Grunnfila er lagt i UiOs nye datalagringssystem

UiOs ansatte vil få bedre datatjenester og en e-postkvote som er nesten uendelig, men viktigst av alt; norsk forskning har fått et lagringsanlegg som gir nye muligheter.

LA NED GRUNNFILA: Statsråd Kristin Halvorsen fikk æren av å legge inn den første fila i det nye datalagringsanlegget Astrastore.

Foto: Ola Sæther

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen la tirsdag 16. april inn den første fila i det nye datalagringsanlegget Astrastore.

– Navnet er inspirert av Universitetet i Oslos motto: Et nos petimus astra – også vi søker stjernene, fortalte UiOs rektor Ole Petter Ottersen i sin velkomsttale under åpningen som fant sted i Ole-Johan Dahls hus i Forskningsparken.

Astrastore skal i tillegg til å dekke alle UiOs behov for lagring av alt fra forskningsresultater til e-post og hjemmeområde for ansatte og studenter, være en nasjonal ressurs for lagring av forskningsdata.

– Dersom alle mennesker på denne kloden sender inn et bilde av seg selv på en megabite, så vil det omtrent bli fullt, sa Ottersen i et forsøk på å beskrive hvor stor lagringskapasitet maskinen egentlig har.

Hvor mye er egentlig 7 petabyte?

7 petabyte er 7 516 192 768 megabyte  altså sju milliarder, fem hundre og seksten millioner, ett hundre og nittito tusen, sju hundre og sekstiåtte megabyte.

Plass til å lagre 7 516 192 768 pocketbøker. En stabel som – faktisk – vil nå halvveis til månen.

Den samlede datamengden fra romteleskopet Hubble utgjør ca. 1,6 prosent av 7 petabyte.

Et tårn av DVDer som vil bli 1,9 km høyt – 2,3 ganger så høyt som verdens høyeste bygning, Burj Khalifa.

 

Større sikkerhet

Det handler ikke bare om lagringskapasitet, men også om brukervennlighet, åpenhet og om sikkerhet, sikkerhet som gjør at man vil kunne dra nytte av data som man tidligere ikke har kunnet bruke. Spesielt gjelder dette personsensitive helsedata.

Ole Petter Ottersen avsluttet sin tale med å skryte av tittelen til regjeringens nye forskningsmelding, De lange linjer.

– Er det noe dette anlegget representerer, så er det nettopp de lange linjer, sa rektor før kunnskapsminister Kristin Halvorsen fikk æren av å legge inn den første filen i Astrastore, som var forskningsmeldingen, De lange linjer.

Statsråden understreket i sin tale betydningen av å utvikle infrastruktur for forskning og å samle seg om store nasjonale løsninger, noe Astrastore er et eksempel på.

En god start

Dekan Morten Dæhlen representerte UiOs største bruker av datakapasitet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, under åpningen.

Astrastore er en god start, mente Dæhlen, men levnet ingen tvil om at de sju petabytene snart vil være fylt opp.

Han illustrerte poenget ved å sitere klimaforskere som mener at vi de neste ti årene sannsynligvis må lagre 500 petabyte med data innenfor klimaforskning for at politikere senere skal kunne verifisere sine tiltak.

– Astrastore er starten på en stor dugnad, delvis nasjonal og delvis internasjonal, for å lagre store mengder med vitenskapelige data på en hensiktsmessig og god måte for framtida, slo Dæhlen fast.

Nasjonal ressurs

USIT, UiOs dataavdeling signerte 18. desember i fjor kontrakten på det nye lagringssystemet med Hitachi Data Systems (HDS). Prisen er 25 millioner, og det er et spleiselag mellom Universitetet i Oslo og Forskningsrådet. Forskningsrådets bidrag gjør det nye systemet til en del av den nasjonale infrastrukturen for lagring av vitenskapelige data, NorStore, en tjeneste som leveres av UNINETT Sigma. En rekke store, nasjonale forskningsprosjekter og prosjekter fra flere universiteter og forskningsinstitutter vil gjennom NorStore lagre data på det nye systemet. Astrastore skal blant andre betjene CERN, verdens største og ledende forskningssenter innen partikkelfysikk.

– Denne investeringen er strategisk viktig for UiO som forskningsuniversitet og for Norge som forskningsnasjon, skrev Universitetet i Oslo i en pressemelding etter kontraktsigneringen i desember.

Nå er anlegget, som fyller åtte store skap, og veier åtte tonn, trygt plassert i lokalene til USIT i kjelleren til Ole-Johan Dahls hus.

 

 

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 16. apr. 2013 16:49 - Sist endret 17. apr. 2013 10:02

Takk for fin og informativ sak. Språknerden i meg ble også veldig glad over å se bruk av semikolon i ingressen, men det er dessverre feil bruk av tegnet, så vidt jeg vet. Skulle isteden vært kolon eller tankestrek.

Sven Høgdahl - 22. apr. 2013 00:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere