DEBATT: Religionsvitenskap er allerede på HF

Like lite som filosofi kan opprette parallelle kurs i idéhistorie eller sosiologi, kan teologene ved TF starte kurs som prøver å imitere hva som allerede finnes på religionsvitenskap, skriver professor i religionsvitenskap, Anne Stensvold. 

HELT FORSKJELLIGE FAG: Runessons manglende evne eller vilje til å innse at teologi og religionsvitenskap er to helt forskjellige fag, demonstrerer også at TF ikke  er i stand til å undervise i religionsvitenskap som en selvstendig disiplin, skriver Anne Stensvold.

Foto: UiO

Det er ganske oppsiktsvekkende at TFs nye dekan Anders Runesson går inn for at hans fakultet skal begynne å undervise i religionsvitenskap. Slik overser han fullstendig at religionsvitenskap allerede er et eget fag ved UiO – nemlig på HF.

Allerede i 1914 ble Wilhelm Schencke utnevnt som Norges første professor i religionsvitenskap – nettopp ved Det humanistiske fakultet på UiO. Det handlet om at teologiens normative utgangspunkt ikke kunne være utgangspunkt for det humanistiske studiet av religion som et menneskeskapt fenomen. For et universitetet som satser både på teologisk og humanistisk forskning, er det grunnleggende å opprettholde dette skillet. Når dekan Runesson slår fast at han «er ikke så glad i skillet mellom teologi og religionsvitenskap,» demonstrerer han viktigheten av nettopp å opprettholde dette skillet. Som han selv understreker, er teologer de som studerer visse religiøse tekster som «autoritative». Dette er noe fullstendig annet enn å studere religion som et kulturelt fenomen. Runesson viser med sitt utspill også hvordan hans kristne teologiske utgangspunkt er vanskelig å overføre til studiet av andre religioner, idet tekster som sådan ikke har samme autoritative posisjon i mange andre religiøse tradisjoner. Selv innen det religionsvitenskapelige studiet av kristendommen, ser man klart at tekster bare er én av mange faktorer som former menneskers tro og verdensbilder.

Runessons manglende evne eller vilje til å innse at teologi og religionsvitenskap er to helt forskjellige fag, demonstrerer også at TF ikke  er i stand til å undervise i religionsvitenskap som en selvstendig disiplin. Om ikke de teologiske føringene helt klart holdes utenfor religionsvitenskapen, handler det ikke lenger om religionsvitenskap. I stedet blir alt teologi.

Runessons utspill plasserer seg i et mønster fra TF de siste årene, der både enkeltemner og hele program presenteres som noe annet enn det de nettopp er – teologiske. Av respekt både for studenter og for HF hvor religionsvitenskap hører til, burde følgelig TF klarere understreke den teologiske essensen i sitt studietilbud.

Runesson og andre på TF som stadig forsøker å blande sammen teologi og religionsvitenskap kan ikke late som om religionsvitenskap ikke allerede eksisterer som eget fag ved UiO. Like lite som filosofi kan opprette parallelle kurs i idéhistorie eller sosiologi, kan teologene ved TF starte kurs som prøver å imitere hva som allerede finnes på religionsvitenskap.

Teologi er viktig for Universitetet i Oslo. Men TFs undervisning, som Runesson selv påpeker, handler primært om at man «utdanner prester», og kan ikke sammenblandes med det religionsvitenskapelige studiet av religion . For sin egen fagtradisjons skyld, burde TF i stedet kanskje heller rendyrke sitt teologiske studietilbud.

Akkurat som ved de andre universitetene, hører religionsvitenskap som et humanistisk fag hjemme på HF. Vi ser samtidig behovet for klarere å vise dette både overfor studenter og samfunnet generelt ved at religionsvitenskap kommer inn i navnet til instituttet der det holder til.

 

Emneord: Religion, Teologi, HF Av Anne Stensvold, professor i religionsvitenskap, på vegne av faggruppen på religionsvitenskap, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO
Publisert 31. okt. 2022 12:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere