DEBATT: Daniel Quintana svarer på kritikken fra Nevromangfold Norge

Vi mener at autismeforskning bør gjennomføres i samråd med brukerne. Vår forskning gjøres i samråd med Autismeforeningen i Norge, de representerer stemmen og interessene til sine tusentalls medlemmer, skriver forsker Daniel Quintana i et svar til Nevromangfold Norge.

Portrett av en mann

BEKLAGELIG: Vi mener ikke at alle personer med autisme bør eller skal bruke oxytocin. Det er beklagelig at dette ikke ble presisert i teksten i Uniforum, skriver forsker Daniel Quintane på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. 

Foto: Ola Gamst Sæther
 

Jeg vil takke forfatterne for deres debattinnlegg. Jeg setter pris på synspunktene til representantene Athanasiou og Stubberud fra Nevromangfold Norge. I det følgende vil jeg forsøke å svare på de bekymringer dere gir uttrykk for.

Betegnelser: Dere påpeker at vi bruker betegnelsen «personer med autisme» heller enn «autistisk» i teksten. Vi forstår at det er ulike preferanser for hvordan gruppen ønsker å betegnes. Når vi snakker med personer med autisme spør vi hvilken betegnelse de foretrekker. I min samtale med Uniforum ble jeg veiledet av vår samarbeidspartner i Autismeforeningen i Norge om å bruke betegnelsen «personer med autisme», dette er fremdeles den vanligste omtaleformen i faglitteraturen. Jeg innser at jeg burde ha nevnt forskjellene i preferanse for hvordan personer med autisme foretrekker å bli omtalt. Det er på ingen måte min intensjon å ugyldiggjøre mangfoldet ved å bruke betegnelsen «personer med autisme».

Representasjon: Vi mener at autismeforskning bør gjennomføres i samråd med brukerne. Vår forskning gjøres i samråd med Autismeforeningen i Norge, de representerer stemmen og interessene til sine tusentalls medlemmer. Autismeforeningen representerer et mangfold av interesser, inkludert personer med autisme, deres familiemedlemmer og fagpersoner som jobber for å gi støtte til personer med autisme og deres familier som ønsker dette.

Vi ønsker ikke å påtvinge behandlingstiltak for dem som ikke trenger eller ønsker dette


Behovet for behandling: Dere skriver, rettmessig, at ikke alle personer med autisme har behov for hjelpetiltak. Vi ønsker ikke å påtvinge behandlingstiltak for dem som ikke trenger eller ønsker dette. Målet med forskningen på oxytocin er å kunne gi behandling til mennesker som ønsker det. Vi mener ikke at alle personer med autisme bør eller skal bruke oxytocin. Det er beklagelig at dette ikke ble presisert i teksten i Uniforum. Forskningen vår på oxytocin som behandling utelukker ikke viktigheten av tilrettelegging. 

Uriktig inntrykk: Athanasiou og Stubberud kommer med en rekke påstander, bl.a. at vi regner personer med autisme som dysfunksjonelle og at vi vil tvinge på personer med autisme tilbud som de selv ikke ønsker. Det er svært beklagelig at teksten i Uniforum ga inntrykk av slike holdninger. Klumsete formuleringer og manglende avklaring gjorde at artikkelen ga et uriktig inntrykk og dette beklager jeg. Norsk er ikke mitt førstespråk, og jeg forstår nå at noen av begrepene som ble brukt for å beskrive min forskning ikke korrekt formidlet meningen min slik den opprinnelig ble uttrykt på engelsk.

Emneord: Psykologi Av Daniel Quintana, forsker ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
Publisert 26. okt. 2022 12:30 - Sist endra 14. nov. 2022 16:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere