Mars

Publisert 22. mars 2013 11:39

– Mer og mer opplever jeg at fagforeningene ses som sand i maskineriet. Vi er et hinder for den utviklingen ledelsen mener er et gode for UiO, sa hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Kristian Mollestad på debattmøtet «Kamp for universitetet».  

Publisert 21. mars 2013 13:41

Støvet har lagt seg, støyen har stilnet og den siste fasadepresenningen er fjernet. 21. mars inviterte Juridisk bibliotek til utpakkingsfest.

Publisert 20. mars 2013 15:55

Prorektorkandidaten liker mørkemørk sjokolade, rektorkandidaten er kåret til «årets cougar-offer 09/10» og viserektorkandidaten har vært forlover, ifølge lagets egenpresentasjon. Debattleder Aslak Bonde ville i går vite om Team Torkil er seriøse.

Publisert 20. mars 2013 13:42

Pierre Deligne ved Institute for Advanced Study i Princeton får Abelprisen for sine bidrag til algebraisk geometri.

Publisert 19. mars 2013 20:17

– Prosessen som har pågått her, ville jeg aldri stått inne for, sa Torkil Vederhus da han møtte Ole Petter Ottersen til rektorkandidatduell på UiO i dag. Ottersen forsvarte derimot ledelsens omstridte innsats for å omorganisere sentraladministrasjonen.

Publisert 18. mars 2013 10:20

På 1970-tallet sto studenter på stands langs hele korridoren i Frederikkebygningens 1. etasje.

Publisert 13. mars 2013 14:58

Ole Petter Ottersen og Ragnhild Hennum kjenner seg overhodet ikke igjen i påstander om UiO-forskere som er redde for å si sin mening eller at universitetet stenger døren for kritiske journalister.

Publisert 13. mars 2013 14:45

Under jakta på bortkomne lydband med oslomålet dukka det opp ein Amerikakoffert med opptak av norskamerikanarar på 1930-talet. – Ei sann skattkiste, seier professor Janne Bondi Johannessen og språkingeniør Kristin Hagen .

Publisert 13. mars 2013 13:05

Rektorkandidatane Ole Petter Ottersen og Torkil Vederhus har fylt opp argumentarsenalet, og er godt budde på å fyra av verbale pistolskot før rektorvalet 4.-18. april.

Publisert 13. mars 2013 12:45

Stefedrar er overrepresenterte i barnedrapssaker. Det er eitt av funna UiO-forskar Vibeke Ottesen truleg kan gjera i kartlegginga av omfang og kjenneteikn ved barnedrap i Noreg frå 1990 til og med 2009.

Publisert 13. mars 2013 12:42

Et solid flertall av velgerne som har bestemt seg, ønsker fire nye år med Ole Petter Ottersen som rektor, ifølge Uniforums spørreundersøkelse. Selv ikke blant studentene er det flertall for Torkil Vederhus.

Publisert 13. mars 2013 12:25

Lurer du på hva som skjer med en plante når det regner hele sommeren, eller hvordan varmere klima påvirker en plante? Hos Aud B. Eriksen i Fytotronen kan du bestille både dårlige somre og varmere klima.

Publisert 13. mars 2013 12:00

UiO er redd de statlige føringene på likelønn på sikt vil slå negativt ut for mannlige ansatte. – Menn er ikke en lidende gruppe på UiO, argumenterer derimot NTL-leder Ellen Dalen .

Publisert 12. mars 2013 18:37

Universitetsstyret vedtok i dag flere av de sterkt kritiserte forslagene til omorganisering av sentraladministrasjonen. Men beslutningen var langt fra enstemmig.

Publisert 12. mars 2013 16:05

Norsk senter for menneskerettar skal seinast frå og med 30. juni 2014 ikkje lenger vera nasjonal institusjon. Det vedtok Universitetsstyret i dag. Avgjerda er i samsvar med ynsket til direktør Nils A. Butenschøn (biletet) .

Publisert 9. mars 2013 17:29

Forskningsmeldingen inneholder mye positivt og bærer bud om et nødvendig løft for norsk forskning. - Dette har vi ønsket oss i hele sektoren, sier UiO-rektor Ole Petter Ottersen .

Publisert 9. mars 2013 10:34

Den nye forskingsmeldinga er her. Regjeringen lover tiltak mot midlertidighet, 300 innstegstillinger, offentlige doktorgrader og mer penger til de som tar ansvar for undervisning.

Publisert 8. mars 2013 13:55

– Me brukar mykje pengar på forsking, men me brukar ikkje nok. Det sa statsminister Jens Stoltenberg då han saman med kunnskapsminister Kristin Halvorsen presenterte den nye forskingsmeldinga i dag.

Publisert 7. mars 2013 16:18

– Det vil være dramatisk dersom Universitetsstyret fatter et vedtak som går på tvers av alle organisasjonenes standpunkt i denne saken, skriver fagforeningene på UiO i en felles uenighetsprotokoll til styret.

Publisert 7. mars 2013 14:03

«Forskinga di er for god til å vere sann», sa kollegaer til Diederik Stapel. Det var den heller ikkje. Men kva kan forskarar ved norske universitet lære av superfjuskaren Stapel?  

Publisert 6. mars 2013 13:32

To supermikroskop som skal bringa mellom anna kreftforskinga endå lenger framover er no tatt i bruk ved Institutt for biovitskap ved UiO og Radiumhospitalet.

Publisert 6. mars 2013 11:03

Oppslutningen om regjeringspartiene blant Forskerforbundets medlemmer har sunket kraftig siden valget – med 14,6 prosentpoeng til 52,1 prosent, melder Forskerforum.

Publisert 6. mars 2013 10:22

Biologiprofessor Nils Christian Stenseth ved UiO er mellom de tre forskerne som nå får millionstøtte fra Forskningsrådet etter at forskningsprosjektet ikke fikk midler fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).

Publisert 5. mars 2013 11:41

– Det er greit med krangler, men kritikken må være mer treffsikker, poengterte universitetsstyremedlem Hanne Haavind på fagforeningenes allmøte om omorganiseringen på UiO. Hun hadde liten tro på skremselsbildet som ble tegnet.

Publisert 4. mars 2013 12:18

75 prosent av de utenlandske ph.d.-kandidatene ønsker å bli i Norge etter utdanningen. Halvparten av dem blir værende, viser nye tall som tidsskriftet Forskerforum presenterer i dag.