undergrave ordinære arbeidsrettslige prinsipper som gjelder arbeidslivet for øvrig. Denne gruppens arbeidsforhold er preget av høy arbeidsbelastning, konkurranse, kontroll og uforutsigbarhet.

Riktignok ligger det i forskningens natur at den ikke skal eller bør kontrolleres, og reguleringen av arbeidsforholdene til forskerne må til en viss grad gjenspeile dette faktum. Det beste tiltaket for å sikre bedre tilfang av forskere er å gjøre arbeidsforholdene bedre for hele gruppen, ikke differensiere ytterligere på rettigheter og plikter.

NTL er svært glad for at den rødgrønne regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2014 ikke satte av budsjettmidler til en permanent innføring av innstegstilling. Det ville vært helt feil å sette av budsjettmidler til en ny stilling uten at man først utredet nærmere hvordan en slik stilling vil fungere. NTL er også glad for at Forskerforbundet har dette som sitt primære standpunkt. Nå håper vi at rektor også slutter seg til denne linjen, før Universitetet i Oslo sender inn sitt høringssvar.

 

 

 

 

 

 

Emneord: Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø, Forskningspolitikk Av leder NTL UiO Ellen Dalen
Publisert 20. okt. 2013 23:53 - Sist endret 2. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere