UiO møter klimautfordringene

I Strategi 2020 skriver vi at vi skal ta et tydeligere ansvar for å møte de utfordringene verdenssamfunnet står overfor. Når det gjelder klima- og energiutfordringene, har vi allerede mye forskning som har forbindelseslinjer til disse.

Cirka 500 forskere ved UiO arbeider med miljørelaterte problemstillinger, og UiO har mange emner og programmer som gir studentene miljørelevant kunnskap. Ved UiO har vi etablert to institusjonelle satsinger på klima og energi – Universitetets Energi-initiativ (UiOEI) og Grønt UiO. De skal styrke hverandre, og de skal synliggjøre og binde sammen den forskningen og undervisningen som allerede foregår.  

UiOEl

Universitetets Energi-initiativ er en satsing som er i startgropen. En arbeidsgruppe under ledelse av tidligere rektor, professor Arild Underdal er nedsatt for å utarbeide planer for satsingen.  Arbeidsgruppen skriver: Hovedmålet er å utvikle og formidle kunnskap som kan brukes til å omstille både produksjon, distribusjon og forbruk av energi, slik at disse bedre imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner.. (....) UiO har – med sterke forskningsmiljøer i både naturvitenskap/teknologi og i humaniora, samfunns- og rettsvitenskap – meget gode forutsetninger for å bidra med viktig kunnskap over hele dette spektret.Vi arbeider nå med å utvikle forslag til rammer og ambisjoner for dette prosjektet, slik at Universitetsstyret kan behandle saken i løpet av første halvdel av 2012.

Grønt UiO

Skal vårt energi-initiativ ha troverdighet og legitimitet, må vi holde orden i eget hus – vi må selv være ”grønne”. For å nå dette målet har UiO etablert prosjektet Grønt UiO. Prosjektet har vært i gang siden 2009 og har allerede gitt resultater: Vi kjøper grønnere. Vi bruker fornybare energikilder. Vi kjøper elektrisk kraft med fornybarhetsgaranti og har erstattet nesten all olje med fjernvarme.Vi drifter byggene profesjonelt og stiller miljøkrav når vi bygger.

Hver enkelt av oss kan bidra. Grepene kan være enkle, slik som å slukke lys og skjermer når de ikke er i bruk. Du kan selv starte en diskusjon på egen enhet om hvordan dere kan bli grønnere i den daglige drift.

Til slutt: Planlegger du å fly i 2012? Mange reiser er nødvendige, ikke minst i et år med internasjonalisering på dagsordenen. Vi vil likevel oppfordre deg til å vurdere om en eller flere av reisene dine kan erstattes av videokonferanser. UiO har nå 15 rom til bruk for videokonferanser. Bruk dem!

 

Av Av Ole Petter Ottersen rektor og Inga Bostad prorektor og Ragnhild Hennum viserektor
Publisert 21. mars 2012 11:11 - Sist endret 2. sep. 2014 14:05

Takk for at dere skriver om disse viktige prosjektene!

 

For de som vil vite mer:

Grønt UiO sine nettsider: https://www.uio.no/om/strategi/miljo/

Grønt UiO beta (blogg): http://grontuio.wordpress.com/

Grønt UiO finnes også på Twitter (@GrontUiO) og Facebook. Finn linker til det fra bloggen.

 

Mer informasjon om videokonferanse-systemer og -rom: http://www.uio.no/tjenester/it/multimedia/video/videokonferanse.html

Mvh,

Børge A. Roum

Kommunikasjonsarbeider Grønt UiO

borgerou@amdin.uio.no / @forteller

borgerou@uio.no - 21. mars 2012 15:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere