Forsiden


 • ustyremote-juni-1-copy Studentene skal få mer tilbakemelding 19. juni 2018

  UiO skal bli bedre på gå gi tilbakemeldinger til studentene, både underveis i studieløpet og i form av begrunnelse for eksamenskarakter.

 • Møte i universitetsstyret 13.mars 2018 Nå har alle BOTT-universitetene sagt ja til DFØ 19. juni 2018

  Styret på UiO hadde mange kritiske innspill og bekymringer for veien videre med Direktoratet for økonomistyring. De ga likevel et enstemmig ja til vedtaksforslaget.

 • eilert-sundt UiO-styret utsette renoveringa av Eilert Sundts hus 19. juni 2018

  Renoveringa av Eilert Sundts hus blir utsett til 2020. Det vedtok universitetsstyret i dag.

 • u-mote-3-copy Fylg universitetsstyret på direkten 19. juni 2018

  Både årsbudsjettet for 2019 og endringar i mandatet for vitskapsomboda er oppe når universitetsstyret har møte i dag frå klokka 10.00. Du kan fylgja med på lydoverføringa frå Uniforums nettside.

 • Møte i universitetsstyret 13.mars 2018 I dag vedtar universitetsstyret budsjettet for 2019 19. juni 2018

  Eit stipulert årsbudsjett for 2019 og endring av mandatet til stillingane som vitskapsombod er saker som skal handsamast for opne dører på møtet i universitetsstyret tysdag 19. juni. Bak stengde dører skal styremedlemane diskutera kunngjeringsteksten i utlysinga av stillinga som universitetsdirektør.

 • johannes-falk-paulsen-1-copy UiO-styret behandler omstridt BOTT-forslag 19. juni 2018

  I dag er det UiO sin tur til å ta stilling til forslaget om å kjøpe økonomitjenester eksternt sammen med UiB, UiT og NTNU. Å svare nei, gir konsekvenser for alle fire.

 • Dag Rune Olsen 007_31.05.2018_10_51_00 UiB-rektor Dag Rune Olsen vil truleg satse på Khrono 19. juni 2018

  NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

 • forskningsetikkseminar-panel-copy Forskere mangler etikkunnskap 18. juni 2018

  Fabrikkering og forfalskning av materiale er svært problematisk, synes norske forskere. Men mindre enn halvparten har god kunnskap om forskningsetiske retningslinjer, ifølge ny undersøkelse.

 • gisle-hannemyr-2-copy Gløder for personvern og datasikkerhet 18. juni 2018

  UiO var ett av de første universitet i verden som fikk internett, allerede i 1973. Men universitetslektor Gisle Hannemyr skal ha en stor del av æren for at internett kom ut til folket.

Meir ...

Tilbakeblikk

 • juni_muv_24851 Kjelleren reiser seg på Domus Odontologica 7. juni 2018

  To professorer fra Odontologisk fakultet, Kristen Helgeland og Edvard B. Messelt står på kanten av stupet og studerer en bygningstegning som er lyssatt av sola. De er på inspeksjon på Gaustad i 1995. Stupet fører ned i kjelleretasjen til Domus Odontologica.

Kunst