Uniforum meiner fra 2009

Publisert 2. des. 2009 16:19

På klimatoppmøtet i København skal Noregs statsminister Jens Stoltenberg halda fram med den kunsten det er å framstilla ein av verdas største oljeeksportørar som eit av dei landa i verda som gjer mest for å redda klimaet.

Publisert 18. nov. 2009 16:01

I dagens Uniforum kan me lesa at teologidekan Trygve Wyller og jusdekan Hans Petter Graver går imot at muslimske studentar skal få leiga eit større lokale til fredagsbønna.

Publisert 5. nov. 2009 16:01

Universitetsleiinga skal ha honnør for å ha vist vilje til å setja i verk naudsynte tiltak for å rydda opp i arbeidsmiljøet på laboratoria til Universitetet i Oslo, meiner Uniforum.

Publisert 22. okt. 2009 17:38

Statsminister Jens Stoltenberg avslørte den nye regjeringa si denne veka. Til stor overrasking for mange held Tora Aasland fram som minister for høgare utdanning og forsking. Det synest me er eit godt val av statsministeren.

Publisert 8. okt. 2009 14:57

Universitetet bør strekkja ut ei hand og hjelpa Baroniet Rosendal opp den økonomiske motbakken det er i akkurat no. Det vil gi UiO eit godt omdøme både lokalt og nasjonalt, skriv Uniforum på leiarplass.  

Publisert 23. sep. 2009 15:28

Forskingsmeldinga ”Klima for forsking” blei klubba gjennnom i Stortinget på forsommaren med få personar på tilhøyrarbenken. Den gjekk rett og slett hus forbi, både hos journalistar og andre som ikkje var direkte engasjert i forsking og forskingspolitikk.

Publisert 3. sep. 2009 09:39

Regjeringa har lansert ein strategi for samarbeidet mellom Noreg og India. Og denne gongen blir det ikkje industrilandet Noreg som yter hjelp til utviklingslandet India, som til dømes var tilfellet med Noregs aller første U-hjelpsprosjekt i Kerala i India.

Publisert 24. aug. 2009 14:23

Den 14. september avgjer dei norske veljarane kva parti som skal styra Noreg dei komande fire åra. 220 000 av dei er studentar, og endå fleire vil vera tidlegare studentar, som i dag arbeider utanfor og innanfor akademia. Det store fleirtalet av dei vil sjå fordelane med ei regjering som vil satsa pengar på forsking og høgare utdanning.

Publisert 22. juni 2009 10:26

Kulturminister Trond Giske prøver å teikna om heile museumskartet i Oslo. I første omgang handlar det om Munch-museet, Stenersen-museet og Nasjonalmuseet. Men både Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum er i høgste grad med i den museumskabalen som kulturministeren og regjeringa prøver å få til å gå opp.

Publisert 23. apr. 2009 14:53

Ole Petter Ottersen vann rektorvalet ved UiO med 65 prosent av røystene. Me gratulerer han med sigeren og ynskjer lykke til med dei store utfordringane som ventar på han, når han tar til i vervet 1. august. Samtidig vil me gi ros til teologidekan Trygve Wyller som stilte opp som motkandidat og som fekk 35 prosent av røystene.

Publisert 26. mars 2009 11:07

Denne veka møter rektorkandidatane Ole Petter Ottersen og Trygve E. Wyller kvarandre i dei siste og kanskje avgjerande rektorvaldebattane. I dei debattane som har gått av stabelen så langt, har begge kandidatane vist seg som svært taleføre.

Publisert 12. mars 2009 10:52

120 personar av 6000 tilsette og 28 000 studentar kom på rektorvaldebatten mellom Trygve Wyller og Ole Petter Ottersen denne veka. Det er for dårleg når den verbale duellen er lagt til eit tidsrom innanfor vanleg arbeidstid.

Publisert 18. feb. 2009 15:50

Det aller viktigaste er at det no blir ein reell rektorvalkamp fram til valdagane frå 31. mars til 2. april. Då får dei to rektorkandidatane Ole Petter Ottersen og Trygve Wyller høve til å fortelja kva slags universitet dei ynskjer at Universitetet i Oslo skal vera.

Publisert 4. feb. 2009 15:37

Ingen lag er så gode at dei ikkje fortener konkurranse. Rektorkandidat-laget til Ole Petter Ottersen bør difor få minst eit anna rektorteam med eit heilt anna valprogram til å bryna seg på under rektorvalet.

Publisert 21. jan. 2009 15:56

USAs 44. president, Barack Hussein Obama kan læra Noreg mykje når det gjeld økonomisk satsing på klimatiltak og forsking.