1998

Uniforum ble fra 1995 til midten av 2000 organisert etter utgaver og kom ut ca. 2 ganger i måneden. Gamle utgaver av Uniforum er nå tilgjengelig på www.uniforum.uio.no, men de har fortsatt beholdt sitt opprinnelige design.

Publisert 4. feb. 1999 11:02

Uniforum 8. oktober Årgang 12, nr. 14

Statsbudsjettforslaget:

Regjeringens forslag til statsbudsjett byr på små endringer i forhold til fjorårets budsjett. - Jeg er rimelig fornøyd, budsjettsituasjonen i landet tatt i betraktning, sier universitetsdirektør Tor Saglie til Uniforum. Men det gis ikke rom for en ekstrainnsats for forskningen. 35 nye studieplasser skal opprettes innen IT, mens 115 studieplasser må kuttes ved Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Ikke OECD-nivå neste år heller

Publisert 4. feb. 1999 10:50

Uniforum 30. april 1998

Årgang 12, nr.6

UiOs budsjettframlegg:

 

Kollegiet ber regjeringa om å auka løyvingane til forsking. Difor har det bede om 35 millionar kroner ekstra i driftsmidlar til forsking ved UiO. Innanfor ramma søkjer UiO om 2,3 milliardar kroner i budsjett for neste år.

UiO ber om 35 millionar ekstra