2022

Sist endra 27. feb. 2022 22:47 av Martin Toft

We are committed to support Ukrainian students and staff to the best of our abilities as individual universities, but also collectively, sharing our knowledge, ideas, and creativity across borders. We also honour and recognise the academic communities in Russia that are speaking out against this violence.

Sist endra 1. mai 2022 21:41 av Martin Toft

Developing the Covid-19 vaccines that now protect us, was an endeavour embarked upon well before society went into its first lockdown. This highlights the importance of basic long-term research, but we see that such research is under threat.

Sist endra 16. jan. 2022 18:28 av Martin Toft

Studentenes rettsikkerhet er viktig, men den kan sikres på mange ulike måter som legger mindre begrensinger på den faglige autonomien og arbeidet med å utvikle utdanningskvalitet generelt.

Sist endra 9. sep. 2022 09:55 av lenkeretter@localhost

På universitetet må enhver utgift til et seminar kontrolleres to ganger! Først med forhåndsgodkjenning lokalt på instituttnivå og så med full dokumentasjon sentralt på fakultetsnivå. For hvert år øker kravene til dokumentasjon.

Sist endra 11. mai 2022 15:30 av lenkeretter@localhost

Når vi i utvalget har vektlagt begrunnelsen i sannhetssøken, er det fordi denne begrunnelsen er sentral i den norske og europeiske retten som beskytter ytringsfrihet og akademisk ytringsfrihet i Norge.

Sist endra 11. apr. 2022 09:42 av Grethe Tidemann

Etter mitt skjønn er ikke Kierulf-utvalget tilstrekkelig nøyaktige, og på måter som kan skade begrunnelsen for forslagene de setter fram, skriver Olav Gjelsvik.

Sist endra 8. apr. 2022 10:40 av Martin Toft

Kjernen av problemet for oss, som forskere, og for universitetet generelt, er at Equinors finansiering av forskning ved universitetet er en form for grønnvasking.

Sist endra 9. sep. 2022 09:55 av lenkeretter@localhost

Det humanistiske fakultetet har helt korrekt fulgt økonomireglementets krav til godkjenning. Det går fram av  avdelingdirektør Ellen Johanne Caesars svar på gårsdagens leserinnlegg fra Atle Grønn. 

Sist endra 20. mai 2022 12:38 av Martin Toft

Realiteten er at dette er en oppkonstruert krise som kunne vært løst uten økt pengebruk og uten den dramatikk og uro dette har utløst i forsknings-Norge.

Sist endra 10. aug. 2022 10:21 av Martin Toft

Denne uken går tidenes første Circle U.-sommerskole på UiO av stabelen. Det er flott å kunne ønske velkommen masterstudenter fra hele 27 forskjellige nasjonaliteter, fra åtte av alliansens partneruniversiteter. 

Sist endra 24. apr. 2022 16:56 av Martin Toft

Bak de fire søknadene står noen av landets fremste forsknings- og undervisningsmiljøer. Alle søknadene vektlegger pedagogisk innovasjon, om enn på ulike måter.

Sist endra 19. apr. 2022 11:08 av Grethe Tidemann

«Jeg tillater meg å spørre statsråd Ola Borten Moe om det nå er slik at dette prosjektet er endelig skrinlagt? »

Sist endra 9. sep. 2022 09:55 av lenkeretter@localhost

Vi som institusjon skal gjøre mer for å minske vårt eget klimaavtrykk og bidra til å bevare og styrke naturen, skriver viserektor Mette Halskov Hansen ved UiO.

Sist endra 11. apr. 2022 11:07 av Grethe Tidemann

Jeg foreslår etablering av et panel og verksted om akademisk frihet og mangfold ved UiO. Det kunne være nyttig å snakke om hva som er kriterium for en god debatt - for eksempel at den baseres på fakta og er konstruktiv.

Sist endra 30. jan. 2022 21:18 av Martin Toft

Vi må for å lykkes evne å kombinere dybdekunnskap med bredde. Derfor er vi heftig begeistret for den syvende utgaven av konferansen Oslo Life Science.

Sist endra 22. mars 2022 14:09 av Martin Toft

Vi kan ikke stille oss nøytrale til den interne krigen mot ytringsfrihet og akademisk frihet, og heller ikke til det enkle faktum at våre sanksjoner rammer våre «interne allierte» i Russland.

Sist endra 20. apr. 2022 10:01 av Grethe Tidemann

Beregningsvitenskap og kinesisk hadde kanskje blitt mitt studievalg om jeg kunne startet på nytt, men hver enkelt student må selvsagt finne sin egen vei.

Sist endra 13. mai 2022 00:30 av Martin Toft

 Styret har fulgt denne praksisen på bestilling fra departementet og i det vi har oppfattet som full forståelse og aksept for måten dette er gjort på. Vi registrerer at det nå er et kursskifte på dette området.

Sist endra 11. mai 2022 15:30 av lenkeretter@localhost

Mitt syn er rett og slett at ytringsfriheten begrunnes og skal gjelde uavhengig av i hvilken grad et slikt ‘akademisk’ sinnelag karakteriserer borgerne, og at det er denne helt generelle ytringsfriheten som begrunnes i et demokratisk perspektiv via at den gir den demokratiske maktutøvelsen legitimitet.

Sist endra 31. mars 2022 17:15 av Helene Lindqvist

UiO har fått mye ut av disse midlene, og vi tror de bidrar til å få tempoet i den nødvendige energiomstillingen opp, skriver viserektor Mette Halskov Hansen og UiO:Energi-direktør Vebjørn Bakken i et forsvar for Akademiaavtalen med Equinor.

Sist endra 1. mars 2022 16:28 av Martin Toft

Vi skal forbedre vår praksis med resirkulering og innkjøp, og vi foreslår også å ta betaling for parkering og lading av privatbil på campus, skriver viserektor Mette Halskov Hansen ved Universitetet i Oslo. Hun viser til UiOs helhetlige klima- og miljøstrategi.

Sist endra 28. feb. 2022 13:30 av Helene Lindqvist

Den russiske invasjonen av Ukraina må fordømmes på det sterkeste. Russlands uansvarlige og umenneskelige oppførsel er fullstendig uakseptabel og sender hele verden inn i en ekstremt farlig situasjon.

Sist endra 11. mai 2022 15:30 av lenkeretter@localhost

Det er sikkert fristende å parkere et veksthus og museumsbygg, selv om det er 100 mill. kr investert i planlegging over mer enn 10 år. Men 100 mill. kr ut av vinduet er dårlig samfunnsøkonomi og et fantastisk prosjekt kan gå i glemmeboka nok en gang.  Kanskje er det mulig å få til et spleiselag med private?

Sist endra 30. mars 2022 13:11 av Martin Toft

Det er minst fem grunner til at akademisk frihet er et viktig politisk anliggende, skriver Vidar Helgesen, administrerende direktør i Nobelstiftelsen og medlem av ekspertutvalget for akademisk ytringsfrihet. 

Sist endra 10. mars 2022 11:14 av Martin Toft

Da fødselshjelpen i Maputo ble styrket med et bra sykehus i tillegg til universitetsssykehuset, fant vi at pasienttallet tredoblet seg i løpet av tre måneder. Kvinnene måtte ligge to i hver seng!  Men de godtok det, fordi de overlevde.