DEBATT: Reagerer mot forslaget om helsefakultet: Oppsiktsvekkende

Vi er usikre på motivet til Barkvoll, når han foruten å fremme sitt kandidatur til rektorstillingen ved OsloMet, nå ønsker å oppløse Det odontologiske fakultet ved UiO, skriver tidligere dekaner og prodekaner ved OD.

INGEN FORDEL: Tidligere dekaner og prodekaner ved Det odontologiske fakultet (bildet) uttrykker i dette innlegget at de ser ingen fordeler ved å etablere et eget helsefakultet ved UiO, slik tidligere dekan Pål Barkvoll har foreslått. 

Foto: Ola Sæther

Tidligere dekan ved Det odontologiske fakultet, Pål Barkvoll, tar i et debattinnlegg i Uniforum 18.10.21 til orde for at det bør opprettes et helsefakultet ved UiO, bestående av medisin, odontologi, farmasi og psykologi.

Dette er oppsiktsvekkende etter at han har ledet odontologi i åtte år og dermed burde kjenne godt til problemene for odontologi ved de allerede etablerte helsefakultetene. Vi kjenner ikke til at etablering av helsefakulteter i Norden har medført noen fordeler for partene, spesielt ikke for odontologi som har vært den tapende part både økonomisk og i like stor grad faglig.

De odontologiske instituttene ved helsefakultetene fikk elendige budsjetter, og de mistet flesteparten av stipendiatstillingene til medisin. Vi vil hevde at denne sammenslåingen var starten på en gedigen målbar nedgang for nordisk odontologi som mistet mye av sin faglige identitet, ressurser og særegenhet i helsefakultetene.

Vi er usikre på motivet til Barkvoll, når han foruten å fremme sitt kandidatur til rektorstillingen ved OsloMet, nå ønsker å oppløse Det odontologiske fakultet ved UiO. Kanskje det skyldes det formidable budsjettunderskuddet han etterlot etter sin periode som dekan slik at OD ble satt under administrasjon av universitetsstyret? (Uniforum, 14.06.19). Følgende av dette har blant annet vært at vitenskapelige stillinger, i stort antall, har blitt mistet eller må holdes vakant.

Emneord: Odontologi Av Pål Brodin, Edvard B Messelt, Morten Rykke og Bjørn Øgaard, tidligere dekaner og prodekaner ved Det odontologiske fakultet
Publisert 24. okt. 2021 13:19 - Sist endra 8. nov. 2021 11:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere