Forsiden

Debatt

 "Men nå skal Norges forskningsråd forby norske astronomer å publisere i det"

- instituttleder Per Barth Lilje, Institutt for teoretisk astrofysikk, Universitetet i Oslo

 

Kronikk

"Lavt utdanningsnivå og opplevd ”utenforskap” i mediebildet henger sammen"

– Sigurd Allern, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

Debatt


Meir ...

Tilbakeblikk

  • sept_muv_16131 Ektepar ved mikroskopet 13. sep. 2018

    Her sitter ekteparet og medisinerne Alette og Kristian Schreiner side om side med hvert sitt mikroskop. Kanskje holder de på med kromosomstudiene sine.

Kunst