Stige til stjernene

Strategi 2020 har relevante målsettinger, men de er for generelle og uprioriterte, skriver lederne for UiOs senter for fremragende forskning (SFF).

UiOs internasjonalt sammensatte strategiske råd (SAB) har vurdert den strategiske planen Strategi 2020 i rapporten Build a Ladder to the Stars. Ledere ved UiOs sentre for fremragende forskning (SFF) ønsker å komme i dialog med UiO om rapporten.

 

Hovedpunktet: SAB-rapporten bekrefter det mange av oss har hevdet: Strategi 2020 har relevante målsettinger, men de er for generelle og uprioriterte. SFF-ene har mange erfaringer og konkrete forslag.

Svært mange av SABs forslag er i praksis å styrke den slags arbeid som SFF-ene driver med – internasjonal toppforskning med betydelig interdisiplinær karakter. SFF-ene er derfor en av flere modeller og mekanismer UiO bør trekke mer på.

- Midler. UiO må og kan forbedre muligheter for å søke, få tilslag og faktisk gjennomføre individ- og nysgjerrighetsdrevet forskning finansiert av det europeiske forskningsrådet ERC og liknende prosjekter med internasjonal kvalitetssikring.

- Global synlighet. Når ledelsen starter administrative reformer for å fremme forskning og undervisning på høyeste internasjonale nivå, spør også SFF-ene om hvilke endringer som trengs, bl.a.

 • Budsjett- og regnskapsstyring
 • Tilsettingsrutiner

 

- Sats ressurser på internasjonal kvalitet. Utnytt mulighetene som allerede finnes: SFF-ene, og ERC-midler i særdeleshet, bringer friske midler til UiO for kvalitetsforskning utvalgt med internasjonal fagfellevurdering. Særlig er ERC-midler attraktive siden de utløser tilsvarende ubundne midler fra departementet til UiO. Hva skal til for at flere gode forskere ved UiO skal søke SFF, ERC-midler og liknende – og få tilslag – og velge å bli ved UiO?

 • Profesjonaliser støtteapparatet for internasjonale grants.
 • Optimaliser incentivstrukturen.Nå blir ikke overhead og andre friske midler fordelt godt nok for å lokke mulige søkere, og til de forskningsmiljøene som får tilslag.

 

- Tverr- og flerfaglig forskning. Hvordan kan UiO forbedre samarbeid på tvers av disipliner og fakulteter innen undervisning og forskning? For mange av SFF-ene gjelder temaer ‘på tvers’ av disipliner og fakulteter – spør gjerne! For eksempel: gjør det administrativt lettere å tilby PhDkurs som kan gi uttelling ved flere fakulteter.

 

- Støtt kvalitet. UiO gjør ikke nok for å belønne fremragende forskning og undervisning eller for å tiltrekke seg verdens beste hoder.

 • Gjør tilsettingsprosessene enklere og hurtigere.
 • Reduser kontroller og forenkle rutiner som hemmer forskning
 • Gi dyktige forskere bedre incentiver. La noen friske midler komme dem til gode, slik at vi kan anbefale UiO til verdens beste hoder.
 • ERC-, SFF- og liknende kvalitetsvurderinger kan brukes bedre: gi de miljøene og forskerne som nådde nesten helt opp eller høyt, rikelig med ressurser.

 

- Styringstruktur. Hvordan er beslutninger og ressurser plassert i systemet?

 • Hvor skal nye initiativ plasseres? SAB anbefaler at noen nye initiativ bør plasseres rett under rektoratet. SFF-ene har litt ulike erfaringer med å bli plassert under institutter.
 • Hvordan kan UiO kvalitetssikre forslag til nye interdisiplinære initiativ? Bruk i alle fall de modellene som finnes: gi midler til søkere som nesten nådde til topps i ERC-, SFF- og liknende vurderinger. UiOs egne satsinger må ikke komme i veien for dette.

 

- Rekruttering må fokusere mer på å tiltrekke talent globalt.

 • UiO må forbedre rekrutteringsstrategiene.
 • Se hvordan Norges og UiOs arbeidsbetingelser kan bli komparative fortrinn.
 • Gi tidlig tilbud om fast stilling for veldig gode, f.eks. som identifisert gjennom ERC-søknader.

 

 

 

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk, Arbeidsforhold, SFF Av Ole Andreas Andreassen; Andreas Føllesdal; Olav Gjelsvik; Trygve Helgaker; Elizabeth Lanza; Ludvig M. Sollid; Nils Christian Stenseth og Trond H. Torsvik
Publisert 9. sep. 2014 09:54 - Sist endret 9. sep. 2014 10:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere