Slå ring om Hovedtariffavtalen!

I tariffoppgjøret forhandler LO og de andre arbeidstakernes organisasjoner med staten. Men med sin politikk plasserer Akademikerne seg som en motpart.

Hovedmålet deres er at markedsverdien skal avgjøre lønnsnivået ditt. Deres krav er: ALL lønnsutvikling skal forhandles lokalt, lønnstabell fjernes, lønnstrinn fjernes og lønnstakene i stillingskodene fjernes. Får de gjennomslag, raseres Hovedtariffavtalen!

Fellesløsninger og kollektive avtaler
Arbeidstakerne er sterkest når de står sammen. Et godt lønnssystem krever en helhetlig politikk. Staten må ta ansvar for en god fordeling og en god samfunnsutvikling. Og det vil NTL også gjøre. Vår lønnspolitikk skal favne alle ansatte i staten, ikke bare utvalgte grupper med særlige interesser. NTL vil ikke ha et samfunn hvor alle jobber for seg og sitt og kun den sterkeste vinner.

Lik lønn for likt arbeid
NTL mener at det er jobben du gjør, nivået på oppgavene og ansvaret i stillingen som skal avgjøre lønna di. Den eneste måten å sikre et forutsigbart og rettferdig lønnssystem på, er at alle som jobber innenfor staten har samme rammer for lønnsfastsetting. Hovedtariffavtalen er en slik ramme. Den sier noe om hvilket lønnsspenn for eksempel en førstekonsulent skal plasseres inn i, uavhengig av om du jobber på Kunsthøgskolen eller i Finansdepartementet. Uavhengig av om du jobber med personal- eller forskningsadministrasjon. Og ikke minst; uavhengig av hvilken forening du er organisert i.

NTL vil ha felles rammer for alle i staten, et gjennomsiktig og tydelig lønnssystem hvor de ansatte vet hva de kan forvente og kreve. Når vi krever like stor lønnsutvikling som resten av arbeidslivet, betyr det at ALLE statsansatte skal ha sin andel. Det er ikke nok med en gjennomsnittsberegning hvor de mest ettertraktede får alt og flertallet får null.

Akademikerne vil bare ha lokale lønnsforhandlinger, uten noen sentrale rammer og føringer. Med dagens system er det omtrent 10 % av UiO ansatte som får lokale tillegg. Men alle andre er sikret et MINIMUM gjennom de sentrale tilleggene. Med Akademikernes politikk er det ikke urealistisk at under 5 % av UiOs ansatte får lønnsutvikling, og gjerne de samme 5 % hvert år.

Det er et hav mellom NTLs og Akademikernes virkelighetsforståelse og mål. En avtale mellom Staten og Akademikerne ville vært en katastrofe. Derfor er det bra at partene i statens tariffoppgjør igjen er samlet rundt riksmeklerens bord. Kampen handler ikke bare om hvor stor lønnsramma blir. Hovedmålet er å sikre en god felles Hovedtariffavtale for fremtiden.

NTL UiO

Emneord: Arbeidsforhold, Personalbehandling/politikk Av leder Ellen Dalen på vegne av NTL UiO
Publisert 1. juni 2012 23:53 - Sist endret 2. sep. 2014 14:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere