KRONIKK: Dette vil Hanne Flinstad Harbo gjøre om hun blir medisindekan

Vi vil legge til rette for nyskapende forskning og forbedret utdanning og bidra til å utvikle fremtidens helsevesen til beste for pasientene, befolkningens helse og samfunnet. 

En kvinne flankert av to menn

Dekan-kandidat Hanne Flinstad Harbo (professor II ved Institutt for klinisk medisin) sammen med prodekan-kandidat for undervisning Magnus Løberg (førsteamanuensis ved Institutt for Helse og samfunn) t.v. og prodekan-kandidat for forskning Jan G. Bjålie (professor ved Institutt for basalmedisin.

Foto: Privat

Tiden er inne for et reelt dekanvalg ved Det medisinske fakultet. Jeg stiller til valg sammen med et kjempebra team, som har svært bred kompetanse og stort engasjement for å styrke Det medisinske fakultet i sitt videre arbeid for fremragende utdanning og forskning, som møter helsevesenets fremtidige behov.

Et reelt dekan-valg

Det er tolv år siden flere kandidater stilte til dekan-valg ved Det medisinske fakultet. Ordningen med valg på dekan er fastholdt ved Universitetet i Oslo, og da er det på tide at flere stiller til valg. Jeg har samlet et team av fremragende og svært engasjerte fagpersoner, som har bred kompetanse og erfaring fra forskning, undervisning og ledelse fra ulike deler av Det medisinske fakultet, fra andre organisasjoner og mange relevante verv. Vi legger vekt på å representere bredden ved Det medisinske fakultetet, og vi vil skape et tett og godt samarbeid i dekanat-teamet, med fakultetets øvrige ledelse og med studenter, ansatte og andre partnere. På denne måten vil vi legge til rette for nyskapende forskning og forbedret utdanning og bidra til å utvikle fremtidens helsevesen til beste for pasientene, befolkningens helse og samfunnet. Vår visjon er «Samarbeid om fremragende utdanning og forskning for fremtidens helsevesen».

Team Flinstad Harbo

DEKANKANDIDAT: Hanne Flinstad Harbo (Foto: privat, med dekorasjoner i forbindelse med medisiner- studentenes vår-ball mai 2022)

Når jeg stiller til valg som dekan (100% stilling), vil jeg dra nytt av min brede bakgrunn både som professor og overlege i nevrologi (MD, ph.d., MHA), underviser, forsker med forskningsopphold i England og USA, forskningsgruppeleder, tidligere nestleder og stedfortreder for instituttleder ved Institutt for klinisk medisin, leder av det norske Hjernerådet, ulike verv som UiO-representant og de siste årene avdelingsleder ved landets største Nevrologiske avdeling ved OUS. Ved Institutt for klinisk medisin er de fleste stillingene kombinerte stillinger (kombinasjon av overlege- og professor II-stillinger). Jeg har arbeidet for instituttet i slik stilling i 12 år, i lange perioder med hoved-engasjementet ved UiO. Mange har nevnt for meg at dette er første gangen det stiller en kvinne til valg som dekan på Det medisinske fakultetet ved UiO. Jeg er trygg på at jeg både har den kompetansen, erfaringen og engasjementet som skal til for å lede arbeidet ved Det medisinske fakultet i de kommende dekanat-perioden på en god og kanskje litt ny måte.  

 

Jan G. Bjållie  (Foto: Christian Wangberg)

Jan G. Bjålie (MD, ph.d.) stiller på vårt team som prodekan for forskning (100% stilling). Jan er professor ved Institutt for medisinske basalfag med bred forskningserfaring fra internasjonale informatikk-prosjekter. Han har i to perioder vært instituttleder ved Institutt for medisinske basalfag, og han har hatt en rekke verv innen forskning og undervisning.  Fra 2019 har han vært leder av infrastrukturutviklingen i den Europeiske digitale forskningsinfrastrukturen EBRAINS. Han har stor kompetanse og erfaring for å kunne videreutvikle forsknings-arbeidet ved Det medisinske fakultetet i årene som kommer.

 

 

 Grete Dyb (Foto: Kristoffer-Sandven)

                                                Grete Dyb (MD, ph.d.) stiller som visedekan for forskning på vårt team (50% stilling). Hun er professor II ved Institutt for klinisk medisin og spesialist i Barne- og ungdomspsykiatri. Hun har lang erfaring i undervisning og forskningsveiledning, er forskningsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og har i mange år ledet flere forskningsetiske komiteer - REK og NEM.  Grete vil spesielt ha forsker-utdanningen, både ph.d.- og postdok-program, som sitt ansvarsområde, og hun vil samarbeide tett med Jan og oss andre om forskningsspørsmål.

 

Magnus Løberg (Foto: UiO)

Magnus Løberg (MD, ph.d.) stiller på vårt team som prodekan for undervisning (100% stilling). Magnus er førsteamanuensis (100 %) og utdanningsleder ved Institutt for Helse og Samfunn fra 2018. Han har med denne bakgrunnen, som en av tre utdanningsledere ved medisinerstudiet, masse erfaring med og stort engasjement rundt utviklingen av medisinerstudiet ved UiO. Han er fra 2015 også medlem av programkomiteen for bachelorprogrammet innen helseledelse og helseøkonomi, og han har fra 2020 ledet Råd for metodevurdering ved OUS. Han leder også forskningsprosjekter i «Clinical Effectiveness Research Group» ved Avdeling for transplantasjonsmedisin ved OUS, og han har hatt forskningsopphold ved Harvard School of Public Heath i USA.

 

Eli Feiring  (Foto: UiO)

Eli Feiring (MSc, ph.d.) stiller i vårt team som visedekan for bachelor- og masterutdanningene (50% stilling). Hun er statsviter og professor i helsepolitikk og medisinsk etikk ved Institutt for helse og samfunn, og hun er nå avdelingsleder for Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Hun har bred erfaring fra forskning og undervisning og ledelse av bachelor- og masterprogram, og hun har tidligere også verdifull erfaring fra offentlig forvaltning og har vært medlem av REK.  Eli vil spesielt ha master- og bachelor-programmene ved Det medisinske fakultetet som sitt ansvarsområde, og hun vil samarbeide tett både med Magnus og oss andre om å videreutvikle disse programmene på best mulig måte.

 

Mål, verktøy og prioriteringer

Vi vil presentere detaljene i vår valgplattform i midten av august, etter at nominasjonsfristen for dekan-kandidater har gått ut. Nå vil vi bare nevne her de viktigste verktøyene vil ta i bruk og våre viktigste prioriteringer.

Verktøyene vi vil bruke for å oppnå våre mål er:

Synliggjøre: Vi vil forbedre og aktivt benytte samarbeids- og kommunikasjonsformer som gjør arbeidet ved Det medisinske fakultet mer synlig både internt og eksternt. Målet er å synliggjøre Det medisinske fakultetet som et fremragende studiested og en viktig forskningsinstitusjon og samfunnsaktør.

 

Involvere og samarbeide: Vi vil stimulere til samarbeid både internt og med eksterne partnere, og legge til rette for at flere ansatte og studenter blir involvert i utvikling og styring av fakultetet. Målet er at Det medisinske fakultetet skal utvikle seg i takt med medisinsk kunnskap og utviklingen i samfunnet.

 

Beslutte og gjennomføre: Vi vil følge opp aktuelle saker ved Det medisinske fakultet i åpne, tidsavgrensede prosesser som leder til beslutning og gjennomføring. Målet er å fatte gode beslutninger som er godt forankret, som leder til forbedring og som jevnlig evalueres.

 

Våre viktigste prioriteringer vil være:

  • Engasjere ansatte og studenter i å synliggjøre og løse vårt felles samfunnsoppdrag best mulig.
  • Etablere nye møteplasser for studenter og alle ansatte.
  • Videreutvikle samarbeidet med instituttene, sykehusene og andre partnere
  • Oppdatere og styrke undervisningen for alle studenter ved Det medisinske fakultetet.
  • Forbedre organiseringen av de ulike studieprogrammene, og tilpasse studieplanene til samfunnets behov.
  • Styrke insentiver for fremragende undervisning og prioritere tilbakemelding til studenter og undervisere.
  • Forbedre finansiering- og forskningsstøtteordninger og samarbeid om forskningssøknader.
  • Forbedre forskerutdanningen og legge til rette for god karriereutvikling.
  • Legge til rette for digitalisering og nyskapning.
  • Stimulere til gode administrative løsninger som er til nytte for ansatte og studenter.

 

Godt valg!

Vi ser frem til videre dialog om viktige satsninger for Det medisinske fakultet, og vi ønsker velkommen til informasjonsmøter vi vil arrangere i august. Vi vil legge ut informasjon på nettet om dette og vår plattform Hanne-Cathrin Flinstad Harbo - Institutt for klinisk medisin (uio.no). Ta også gjerne kontakt med oss (se kontakt-info på UiO sine nettsider). Godt valg i september!

Emneord: Dekanvalg, Medisin Av Hanne Flinstad Harbo, dekan-kandidat ved Det medisinske fakultet
Publisert 23. juni 2022 12:00 - Sist endra 23. juni 2022 14:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere