Fagforeningene ber styret utsette omorganiseringen

– Det vil være dramatisk dersom Universitetsstyret fatter et vedtak som går på tvers av alle organisasjonenes standpunkt i denne saken, skriver fagforeningene på UiO i en felles uenighetsprotokoll til styret.

ALVORLIG: Bekymringsmeldingene fagforeningene har fått fra sine medlemmer denne gangen, skal være av en annen art enn de som de normalt mottar ved omorganiseringer. På bildet: Ole Martin Nodenes i Parat, Ellen Dalen i NTL, Christer Wiik Aram i Akademikerne og Kristian Mollestad i Forskerforbundet. (arkivfoto)

Foto: Martin Toft

Etter to separate forhandlingsmøter, er fagforeningene og ledelsen på UiO ikke kommet til enighet i saken om omorganisering av sentraladministrasjonen (SA5).

Den omstridte omorganiseringen skal behandles i Universitetsstyret førstkommende tirsdag.

Uenighetsprotokoll

Ifølge NTL-leder Ellen Dalen, har ledelsen valgt å opprettholde sitt opprinnelige forslag, med noen endringer i notatet. De fire organisasjonene NTL, Parat, Akademikerne og Forskerforbundet har på sin side levert en felles uenighetsprotokoll, hvor de ber om at saken utsettes inntil den er bedre utredet.

Uenighetsprotokollen innledes slik:

Internt handlingsrom (IHR) og SA5

* Internt handlingsrom (IHR) er en omorganiseringsprosess som skal frigjøre midler fra administrasjon og til kjerneoppgavene forskning og undervisning.
* Planlagt tidsrom er 2011–2013.
* Konsulenten Ingar Pettersen er innleid som prosjektleder, mens Universitetsstyret er prosessens overordnede styringsgruppe.
* Omorganiseringen av SA5, dvs. Forskningsadministrativ avdeling, Studieavdelingen, Økonomi- og planavdelingen (ØPA), Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) og Kommunikasjonsavdelingen, skal vedtas i Universitetsstyret 12. mars.
* Det eksisterer tre forslag til modeller med større og mindre variasjoner. Felles for to av modellene er (i følge powerpoint vist på allmøte 5. mars): Det opprettes en enhet for lederstøtte rundt universitetsledelsen, det etableres en avdeling for administrativ støtte, dekangruppens rolle styrkes som en ledergruppe til rektor og universitetsdirektør, ordningen med universitetsledelsens sekretariat videreføres, enheter for HMS og internrevisjon plasseres under universitetsdirektøren.
Modellene skiller seg i spørsmålet om Kommunikasjonsavdelingen, Studieavdelingen og Forskningsadministrativ avdeling skal slås sammen.
* Ole Martin Nodenes i Parat har representert tjenestemannsorganisasjonene i plangruppen for SA5. Han har kommet med et eget mindretallsforslag (modell 3), som ligner langt mer på dagens organisering enn de to andre modellene.

«Organisasjonene støtter ikke universitetsdirektørens forslag om organisatoriske endringer i SA5 som er fremlagt til styremøtet 12. mars 2013. Det vil være dramatisk dersom universitetsstyret fatter et vedtak som går på tvers av alle organisasjonenes standpunkt i denne saken som er forhandlingsgjenstand etter Hovedavtalens § 13, nr. 2a.»

Ønsker grundigere utredninger

Fagforeningene ber videre om at det gjøres en grundigere risiko- og konsekvensutredning av forslaget til modell, og at vedtaksforslaget må inneholde en redegjørelse for hvordan forslagene skal imøtekomme styrets bestilling fra oktober 2012

En annen innvending er at det er for tidlig å vedta en ny organisering av SA5 nå, mens enkelte andre IHR-forslag fremdeles er på høring. Det fordi resultatet av disse prosessene er relevante for den videre organiseringen av SA5.

En annen type bekymringsmeldinger

Omorganiseringer er ofte ikke populære. Fagforeningene skriver imidlertid til styret at de bekymringsmeldingene de har fått fra sine medlemmer denne gangen, er av en annen art enn de som de normalt mottar ved omorganiseringer.
 

 

 


Les også:

* – Tåpelig å si at dette er første skrittet til outsourcing
*
– Ingar Pettersen har for mye makt
* Får gode tilbakemeldinger på omorganiseringen
* – Tilliten til dem som styrer prosessen, er tynnslitt
 

Emneord: IHR Av Helene Lindqvist
Publisert 7. mars 2013 16:18 - Sist endret 7. mars 2013 16:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere