Harald Stenmark kåra til framifrå forskar av Oslo universitetssykehus

Kreftforskaren Harald Stenmark ved Radiumhospitalet og UiO får i dag Oslo universitetssykehus sin pris til ein framifrå forskar ved sjukehuset. Prisen er på 300 000 kroner.

FÅR PRIS: Kreftforskar Harald Stenmark får Oslo universitetssykehus pris til ein framifrå forskar.

Foto: Ola Sæther

Stenmark blir tildelt prisen for å ha gjort svært viktige funn innanfor kreftforskinga og for å ha bygd opp ei svært god forskargruppe. Harald Stenmark er både senterleiar og professor ved Senter for kreftbiomedisin ved Det medisinske fakultetet, UiO, men han er også forskingssjef ved Seksjon for biokjemi, Institutt for kreftforsking ved Oslo universitetssykehus, melder presseavdeliga ved Oslo universitetssykehus.

Førsteamanuensis Guri E. Lind ved Universitetet i Oslo og Institutt for kreftforsking ved OUS får sjukehuset sin pris for yngre forskarar. Prisen er på 150 000 kroner. Ho blir trekt fram for å vera ein ung, uavhengig og lovande forskar innanfor den epigenetiske kreftforskinga. Lind har også oppdaga fleire nye biomarkørar som gjer det mogleg å oppdaga ulike krefttypar tidlegare enn i dag, står det i grunngjevinga.

Også lege Tom Hemming Karlsen får Oslo universitetssykehus pris for yngre forskarar. Prisen er på 150 000 kroner. Grunnen til at han får prisen er den framifrå forskinga han har gjort innanfor forsking på fordøyelsesystemet. Karlsen arbeider ved  Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, OUS.

Oslo universitetssykehus har også vore spandabel og delt ut 50 000 kroner kvar til forskargruppene bak seks framifrå vitskaplege artiklar.

Prisane blir delte ut no kl. 09.00.

 

Emneord: Priser, Medisin
Publisert 25. apr. 2013 16:41 - Sist endret 25. apr. 2013 16:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere