17 kandidatar vil inn i Universitetsstyret

Sju vitskaplege, åtte teknisk-administrative og to kandidatar for mellombels vitskaplege har meldt seg på i kampen om å bli valde inn i Universitetsstyret på Universitetet i Oslo.

KAMP OM STYREVERV: 17 kandidatar er interesserte i å representera dei UiO-tilsette i Universitetsstyret. (Arkivfoto)

Foto: Anders Lien, UiO

I går gjekk fristen ut for å melda seg på som kandidat i kampen om å få ein plass i Universitetsstyret for neste valperiode. Då leiar for Det sentrale valstyret, Harald Baldersheim og valsekretariatet tidlegare i dag gjekk gjennom lista over dei påmelde, viste det seg at heile åtte kandidatar kjempar om den eine plassen som representant for dei teknisk-administrative tilsette. 

Det er sju kandidatar som slåss om dei to plassane for dei vitskaplege tilsette i Universitetsstyret. Medan det tidlegare har vore problem med å få nok kandidatar til å kjempa om den eine plassen til dei mellombels vitskaplege tilsette, er det denne gongen to kandidatar som ynskjer å representera denne gruppa i Universitetsstyret.

Fleire profilerte kandidatar

Blant dei sju kandidatane som vil representera dei vitskaplege tilsette i Universitetsstyret, er truleg molekylærbiologiprofessor Kristian Gundersen og historieprofessor Erling Sandmo mellom dei mest profilerte. Dessutan er førstelektor Omid Mirmotahari ved Institutt for informatikk, professor Wenzel Geissler ved Sosialantropologisk institutt også foreslått som kandidatar. Det er også fysikkprofessor Anders Malthe-Sørensen og professor i kinesisk Mette Halskov Hansen. Sosiologiprofessor Karin Widerberg er mellom dei som no gjerne vil vera med og styra UiO på vegner av dei vitskaplege tilsette.

Fagforeiningsleiar vil inn i Universitetsstyret

Det blir endå tøffare å bli den eine som skal representera dei teknisk-administrative tilsette. Heile åtte kandidatar vil kniva om den plassen. Den mest kjende i universitetssamfunnet er hovudtillitsvald for Parat, Ole Martin Nodenes. 

Dei andre som blir foreslått, er driftssjef Åke Appelqvist i Eigedomsavdelinga, senioringeniør Espen Trondsen på Fysisk institutt, områdeleiar Kyrre Karlsen, Eigedomsavdelinga, rådgjevar Kari Anne Ulfsnes, Pedagogisk forskingsinstitutt - InterMedia, oversjukepleiar Bente Teigmo, Institutt for klinisk odontologi, senioringeniør Vigdis Bjerkeli frå Institutt for indremedisinsk forsking og studiekonsulent Kirsten Ingeborg Greiner ved Sosialantropologisk institutt. Dei som vil representera dei mellombels vitskaplege tilsette i Universitetsstyret, er dagens representant Liv Elisif Queseth Kalland frå Kjemisk institutt og postdoktor Knut Christian Myhre på Sosialantropologisk institutt.

Valet til nytt universitetsstyre blir halde frå 13. mai klokka 12.00 til 30. mai klokka 12.00. Også dette valet blir elektronisk. Representantane for dei vitskaplege tilsette og dei teknisk-administrative tilsette skal sitja i styret frå 1. august i år til 1. august 2017. Representanten for dei mellombels vitskaplege tilsette vil sitja der i eitt år. Dei to studentrepresentantane blir utnemnde av Studentparlamentet, medan dei fire eksterne blir utnemnde av Kunnskapsdepartementet etter forslag frå det sitjande Universitetsstyret.

Valmøte

Alle som vil spørja ut kandidatane, kan delta på valmøtet førstkomande tysdag 7. mai kl. 14.15–15.45. Det skjer i Auditorum 1, Sophus Bugges hus, Blindern. Debattleiar er Aslak Bonde. Møtet er ope for alle.
 .

Les meir på nettsidene til Det sentrale valstyret.

Emneord: Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 30. apr. 2013 16:52 - Sist endra 30. apr. 2013 17:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere