Digitale samarbeidsverktøy i undervisning

Vi har blitt imponert av undervisere ved UiO som inkluderer studenter fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet i sine forelesninger, skriver Erik Pope og Ida Braaten i Grønt UiO.

UiO har ambisjoner om økt samarbeid på tvers av institusjonelle og nasjonale grenser for å skape mer dynamiske og slagkraftige forskningsmiljøer. Dette er innarbeidet i UiOs strategiske plan for 2010–2020. Samtidig har planen også målsettinger om å drive på en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Vi i Grønt UiO mener at videomøteteknologi gjør det mulig å forene disse målene. Bruk av videomøter er for mange ved UiO en vanlig måte å gjennomføre prosjektmøter, utføre jobbintervjuer, gi veiledning til studenter og lignende.  Spesielt svært spissede fagmiljøer bruker videomøteteknologi for å konsentrere ressursene. I prosjektet Effektivt til stede jobber vi oppsøkende for å spre informasjon om mulighetene til ansatte og studenter. Vi tilbyr støtte til dem som vil komme i gang eller lære mer. Vi ser på dette som en mulighet for å øke samhandlingen på en miljø- og kostnadseffektiv måte.

I dette arbeidet har vi støtt på bruk av, og økt interesse for, videomøteteknologi som et verktøy i undervisning.

Alle tilknyttet UiO har full tilgang til programmet Adobe Connect, som kan brukes til å gjennomføre alt fra enkle videomøter til forelesninger med mulighet for opptak og publisering i etterkant.  Programvaren er enkel å bruke med grunnleggende datakunnskaper. Man trenger kun en nettleser, webkamera og mikrofon.  Vi har blitt imponert av undervisere ved UiO som inkluderer studenter fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet i sine forelesninger. Ved Høgskolen i Dalarna er dette rutine for foreleserne. Her strømmes forelesningene direkte på nett via Adobe Connect, og er åpne for allmennheten. Interaktivitet skapes gjennom at studenter kan komme med tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål via chat.

Vi vil berømme UiO for overordnede ambisjoner og strategiske mål som harmonerer med utviklingen og for at man har sikret tilgang til den nødvendige teknologien. Likevel møter vi interesserte ansatte og studenter som vil mer, men føler at de ikke får nok informasjon og støtte. Vi mener at det lille ekstra som trengs, er en innsats for å spre informasjon og kompetanse ut til potensielle brukere. Vi mener at teknisk ansatte bør få en større rolle i å demonstrere nytten ved slike løsninger for brukerne ved sin enhet. Disse sitter med kunnskapen og ferdighetene, men bør i større grad formidle dette til brukerne. Vi tror også at gode løsninger for videomøter og strømming av forelesninger ikke lenger trenger å være svært kostbare. Rådgivning om  hvordan man kan sette opp kameraer og mikrofoner i klasserom og auditorier, vil gjøre teknologien mer tilgjengelig.

Hvis du ønsker mer informasjon om bruk av videomøter ved UiO og våre anbefalinger til videre arbeid, kan du gå til UiOs blogg.

 

Emneord: Arbeidsmiljø, Arbeidsforhold, Studensaker, Studentforhold Av Erik Pope og Ida Braaten i Grønt UiO
Publisert 29. nov. 2013 11:33 - Sist endret 2. sep. 2014 14:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere