Vederhus: – Jeg vet at fagforeningene er forbanna

– Prosessen som har pågått her, ville jeg aldri stått inne for, sa Torkil Vederhus da han møtte Ole Petter Ottersen til rektorkandidatduell på UiO i dag. Ottersen forsvarte derimot ledelsens omstridte innsats for å omorganisere sentraladministrasjonen.

UROLIG: – Det er bekymringsfullt når styremedlemmer går ut i etterkant av et møte og sier at de stemte imot det de faktisk mente. Hvis det er slik i Universitetsstyret, har vi et stort problem, konstaterte rektorkandidat Torkil Vederhus.

Foto: Ola Sæther

– Jeg har vært fagforeningsleder i seks år, og nå er samarbeidet med ledelsen så dårlig som det aldri før har vært. Dere må gjøre noe for å bedre tilliten, utfordret NTL-leder Ellen Dalen rektor Ole Petter Ottersen under dagens rektorkandidatduell på UiO.

Den kommende omorganiseringen i sentraladministrasjonen (SA5) engasjerte flere av spørsmålsstillerne fra salen, og var et tema som tydelig splittet de to rektorkandidatene Ole Petter Ottersen og Torkil Vederhus.

– Fascinerende at Ole Petter kjører på for fullt

I forrige uke fattet Universitetsstyret ved hjelp av rektors dobbeltstemme et omstridt vedtak om den framtidige organiseringen av sentraladministrasjonen.

Fagforeningene hadde på forhånd gjort det klart at de mente et vedtak burde utsettes til saken var bedre utredet, og fem av styrets medlemmer stemte for et vedtaksforslag som samsvarte med dette synet.

Under dagens debatt gjorde Vederhus det klart at han ville stemt for forslaget som ble nedstemt.

– Prosessen som har pågått her, ville jeg aldri stått inne for. Når fagforeningene står samlet, og flertallet av styremedlemmene mener det motsatte av det som ble vedtatt, da synes jeg det er veldig fascinerende at Ole Petter kjører på for fullt, framhevet han.

Kritiserte Ottersens møtelederstil

Med henvisning til Universitas’ dekning av møtet kritiserte Vederhus også Ottersens møtelederstil:

– Behandlingen av denne saken, slik den er referert i mediene, viser hvorfor det ikke alltid er heldig at rektor er styreleder. Når man er personlig investert i ett av alternativene, blir det ikke alltid god møteledelse, argumenterte han.

– Det er bekymringsfullt når styremedlemmer går ut i etterkant av et møte og sier at de stemte imot det de faktisk mente. Hvis det er slik i Universitetsstyret, har vi et stort problem, konstaterte Vederhus.

– Medvirkning så det virkelig monner

Nils-Petter Bergersen fra Parat ville vite hva de to kandidatene anså som fagforeningenes rolle ved UiO. Han viste samtidig til Ottersen-lagets valgprogram, der det heter at samarbeidet med fagforeningene og studentorganisasjonene skal stå sentralt og bli styrket. 

Vederhus var først ut:

– Jeg mener fagforeningene har en ekstremt viktig rolle ved UiO. Vi kommer til å delta aktivt i en åpen debatt om hvordan universitetet skal organiseres og vil vektlegge at de ansatte som blir berørt, blir hørt. Det er også viktig at medlemmene i Universitetsstyret er kjent med fagforeningenes mening i god tid før en styrebehandling, mente han.

Ottersen understreket at denne saken ikke nødvendigvis er representativ for ledelsens forhold til fagforeningene.

– Vi ønsker et godt samarbeid og det har vi stort sett. Derfor synes jeg det er interessant at akkurat denne ene gangen hvor samarbeidet ikke har vært så godt, nå blir framhevet som om den skulle være typisk. Det er den ikke, argumenterte han.

– Dette var én liten bit av IHR-prosjektet. Og jeg håper at også fagforeningene innser at det i denne prosessen har vært medvirkning så det virkelig monner, fortsatte rektoren.

– Så denne saken var unntaket som bekrefter regelen? spurte debattleder Aslak Bonde.

– Helt klart, bekreftet Ottersen.

– Det står svart på hvitt i Universitas

Vederhus gjentok sin tidligere påstand som et spørsmål til motkandidaten:

– Er det ikke bekymringsfullt når vi i etterkant av styremøtet ser at ett av medlemmene stemte i mot det de faktisk mente, slik at det reelle styreflertallet egentlig tilhørte det alternative forslaget? Ser du ikke at det er et stort problem for styringen av UiO?

– Jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen, svarte Ottersen.

– Det står svart på hvitt i Universitas, argumenterte Vederhus.

– Det er mye som står svart på hvitt i Universitas, konstaterte Ottersen, til stor applaus og latter fra salen.

Avslørende HMS-undersøkelse

Da NTL-leder Ellen Dalen tok ordet, viste hun til en helt fersk HMS-undersøkelse, som hun hevdet ledelsen ble gjort kjent med kvelden før møtet i Universitetsstyret.

– Både vanlige ansatte og ledere svarer her entydig at det har vært vanskelig å få tak i informasjon om hva som faktisk har foregått i prosessen. De sier også at det er dårlig sammenheng mellom problemene som er blitt beskrevet og løsningene som nå foreslås, beskrev hun.

– Når fagforeningene, som til sammen representerer 5500 ansatte og studentene mener at prosessen er dårlig forankret, så synes jeg det er veldig overraskende å høre at du har så stor tillit til at prosessen har vært god, at fagforeningene er fornøyde med samarbeidet og at resultatet vil være til det beste for de ansatte, fortsatte Dalen, henvendt til Ottersen.  

– Vi har et felles mål

Ottersen var tydelig på at han ønsket å gjenoppbygge det gode forholdet til fagforeningene:

– Vi har en klar ambisjon om å få tilbake det tillitsforholdet som jeg mener vi har hatt, og det vil vi gjøre i diskusjoner med dere fram mot junimøtet i Universitetsstyret. Tross alt har vi et felles mål. IHR-prosjektet er ikke satt i gang for at noen ansatte skal få det verre, og jeg uttrykte veldig klart på styremøtet at hensynet til de ansatte veier tungt.  

Her ble rektoren avbrutt av Vederhus.

– Du kunne ikke utsette saken. Du måtte presse gjennom, utfordret han.

– Slik jeg vurderte det, måtte prosjektet ha et momentum, det måtte ha en drift framover, svarte Ottersen.

– Trist

Debattlederen ville vite hva Ottersen syntes om NTL-lederens påstand om at samarbeidsklimaet aldri før hadde vært så dårlig.

– Ja, hvis de andre foreningene skriver under på det, da har jeg ikke annet å si enn at det er veldig trist.

– Tror du at det bare er NTL som mener dette? spurte debattlederen

– Det vet jeg ikke, svarte Ottersen.

– Snakker du ikke med dem? undret Vederhus, etterfulgt av latter og applaus fra salen.

– Kritikken kom fra en av foreningene. Du vet at det er flere foreninger? belærte Ottersen.

– Jeg vet at de er forbanna. Jeg har snakket med dem jeg, sa Vederhus triumferende.

Emneord: Rektorvalget 2013, IHR Av Helene Lindqvist
Publisert 19. mars 2013 20:17 - Sist endret 20. mars 2013 10:18
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere