Tretti år med fransk-norsk samarbeid i Caen

Ideen om et norsk universitetssenter i Frankrike oppstod på 70-tallet. I dag tilbyr Universitetet i Oslo kurs for franskstudenter, årskurs for lærere og lærerstudenter og intensivkurs i fransk på «Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid» i Caen.

LEVEDYKTIG 30-ÅRSJUBILANT: Det fransk-norske senteret i Caen kan vise til svært gode resultater, understreker franskprofessor Hans Petter Helland og professor emeritus i fransk Rolf Tobiassen ved Universitetet i Oslo.

– Ideen om et eget senter for norske studenter i Frankrike oppstod i fagmiljøet ved de norske universitetene, forteller Rolf Tobiassen, som på dette tidspunktet var amanuensis i fransk og leder av Senter for universitets- og høyskolesamarbeid med Frankrike.

Fransk hadde lenge vært et obligatorisk fag i den videregående skole. I 1974 ble språkets beskjedne, men dog klare posisjon forandret ved at fransk ble et valgfag i den videregående skolen, samtidig som man åpnet for fransk som valgfag i ungdomsskolen.

– I realiteten førte reformen til en tilbakegang for fransken, fordi antallet som lærte fransk i den videregående skole gikk kraftig tilbake, konstaterer Tobiassen.

Sammen med kolleger dannet han UFF, Utvalget til franskens fremme.

Blant de mest ivrige deltakerne ved UiO var i tillegg til Tobiassen, Jean-Louis Tarrou og Jørgen Aarhoug. Utvalget fikk også en viktig støttespiller i den franske ambassadens kulturattaché Eric Eydoux, som hadde permisjon fra stillingen sin som førsteamanuensis i skandinaviske språk ved Universitetet i Caen.

PIONERENE: Rolf Tobiassen og Eric Eydoux omtales som OFNECs fedre. Brigitte Duval hadde i mange år det administrative ansvaret ved senteret, og ble en slags reservemor for de norske studentene.

Historisk tilknytning

Høsten 1980 reiste en delegasjon til Frankrike for å besøke universiteter det kunne være aktuelt å samarbeide med. I tillegg til Rolf Tobiassen bestod delegasjonen av en representant fra det daværende NTH i Trondheim og en representant fra Universitetet i Bergen.

At valget til slutt falt på Caen, skyldtes ifølge Tobiassen flere forhold. Universitetet hadde helt siden 1956 hatt et aktivt skandinavisk institutt. I Caen ville senteret dessuten kunne fortsette å dra nytte av Eric Eydoux’s engasjement. Regionens historiske tilknytning til Norge hadde også betydning.

– I Normandie ser de på seg selv som etterkommere etter vikingene, alle sammen, spøker Tobiassen.

Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid/ l'Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération (OFNEC) så dagens lys i 1983.

Erik Eydoux ble senterets første direktør i Caen, mens Rolf Tobiassen fikk ansvaret for å administrere og koordinere samarbeidet mellom de norske universitetene, posisjoner begge beholdt helt fram til 2004.

– Mellom fire og fem tusen norske studenter reiste til Caen i denne perioden, forteller Tobiassen.

Fra felles til separate kurs

Blant Tobiassens og Eydoux’s arvtakere i arbeidet med OFNEC er franskprofessor Hans Petter Helland, som ledet hjemmestyret i perioden fra 2008 til 2011. Helland har også tilbrakt en periode som studieleder i Caen, og representerer i dag UiO i universitetenes samarbeidskomité for senteret.

Helland forteller at tilbudet ved OFNEC de første årene var likt for alle de norske studentene.

Etter Bologna-prosessen i 2003 ble studiene ved universitetene mer forskjellige og vanskeligere å samordne. At man i Trondheim fikk programmer med studieenheter som gir femten poeng, mens det vanlige i Oslo ble kurs som gir ti studiepoeng, er et eksempel.

De strukturelle og faglige forskjellene som oppstod, er årsaken til at senteret gikk over til en løsning med separate kurs for de ulike universitetene.

I dag disponerer Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen høstsemesteret, mens universitetene i Agder, Tromsø og Trondheim deler vårsemesteret.

Årskurs for lærere og lærerstudenter

I tillegg til de spesialtilpassede universitetskursene for franskstudenter, har Universitetet i Oslo det faglige ansvaret for senterets årskurs for lærere og lærerstudenter, et tilbud som ifølge Helland er blitt stadig mer populært.

– Vi er i ferd med å etablere et samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus som ønsker å tilby fjerdeklassestudentene et år i Frankrike. På sikt håper vi å få til et aktiv samarbeid med flere norske høyskoler, forteller han.

De norske universitetene tilbyr også et femukers intensivkurs i fransk som redskapsfag, hvor målgruppen er norske studenter som ønsker å studere i Frankrike, uansett fag.

Hans Petter Helland beskriver intensivkurset som et springbrett fra den norske til den franske universitetsverdenen. Det som skiller kurset fra lignende kurs ved andre franske universiteter, er ifølge Helland, at de franske lærerne har inngående kjennskap til de norske studentenes språklige utfordringer.

Gode resultater

– Å gjøre OFFNECs tilbud kjent blant norske studenter og lærere, er kanskje vår største utfordring, svarer Helland på spørsmål om hva han anser som senterets viktigste utfordring de neste årene.

Han viser til at de norske universitetene utdanner færre fransklærere enn skoleverket etterspør.

– OFNEC fyller et stort hull i dette markedet og kan vise til svært gode resultater. Bortsett fra et par tilfeller hvor studenter er blitt syke, er frafall nærmest ikke-eksisterende. Vi har også en forbausende liten strykprosent, konstaterer Helland.

Senteret har i tillegg til å tilby undervisning til norske studenter, som målsetting å fremme kulturell og vitenskapelig kontakt mellom Norge og Frankrike.

Et av arrangementene under jubileumsfeiringen i november var en konferanse for å utrede muligheten for framtidig vitenskapelig samarbeid mellom de to landene.

– Konferansen viste at viljen til og engasjementet for økt vitenskapelig samarbeid er til stede, sier Helland.

 

Om OFNEC i Uniforum: Det er godt å være norsk i Caen

 

Av Grethe Tidemann
Publisert 10. des. 2013 13:22 - Sist endret 10. des. 2013 15:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere