De har en plan

Den nye forskingsmeldinga er her. Regjeringen lover tiltak mot midlertidighet, 300 innstegstillinger, offentlige doktorgrader og mer penger til de som tar ansvar for undervisning.

OPP MED PRESTISJEN: – Vi ser på studenten som et bindeledd mellom utdanning og forskning. Vi vil få opp prestisjen for de som tar lederansvar for undervisning av studentene. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

– Vi står overfor en omfattende forgubbing i akademia. Vi vil derfor prøve ut en ordning med 300 innstegstillinger til akademia, hvor det i andre enden av et tiårig løp ligger en plan for fast ansettelse. I første omgang vil disse stillingene gis til realfag, teknologifag og odontologi, sa Kristin Halvorsen da hun sammen med statsminister Jens Stoltenberg la fram den nye forskningsmeldingen i Egget fredag 8. mars.

Vil midlertidigheten til livs
Den nye forskingsmeldingen kan altså være godt nytt for den yngste generasjonen forskere. Forskningsmeldingen lover også lysere tider for forskere som er lei av midlertidige kontrakter, skriver På Høyden.

– Akademia går glipp av mange flinke folk fordi disse ikke orker midlertidigheten. Vi kommer til å gå på de institusjonene som ikke har gode nok tiltak for å minske midlertidigheten. Dette kan høres mildt sagt ut, men det er svært alvorlig ment, sa Kristin Halvorsen, og antydet at riset bak speilet for å ikke gjøre oppgavene sine vil være  den straffen mange institusjoner frykter mest: Mindre penger.

Klarere formidling, mer uttelling for undervisning
Både Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen kom med klare formaninger om at forskere ikke må støve for langt inne i egne kontorer og faginterne diskusjoner. Stoltenberg ba om at forskere byr på seg selv og egen kunnskap i den offentlige debatten. Halvorsen vil heve statusen for de som gjør en god innsats for undervisning. 

– Vi vil heve statusen på undervisningsbiten av forskernes arbeid, sa Kristin Halvorsen.

– Vi ser på studenten som et bindeledd mellom utdanning og forskning. Vi vil få opp prestisjen for de som tar lederansvar for undervisning av studentene.

Ett av målene i den nye meldingen er å finne tiltak som kan stimulere til mer kunnskapsflyt og åpenhet. Ønsket er at forskningsresultater gjøres tilgjengelig og formidles slik at de faktisk kan brukes og forstås. 
– All forskning er internasjonal, sa Kristin Halvorsen.

Studentaktiv forskning og offentlige ph.d-er
Et av hovedpunktene i meldingen handler om å arbeide for en tettere kobling mellom forskning og utdanning, blant annet gjennom studentaktiv forskning.

– Vi står overfor store utfordringer i offentlig sektor, sa Kristin Halvorsen.

Hun mener Norge har mye å hente på å motivere til mer innovasjon i offentlig sektor.

Et av de øvrige tiltakene fra forskningsmeldingen er oppretting av offentlige ph.d-er.

– Vi vil få utredet hvordan dette kan innredes.

Emneord: Forskningspolitikk Av Ida W. Bergstrøm i På Høyden
Publisert 9. mars 2013 10:34 - Sist endret 11. mars 2013 10:16
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere