1998

Uniforum ble fra 1995 til midten av 2000 organisert etter utgaver og kom ut ca. 2 ganger i måneden. Gamle utgaver av Uniforum er nå tilgjengelig på www.uniforum.uio.no, men de har fortsatt beholdt sitt opprinnelige design.

Publisert 4. feb. 1999 11:03

Uniforum 10. desember 1998

Årgang 12, nr.19

Publisert 4. feb. 1999 11:03

Uniforum 26. november 1998

Årgang 12, nr.18

Publisert 4. feb. 1999 11:02

Uniforum 12. november 1998

Årgang 12, nr.17

Publisert 4. feb. 1999 11:02

Uniforum 13. oktober 1998 Årgang 12, nr. 15

Publisert 4. feb. 1999 11:02

Uniforum 8. oktober Årgang 12, nr. 14

Statsbudsjettforslaget:

Regjeringens forslag til statsbudsjett byr på små endringer i forhold til fjorårets budsjett. - Jeg er rimelig fornøyd, budsjettsituasjonen i landet tatt i betraktning, sier universitetsdirektør Tor Saglie til Uniforum. Men det gis ikke rom for en ekstrainnsats for forskningen. 35 nye studieplasser skal opprettes innen IT, mens 115 studieplasser må kuttes ved Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Ikke OECD-nivå neste år heller

Publisert 4. feb. 1999 11:02

Uniforum 29. oktober 1998

Årgang 12, nr. 16

Publisert 4. feb. 1999 10:59

Uniforum 1. oktober 1998 Årgang 12, nr. 13

Publisert 4. feb. 1999 10:58

Uniforum 17. september 1998

Årgang 2, nr.12

Publisert 4. feb. 1999 10:58

Uniforum 3. september 1998

Årgang 12, nr. 11

Publisert 4. feb. 1999 10:56

Uniforum 20. august 1998

Årgang 12, nr. 10

Publisert 4. feb. 1999 10:54

Uniforum 11. juni 1997

Årgang 12, nr. 9

Ekstra sommernettutgave

IT-storsatsing på Fornebu (15. juli 1998)

Magnus Rindal vil bli rektor (15. juli 1998)

Slutt på streiken (15. juni 1998)

Publisert 4. feb. 1999 10:54

Uniforum 28. mai 1998

Årgang 12, nr.8

Publisert 4. feb. 1999 10:53

Uniforum 14. mai 1998

Årgang 12, nr. 7

Publisert 4. feb. 1999 10:50

Uniforum 30. april 1998

Årgang 12, nr.6

UiOs budsjettframlegg:

 

Kollegiet ber regjeringa om å auka løyvingane til forsking. Difor har det bede om 35 millionar kroner ekstra i driftsmidlar til forsking ved UiO. Innanfor ramma søkjer UiO om 2,3 milliardar kroner i budsjett for neste år.

UiO ber om 35 millionar ekstra

Publisert 4. feb. 1999 10:49
Publisert 4. feb. 1999 10:48

Uniforum 12. mars 1997 Årgang 12, nr. 4

Publisert 4. feb. 1999 10:37

Uniforum 26. februar 1998 Årgang 12, nr. 3

Publisert 4. feb. 1999 10:33

Uniforum 12. februar 1998 Årgang 12, nr. 2

Publisert 14. des. 1998 11:23
Publisert 11. des. 1998 15:43
Publisert 11. des. 1998 15:43
Publisert 11. des. 1998 15:43
Publisert 11. des. 1998 15:43
Publisert 11. des. 1998 15:43
Publisert 11. des. 1998 15:43