Om Uniforum

Vedtekter for Uniforum

  1. Uniforum redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og er medlem av Fagpressen.
  2. Uniforum er en avis som utgis av Universitetet i Oslo i elektronisk form, og avisen skal fremme saklig og fri informasjons- og opinionsformidling om faglige og forvaltningsmessige spørsmål på tvers av institutt/fakultetsgrenser og administrative nivåer.
  3. Redaktøren skal arbeide for å ha et åpent forhold til ledelsen og alle deler av organisasjonen, og legge vekt på at saker skal få en allsidig presentasjon.
  4. Uniforum skal gi stort rom for debatt og toveis-kommunikasjon.
  5. Redaksjonens medlemmer og andre skribenter skal kunne bruke begge de to offisielle norske målformene.

Reviderte vedtekter for Uniforum, vedtatt av Uniforum-styret torsdag 27. august 2009.

Vi mottar gjerne tips, innspill og debattinnlegg  på e-post :

Telefon, faks og e-post

22 85 40 16 (telefon)
uniforum@admin.uio.no

Postadresse

Uniforum, Universitetet i Oslo
Postboks 1070 Blindern
0316 Oslo

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert om UiO og forskningsnytt. Få ferske nyheter på e-post hver uke.

Hvis du ønsker å bli abonnent på nyhetsbrevet til Uniforum, kan du legge inn adressen din i boksen over. Abonnementet er gratis.

Besøksadresse

NEMKO-bygningen
Gaustadalleen 30 D

Ansvarlige

Redaktør: Martin Toft, telefon 22 85 40 16, mobil 41514038, e-post: martin.toft@uniforum.uio.no

Journalist: Grethe Tidemann, 920933788,e-post grethe.tidemann@uniforum.uio.no

Journalist: Helene Lindqvist, telefon 22 85 41 18, mobil 92206767, e-post: helene.lindqvist@uniforum.uio.no

Journalist: Joachim Waade Nessemo, telefon 926 23783, e-post: j.w.nessemo@uniforum.uio.no

Fotograf: Ola Sæther, telefon: 22 85 40 26, e-post: o.g.sather@uniforum.uio.no

Fagpressen

Elektronisk tilrettelegging

Den tekniske løsningen (Vortex), informasjonsarkitektur og interaksjonsdesign er utviklet av Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT), Universitetet i Oslo. Grafisk design er utformet av Netlife Research.

Trykt utgave til og med 2016

ISSN1891-5825 (trykt utgave)

ISSN 1991-5833 (nettutgave)