DEBATT: Styret står fullt og helt bak Forskningsrådets økonomistyring

 Styret har fulgt denne praksisen på bestilling fra departementet og i det vi har oppfattet som full forståelse og aksept for måten dette er gjort på. Vi registrerer at det nå er et kursskifte på dette området.

Et bilde av mange personer, kvinner og menn

STÅR BAK FORSKNINGSRÅDET: Det avgåtte styret for Forskningsrådet står bak økonomistyringen som er gjort, skriver de i dette innlegget. 

Foto: Forskningsrådet

«Styret i Forskningsrådet har forvaltet og bevilget forskningsmidler for å sikre en stabil og langsiktig finansiering av norsk forskning. Forskningsrådet har tatt utgangspunkt i forvaltning av hele forskningsporteføljen med midler og styring på tvers av departementer.  Dette for å kunne gi en langsiktighet knyttet til forpliktelser over 4-5 år i kombinasjon med ettårige statsbudsjetter. Tallene det vises til reflekterer ikke denne praksisen og viser derfor heller ikke den reelle finansielle situasjonen.  Styret har fulgt denne praksisen på bestilling fra departementet og i det vi har oppfattet som full forståelse og aksept for måten dette er gjort på. Vi registrerer at det nå er et kursskifte på dette området.

Styret står fullt og helt bak forskningsrådets økonomistyring, og mener den er god og forsvarlig. Noe som også bekreftes av Riksrevisjonens siste revisjon helt uten merknader, fra april 2022.

Vi tar statsrådens beslutning til etterretning. Det har vært fire spennende år der vi har fått være en del av arbeidet for å fremme forskning og innovasjon gjennom stabile og langsiktige rammevilkår, slik at vi i Norge kan møte de store samfunnsutfordringene på en kunnskapsbasert måte.

Vi er imponert av de gode resultatene som er oppnådd i norsk forskning, og ønsker at det jobbes videre med å utvikle et forutsigbart og kraftfullt forskningssystem for fremtiden.»

• Les også: Regjeringen rydder opp i en alvorlig økonomisk situasjon i Forskningsrådet

Emneord: forskningsrådet, Forskningspolitikk Av Hilde Tonne, konsernsjef Statnett, Oslo, styreleiar Kenneth Ruud, administrerende direktør FFI, Tromsø, nestleiar Jan Magnus Aronsen, Førsteamanuensis UiO, Oslo Eli Aamot, konserndirektør SINTEF, Trondheim Karianne Melleby, administrerende direktør Storskogen Norge, Oslo Mette Halskov Hansen, viserektor for klima, miljø og tverrfaglighet UiO, Oslo Pinar Heggernes, prorektor for utdanning og digitalisering UiB, Bergen Kirsti Hjemdahl, dagleg leiar, Stiftelsen Cultiva, Kristiansand Tomas Kåberger, professor Chalmers tekniska högskola, Sverige Eimund Nygaard, adm.dir. Lyse, Stavanger Lars Harry Vorland, professor em., tidl. adm. dir. Helse Nord RHF, nå pensjonist, Tromsø Eirin Isaksen Winsnes (dei tilsette sin representant) Lena Cappelen Endresen (dei tilsette sin representant)
Publisert 12. mai 2022 20:59 - Sist endret 13. mai 2022 00:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere