Desember

Publisert 20. des. 2013 14:43

Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet skal i eit felles møte på nyåret ta opp kravet frå medisindekanane og UiO-leiinga om å innføra obligatorisk testing av alle legar med utdanning utanfor EU/EØS. Det stadfestar statssekretær Bjørn Haugstad overfor Uniforum.

Publisert 19. des. 2013 17:30

For første gong i UiOs historie blei 24 tilsette tildelt Noregs Vels medalje for lang og tru teneste samtidig. Det skjedde på Det odontologiske fakultetet onsdag 18. desember

Publisert 19. des. 2013 12:43

Manglande testing av legar med utdanning utanfor EU/EØS kan gå utover pasienttryggleiken. Det går fram av eit brev dei fire medisindekanane i Noreg har sendt til Helse- og omsorgsdepartementet. Dei krev at alle må bestå den medisinske fagprøven for å få autorisasjon.

Publisert 19. des. 2013 00:09

Skildringa av  funnet av eit mogleg mikrokontinent mellom Madagaskar og India var ein av dei ti mest lesne artiklane i Nature i år. Artikkelen er skriven av mellom andre UiO-professorane Trond H.Torsvik og Bjørn Jamtveit.

Publisert 17. des. 2013 15:55

Demokratiprogrammet i Indonesia og utviklinga av helseinformasjonssystem i utviklingsland (HISP) får karakteren framifrå i NORADs siste årsrapport. Desse UiO-prosjekta har fremja demokratiutvikling og gjort helsetenester meir tilgjengelege.

Publisert 16. des. 2013 11:03

Næringslivet ligger an til å få økt innflytelse på forskningspolitikken de kommende årene. – Det er et gap mellom næringslivets faktiske behov og de siste års forskningspolitiske prioriteringer, konstaterer Høyres Kristin Vinje . Ellen Dalen i NTL-UiO frykter for framtiden.

Publisert 16. des. 2013 09:48

MOOC-utvalget anbefaler bruk av gratisprinsipp, bedre støtte til faglige ansatte som prøver ut digitale verktøy og at man bør vurdere opptak til MOOC også for studenter som ikke oppfyller vanlige krav.

Publisert 15. des. 2013 12:18

For 70 år sidan blei Elling Kvamme og 1200 andre studentar arresterte av den tyske okkupasjonsmakta. To månader etterpå kom han til konsentrasjonsleiren Buchenwald. – Eg lærte mykje om mennesket sin vondskap, men også om heltemot, seier 95-åringen.

Publisert 13. des. 2013 11:10

Medisinprofessor Ragnhild Lothe ved Oslo universitetssykehus og UiO er tildelt 16 millionar kroner frå Stiftelsen K.G. Jebsen. Betre diagnostisering og behandling av tarmkreft kan bli resultatet.

Publisert 12. des. 2013 15:45

Helsedirektoratet hadde i går det første møtet med Det medisinske fakultetet om kva som skal skje med fagprøven for utanlandsmedisinarar. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell var også på plass.

Publisert 11. des. 2013 14:52

Den nordiske modellen kan bli tema for ei ny tverrfakultær forskingssatsing på UiO.– Internasjonalt er det stor interesse for dei gode samfunna i Norden, seier HF-dekan Trine Syvertsen og SV-dekan Fanny Duckert.

Publisert 11. des. 2013 14:10

Olav Thon brukar alle aksjane i Olav Thon Gruppen AS til å etablera Olav Thon Stiftelse på 25,4 milliardar kroner. Stiftinga skal mellom anna støtta forsking. – Dette er flott, synest UiO-rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 11. des. 2013 13:09

– Det at vi eksisterer, har gjort det mer legitimt å ta opp og diskutere ting det ikke har vært snakket så mye om før, sier redaktør Tove Lie i HiOAs nye nettavis Khrono. Høgskolens konsulentbruk er blant sakene som har vakt mye debatt.

Publisert 11. des. 2013 12:41

Det ble aldri noen diskusjon om behovet for et forskerombud i Universitetsstyret i høst. Men professor Kristian Gundersen forsikrer at han fremdeles jobber med saken.

Publisert 10. des. 2013 15:52

Det skal være forståelig, visuelt, spennende og ikke minst underholdende, og viktigst av alt; det skal ikke ta mer enn fire minutter.

Publisert 10. des. 2013 15:28

– I framtiden skal det bli klarere for ph.d.-kandidatene hvilke karriereveier som statistisk sett er realistiske, lovte rektor Ole Petter Ottersen på Forskerforbundets  ‘høstsymposium’. I dag er det en mismatch mellom forventninger og muligheter, konstaterte han.

Publisert 10. des. 2013 13:22

Ideen om et norsk universitetssenter i Frankrike oppstod på 70-tallet. I dag tilbyr Universitetet i Oslo kurs for franskstudenter, årskurs for lærere og lærerstudenter og intensivkurs i fransk på «Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid» i Caen.

Publisert 6. des. 2013 15:53

– Nelson Mandela var eit fantastisk menneske og ein stor statsmann. Sør-Afrika vil likevel klara seg fint utan han som eit levande ikon. Det trur SV-dekan Fanny Duckert som har hus i landet og familie med røter i Sør-Afrika.

Publisert 5. des. 2013 10:25

Konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg overtar som ny styreleder ved NTNU. Det skjer ved årsskiftet, samtidig som dagens styreleder Per-Kristian Foss tiltrer som riksrevisor.

Publisert 5. des. 2013 00:42

–Det er skuffande at fri forskingsstøtte ser ut til å liggja på nullvekstnivå, bortsett frå satsinga ”Unge talent”, seier UiO-rektor Ole Petter Ottersen i ein kommentar til Forskingsrådets forslag til forskingssatsingar i 2015.

Publisert 4. des. 2013 15:56

– Det er vanskeleg å finna noko meir relevant forsking enn kreftforsking, sa viserektor Knut Fægri , då han i formiddag tok imot sjekken på 34,4 millionar kroner frå generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeininga.

Publisert 4. des. 2013 00:40

Brasils regjering oppfordrer mange studenter til å studere ved gode universiteter utenlands og får støtte til dette. Flere av Brasils egne universiteter holder også høy klasse internasjonalt. Ett av dem er Pontifical Universidade Catolica i Rio de Janeiro,

Publisert 3. des. 2013 12:44

Norske skoleelever har aldri vært dårligere i matematikk, melder TV2 som refererer fra den ferske PISA-undersøkelsen som legges fram i dag. Norge scorer litt over middels i lesing og under snittet i naturfag.

Publisert 2. des. 2013 16:44

- Universitetsforskarar må bli flinkare til å søkja på program og ikkje satsa alt på fri prosjektstøtte. Oppfordringa kjem frå adm.dir.  Arvid Hallén i Forskingsrådet som no foreslår ein auke på ein milliard kroner i budsjettet for 2015.

Publisert 2. des. 2013 11:43

Den 30. november 1943 blei 1200 mannlege studentar arresterte av den tyske okkupasjonsmakta og mange av dei blei seinare sende til konsentrasjonsleirar i Tyskland. UiO markerte 70-årsminnet om denne hendinga i Universitetets aula sist laurdag.