Rolf Nordhagen in memoriam

Rolf Nordhagen (1927–2013) gikk bort 2. juli i år 85 år gammel, og vi har mistet en bauta innen EDB og IT.

Rolf Nordhagen (1927–2013) gikk bort 2. juli i år 85 år gammel, og vi har mistet en bauta innen EDB og IT. Nordhagen var utdannet fysiker med doktorgrad fra England. Han var dosent ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo fra 1970 til 72. Nordhagen ble ansatt som EDB-sjef ved UiO i 1972 og ledet EDB-Sentret helt frem til 1986.

Vår første EDB-sjef. Nordhagen var en visjonær leder på et fagområde i rivende utvikling og hadde sine meningers mot. Han var av dem som tidlig så mulighetene i EDB og spesielt datanett, og kjempet gjennom saker som den gang var kontroversielle. Han var overbevist om at EDB var til for de mange og var en ivrig forkjemper for bygging av datatjenester og nett både på universitetet, nasjonalt og internasjonalt.

Paradigmeskifter. Nordhagen ledet EDB-virksomheten ved UiO i overgangen fra hullkortbruk til terminalbasert databehandling og i utbyggingen av datanett og kommunikasjonstjenester på universitetet. Nordhagen hadde vært i USA og sett den nye tid med terminalbruk, og da det eksisterende hullkortanlegget CDC 3300 skulle skiftes ut, ivret han for overgangen til terminalbasert EDB, ikke uten motstand.

Sosiale media dazumahl. Han så tidlig mulighetene som lå i distribuert databehandling, og anskaffet blant annet konferansesystemet KOM. Dette var et sosialt medium allerede i 80-årene, hvor brukere og EDB-folk kunne utveksle erfaringer og informasjon ved hjelp av terminaler og datanett. Snart strømmet henvendelsene inn fra brukermiljøer som ville anskaffe terminaler og kjøre mot det nye populære terminalanlegget DEC-10.

Over the Rainbow. Når så mikromaskinene begynte å komme, var den visjonære Nordhagen igjen tidlig på banen både som personlig bruker av slikt utstyr (bl.a. Rainbow PC fra Digital og Mac) og for å få EDB-Sentret med inn i den nye tiden denne teknologien sto for.

Regnekraft. Med sin faglige bakgrunn i fysikk hadde Nordhagen alltid et øye for brukere med behov for regnekraft. Han hadde selv vært aktiv bruker av tidlige anlegg som NORD-1 og PDP-7.

På 70-tallet var det trange tider, hullkortanlegget gikk for fullt, behovet for regnekraft var ikke dekket og pengene var knappe. Gjennom Regneanlegget Blindern-Kjeller (RBK), et samarbeid mellom UiO og miljøene på Kjeller, ble det stilt til rådighet mer regnekraft. På 70-tallet utviklet EDB-Sentret en satsvis terminal mot Kjeller, slik at man kunne kjøre hullkort og hente utskrifter i Matematikkbygningen mens beregningene foregikk på Kjeller. På 80-tallet ble det installert et lokalanlegg for fysikk og kjemi.

Nettets norske far. Nordhagen hadde i mange år ledende roller i arbeidet med forskningsnett i Norge (UNINETT) og Norden (NORDUnet), og i utbyggingen av Internett i Norge. For sin innsats for datanett fikk han i 1994 Gullmusa som «Nettets norske far» av Computerworld – og han var virkelig en av det norske internettets fedre.

Øst-Europa kaller. Etter tiden som EDB-sjef ble Nordhagen professor i informatikk med USIT som arbeidssted. I denne perioden huskes han for sitt store engasjement i arbeidet med oppbygging av infrastruktur, forskningsnett og internett i Øst-Europa etter murens fall. Først i de baltiske landene og så i Polen og tidligere Sovjet-republikker spilte BALTnet-prosjektet han ledet, en viktig rolle.

Sjuende far i huset. Nordhagen var «på nett» til det siste, og som kollegaer hadde vi i mange år gleden av en inspirerende «sjuende far i huset». En markant og dypt savnet personlighet har forlatt oss.

Video-opptak med Nordhagen fra 2008 og stoff om IT-historien ved UiO finnes her: https://www.usit.uio.no/om/it-historien/

 

 

Emneord: Informatikk Av Lars Oftedal (IT-direktør), Per H. Jacobsen og Bjørn Ness, USIT, UiO
Publisert 26. aug. 2013 13:08 - Sist endret 20. nov. 2018 23:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere