UiOs strategier for Horizon 2020

UiO må ha bedre strategier for å beholde dem som får ERC-midler, skriver nettverket av SFF-ledere ved UiO

Startskuddet har gått for EUs nye forskningsprogram Horizon 2020, og UiO ønsker igjen at mange søker disse europeiske forskningsmidlene.

Hvordan skal UiO oftere få napp – og ikke minst beholde de friske forskningsmidlene, forskerne, prestisjen – og departementets tilleggsbevilgninger som følger EU-midler?

Nettverket av SFF-ledere ved UiO skal utløse mer av verdien av SFF-ene for UiO ved å forbedre ledelsens målsettinger, rammevilkår og rutiner for mer og bedre forskning av høy internasjonal kvalitet. Her er ett råd fra medlemmer av nettverket:

UiO må ha bedre strategier for å beholde dem som får ERC-midler. Mange institusjoner i mange land oppdager for sent at midlene følger forskeren. Migrasjonsstrømmene er godt kartlagt, og de går ikke til UiO. Vi er kjent med at en yngre ERC-vinner nå forlater UiO til fordel for et utenlandsk universitet som vet å verdsette kvalitet, og som vil gi personen fast ansettelse. Dermed mister UiO en svært dyktig forsker, ERC-midlene – og ennå flere midler fra departementet. UiO bør vurdere tilsvarende ordninger: i det minste tilby ‘tenure track’, og helst fast stilling – og attraktive vilkår for øvrig – for dem som får ERC-midler.

 

Ole Andreas Andreassen

Andreas Føllesdal

Olav Gjelsvik

Trygve Helgaker

Elizabeth Lanza

Kalle Moene

Ludvig M. Sollid

Nils Chr. Stenseth

Trond H. Torsvik

Geir Ulfstein

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av nettverket av SFF-ledere ved UiO
Publisert 17. juni 2014 09:51 - Sist endret 17. juni 2014 09:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere