Studieprogresjon og studiekvalitet

I vårt jubileumsår 2011 var studiekvalitet UiO sin hovedprioritet. Flere ressurser enn før legges inn for å sikre studentene en god studiestart, god veiledning og god oppfølging.

 Studentene som kommer til Universitetet i Oslo, forventer mye av oss. Det er bra. De forventer gode forelesere og de forventer kvalitet i alle ledd. Men vi har også noen forventninger til studentene. De siste dagene har en slik forventning preget mediebildet – det er forventningen om at heltidsstudenter skal ha god studieprogresjon. Det foreligger et forslag om å stramme inn på reglene for studieprogresjon for heltidsstudenter. Forslaget er ikke vedtatt ennå og det skal nå ut på høring til alle enheter, inkludert studentene. Med andre ord er ingen endringer vedtatt, og vi skal bruke god tid på å diskutere alle innspill vi får. Med dagens regler kan en student bruke ti år på en utdanning som normert skulle vært gjennomført på 5 år. Det forslaget som vi nå sender til høring, innebærer at studenten må fullføre et femårs studium innen 7,5 år.

Alle studenter som studerer på deltid, tar enkeltemner, årsenheter eller etter- og videreutdanning, og alle som har spesielle behov for tilrettelagt undervisning vil ikke bli berørt av de foreslåtte tiltakene. Fra studentenes side har det også blitt hevdet at forslaget innebærer at studenter blir ”kastet ut” fra studiet. Dette medfører ikke riktighet. Etter de foreslåtte reglene vil det fortsatt være mulig å stryke både en og to ganger, før en mister studieplassen og eventuelt må søke om nytt opptak. En forutsetning for å vedta endringer i progresjonsreglene, er at vi samtidig har klar og gjennomsiktig informasjon om hva som forventes av de ulike studentene. Vi er helt enige med studentene i at en innstramming i progresjonsreglene setter store krav til UiO som institusjon om å følge opp studentene bedre, slik at de får et godt grunnlag for å gjennomføre studiene på normert tid. Bedre oppfølging av studentene er noe vi har stor oppmerksomhet og satsing på.

 

Av Ole Petter Ottersen rektor, Inga Bostad prorektor og Ragnhild Hennum viserektor
Publisert 23. feb. 2012 11:44 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere