Fritt fram for å ytre seg på UiO

Ole Petter Ottersen og Ragnhild Hennum kjenner seg overhodet ikke igjen i påstander om UiO-forskere som er redde for å si sin mening eller at universitetet stenger døren for kritiske journalister.

UBEGRUNNET FRYKT: – Hvis du ser nivået av frimodige ytringer fra de ansatte på UiO, er vel ikke ordet kneblet det første du tenker på, synes viserektor Ragnhild Hennum. Rektor Ole Petter Ottersen er enig.

Foto: Ola Sæther

«UiO skal være et selvkritisk universitet som lar seg se i kortene». Slik lyder en av visjonene i laget Ottersen/Fjeld/Hennums valgprogram for rektorvalget 2013.

Uniforum møtte rektor Ole Petter Ottersen og viserektor Ragnhild Hennum til en samtale om terskelen for å ytre seg på UiO og ledelsens forhold til avisene Uniforum og Universitas.

Krever belegg for påstander

Med jevne mellomrom får Uniforum tips fra forskere som beskriver maktkamper eller kniving om ressurser. Kanskje er nettopp deres gren innenfor et fag rammet av nedskjæringer, mens andre får økte bevilgninger. De vil at vi skal skrive om det, men vil ikke selv stå fram i artikkelen.

Fra valgprogrammet til Ottersen/Fjeld/Hennum:

«
UiO skal være et selvkritisk universitet som lar seg se i kortene.
Vi ønsker at UiO stiller seg åpen for kritikk og innsyn både innenfra og utenfra. Vi vil derfor ha en aktiv og uavhengig presse på campus og vil videreføre ordningen med en rådgivende komité på høyt internasjonalt nivå.»

– Kanskje sier de at de er «kneblet». Hva handler det om?

– For å si det sånn: Hvis du ser nivået av frimodige ytringer fra de ansatte på UiO, er vel ikke ordet kneblet det første du tenker på. Så da vil jeg gjerne ha et konkret eksempel på at noen faktisk har blitt forbudt å uttale seg, sier Hennum.

– «Kneblet» var ment med anførselstegn.

– Det er et veldig sterkt ord, det håper jeg du innser, sier Ottersen.

– Det var en postdoktor som sa det slik til meg.

Det harmonerer ikke i det helt tatt med vår virkelighetsoppfatning. Når du kommer med en slik påstand, må du ha noe mer kvantitativt og objektivt å vise til enn et referat fra en postdoc., poengterer rektoren.

– Vi ønsker et universitet hvor det er høyt under taket, og mener kritikk er sunt, fortsetter Ottersen, og understreker at det er viktig for ham å ha en kritisk presse med redaktørplakat på campus.

Møter kritikk med dialog

Knut Olav Åmås skrev nylig i Aftenposten at UiO med Ottersen som rektor er blitt mer åpent utad.

– Senest for en uke eller to siden satt jeg i Dagsnytt atten og diskuterte et veldig kritisk oppslag mot UiO. Når det kommer kritiske oppslag, slik som det gjorde fra vår venn Kristian om at vi ikke ansatte, hva var det for noe, nerder, går vi inn i diskusjon, også i riksmedier, framhever rektoren.

– Det finnes ikke så mange som tør å ytre seg som Kristian Gundersen? I 2011 uttalte han dette i Uniforum: «– Mange kommer til meg og sier at jeg er modig. For eksempel når jeg kritiserer universitetsledelsen. Det må bety at de selv er redde for noe».

– Jeg etterlyser da empiri. Rett og slett. Vi erkjenner at det alltid vil være delte oppfatninger om politikken på et universitet. Mangfoldet i reaksjoner skal da kunne komme fram, og det gjør de jo, synes Ottersen.

Ikke farlig for midlertidige

Et annet rykte Uniforum har plukket opp, er at det særlig er de midlertidige ansatte som skal passe seg for hva de sier høyt.

– Stemmer det at en midlertidig ansatt som ytrer seg kritisk mot faglig ledelse, svekker sine muligheter for fast ansettelse på UiO?

– Igjen så er det spørsmål om empiri, altså, sier Ottersen.

– Jeg har ikke noen undersøkelse å vise til, men dersom noen tror det, har de rett?

– Nei, sier Hennum bestemt. – Våre ansettelser foregår etter ordinære faglige kriterier, og i all hovedsak vil de som sitter i komiteene, ikke kjenne til søkeren. De kommer ofte fra andre land og har ikke fått med seg kritiske ytringer lokalt her på UiO, understreker hun.

Fire intervjuer per dag

Universitas’ lederartikkel omhandlet for noen uker siden de vanskeligheter som journalistene der angivelig opplever i kontakt med ulike utdanningsinstitusjoner: Et stort antall henvendelser blir møtt med lukkede dører, og UiO peker seg her særlig negativt ut, ifølge dem selv.

– Har de et poeng?

– Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i den kritikken, sier Ottersen. – Vi har som policy å være veldig åpne overfor presse og media, og jeg gir i snitt fire intervjuer per dag. Det er en medieverden som inkluderer noen flere medier enn Universitas og Uniforum, med all respekt.

Både Hennum og Ottersen har mye på hjertet når det kommer til Universitas. Deler av deres frustrasjon omhandler også Uniforum: Det handler om tidsfrister, spørsmål UiO ikke kan besvare fordi de omhandler personalsaker eller saker som er til behandling, og om merarbeidet som oppstår om journalister henvender seg til flere nivåer i organisasjonen samtidig.

– Din spørsmålsstilling avslører at vi er nødt til å snakke mer sammen for at det skal bli et samsvar mellom forventninger dere har og det vi faktisk kan stille opp og si, konstaterer rektoren.

Han understreker samtidig at UiO forsøker som best de kan å gi journalister svar:

– Siste henvendelse fra Uniforum kom på en søndag klokka 14.14. Den var fra deg. Du sendte en henvendelse på en søndag og jeg besvarte den samme dag. Jeg går utfra at det blir såpass balanse i intervjuet at akkurat det kommer fram.

Blander seg ikke inn

Uniforums journalist gjør et forsøk på å ta selvkritikk med påstanden: «I flere saker, som kritikken av saksbehandlingen i den siste SFF-søknadsprosessen, omorganiseringen Internt handlingsrom eller Nedkvitne-saken, har Uniforum endt opp med en noe ubalansert vinkling, i favør professor Johan Storm, fagforeningene eller Nedkvitne».

– Kan dere si dere enige eller delvis enige i det?

– Så du kommer med spørsmål som legger opp til at vi skal kritisere dere, er det det du sier? spør Ottersen.

– Nei, jeg synes til en viss grad at det stemmer selv.

– Vi blander oss ikke inn i den redaksjonelle linjen til Uniforum. Jeg tror svaret vårt er kort og enkelt på det, svarer Hennum.

Ottersen er enig: – Min erfaring gjennom mange år er at mediene er selvkorrigerende i veldig høy grad. Det siste Ragnhild og jeg vil gjøre, er å svare på det spørsmålet. Dere er fri til å gjøre nøyaktig hva dere vil.
 


 

Emneord: Rektorvalget 2013 Av Helene Lindqvist
Publisert 13. mars 2013 14:58 - Sist endret 20. mars 2013 10:19
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere