Usaklig svar på Svein Sjøbergs kritikk

I stedet for å nedvurdere Sjøbergs innsats, burde ILS være stolt over å ha en kritisk venn og akademisk utfordrer i sin midte, skriver professor Birgit Brock-Utne.

FORSVARER SVEIN SJØBERG: I dette leserinnlegget  forsvarer Birgit Brock-Utne Svein Sjøbergs kritikk av PISA-undersøkelsene og hvordan de brukes.

Foto: Ola Sæther

Jeg har fulgt med i Svein Sjøbergs meget solide og saklige kritikk av PISA- undersøkelsene og hvordan de blir brukt i en årrekke. Da jeg i 2005 tok initiativet til boka: Å greie seg i utdanningssystemet i nord og i sør. En innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling, var det klart at den tredjedelen som skulle omtale den komparative pedagogikken, måtte ha med en stor del om TIMSS og PISA. Hele fem forskere fra ILS, som er sentrale i de norske undersøkelsene, skriver om disse i tre kapitler. Boka kom ut på Fagbokforlaget i 2006 redigert av undertegnede og Liv Bøyesen fra Høgskolen i Oslo og Akershus.

Jeg gjorde de fem forskerne oppmerksomme på at siden dette skulle være en akademisk lærebok for studenter, ville jeg også ha med en kritisk røst når det gjaldt disse undersøkelsene. Nå ble det et spørsmål om hvem jeg da hadde tenkt å bruke. Jeg nevnte professor Svein Sjøberg som den mest sentrale kritikeren. Ham kunne de ikke godta. Da ville de trekke sine egne bidrag. Jeg spurte om det var noen kritisk røst de kunne godta i det hele tatt. De nevnte min kollega, professor Svein Østerud. Det ble til at han skrev ett kapittel, men det bygget i så stor grad på Svein Sjøbergs arbeid at jeg syntes det ble latterlig ikke også å inkludere Svein Sjøberg. Begge disse kapitlene er meget saklige og tjener UV-fakultetet til ære. Skal man først ha oppdragsforskning ved et universitet, og det er det mye som tyder på at man ikke bør ha, så må man ønske et kritisk lys på slik virksomhet velkommen. I stedet for å nedvurdere Sjøbergs innsats, burde ILS være stolt over å ha en kritisk venn og akademisk utfordrer i sin midte.

Instituttleder Rita Hvistendahl har i Uniforum nr. 7 s.3 valgt å legge vekt på at professor Sjøberg ifølge de norske aldersdiskriminerende reglene nå er gått av for aldersgrensen. Det blir understreket at han har en senioravtale med instituttet, «framleis har undervisningsoppdrag og er velkomen til å bruke pensjonistkontoret.» Dette er et helt usaklig svar på hans kritikk og understreker hans poeng om tilsidesettelse. Hans kritikk av PISA/TIMSS og forsøkene på å tilsidesette ham startet lenge før han ble pensjonert. I de landene jeg selv har jobbet mest som professor etter at jeg ble tvangspensjonert fra UiO (USA og New Zealand) spurte man meg om Norge ikke var klar over at aldersdiskriminering er like ille som rase-diskriminering og kjønnsdiskriminering. I de landene har man ingen øvre aldersgrense. Det er ille nok å være tvunget til å gi opp sin stilling om ikke også ens uønskede emeritusposisjon skal bli brukt mot en i en debatt.

 

                                                                                     

Emneord: Forskningspolitikk, Arbeidsforhold, Universitetspolitikk Av prof.dr. Birgit Brock-Utne ved Institutt for pedagogikk
Publisert 3. sep. 2014 14:30 - Sist endret 3. sep. 2014 14:42

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/En-veldig-krevende-generasjon-7451645.html

Espen Ytreberg - 11. sep. 2014 00:01

Helt enig i at dette er ingen måte å svare på kritikk på. Og det er veldig trist at eldre mennesker som har studert og tenkt mye, er nedvurdert akkurat på grunn av alder.

Stå på, Svein Sjøberg!

Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere