Respekt for medbestemmelsen – et felles mål?

Det må være hevet over enhver tvil at alle fagforeningene stod og fremdeles står sammen mot ledelsens fremgangsmåte. Den er ekstremt uklok.

I leserinnlegget «Internt handlingsrom – Vi har felles mål», sier rektor og universitetsdirektør at «noen av fagforeningene opplever» at samarbeidet ikke er godt nok, og at de inviterer til dialog om bedre samspill. Faktum er at alle fagforeningene er enige om at samarbeidet ikke fungerer.

De fire fagforeningene ved UiO har levert en felles protokolltilførsel hvor de argumenterer for hvorfor vedtaket om SA5 burde vært utsatt. Våre medlemmer hadde mange motforestillinger mot et forhastet vedtak.

Dagen før universitetsstyremøtet 12. mars ble resultatene fra risikoanalysen av HMS-aspektet ved SA5 kjent for deltakerne i undersøkelsen. Denne viser at ansatte, ledere og tillitsvalgte er entydige i sine tilbakemeldinger om at medvirkningen har vært for dårlig og at det er vanskelig å se sammenhengen mellom problemdefinisjon og løsninger. Disse funnene valgte ledelsen ikke å legge frem for styrets medlemmer før vedtak.

Situasjonen for SA5-prosessen kan ikke beskrives på annen måte enn at den er dramatisk. Det er ille nok at rektor brukte sin dobbeltstemme for å presse gjennom et vedtak mot 5 stemmer i styret. Men det er så vidt vi vet første gangen et universitetsstyre har vedtatt en omorganisering til tross for at fagforeningene i fellesskap ikke anbefaler det, og har gått til brudd i forhandlingene om omorganiseringen.

Det må være hevet over enhver tvil at alle fagforeningene stod og fremdeles står sammen mot ledelsens fremgangsmåte. Den er ekstremt uklok.

Ledelsen har i dag invitert fagforeningene til et møte for å diskutere partssamarbeidet. Det skal vi selvsagt være med på, og det er i alles interesse å få dette til å fungere. Men ledelsen holder fast på sin overbevisning om at omorganiseringen av SA5 er til det beste for de ansatte og fremstiller dette som en tvil «noen fagforeninger har».

Vi er bekymret for at ledelsen bruker samme «smutthullsstrategi» på tolkning av Hovedavtalens bestemmelser som ved lovtolkning. Hovedavtalen fungerer bare om alle partene faktisk mener og tror at partssamarbeidet er til det beste for virksomheten. Vi ønsker at organisasjonene og ledelsen har samme utgangspunkt og samme mål for partssamarbeidet, men ledelsen har i den siste tiden vist at det ikke er tilfellet.

Emneord: IHR Av Akademikerne og Forskerforbundet og Parat og NTL ved UiO
Publisert 21. mars 2013 15:46 - Sist endret 2. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere